Позив за 12. Сигнум

signum naslovna

Предстоји нам рад на новом 12. броју часописа СИГНУМ.

СИГНУМ је јединствен часопис Факултета примењених уметности у Београду, тачније некадашњег одсека Примењена графика, а садашњег студијског програма Визуелне комуникације, који обухвата модуле: Анимација, Графички дизајн, Графика и књига, Дигитални графички медији и Фотографија.

Часопис је посвећен истраживању, промоцији и прегледу остварења и пракси из широке области графичких медија – писма и типографије, графике, илустрације, цртежа, графичког дизајна, рекламе, анимације, фотографије, дизајна публикација, комерцијалних и уметничких издања, али и свих сродних дисциплина чија се знања примењују у реализацији радова из поменутих области.

Позивамо вас да својим текстовима – прегледним радовима, есејима, саопштењима, приказима, извештајима о активностима и резултатима, научним радовима, учествујете у његовој реализацији.

Овим позивом обраћамо се наставницима и сарадницима, наставницима у пензији, докторандима, алумнијима ФПУ и стручњацима који активно доприносе развоју струке.

Потребно је да сви који су заинтересовани да публикују свој рад у 12. броју часописа СИГНУМ, доставе пријаву теме са обавезним сижеом на signum@fpu.bg.ac.rs до 7. јула 2024. Сиже садржи кратак садржај рада. Пошто се прилаже као посебан фајл треба додати: име и презиме аутора, назив установе (афилијација), наслов рада. Дужина резимеа може бити до 1800 карактера (до једне стране).

Одговор редакције ће уследити до 14. јула 2024.
Последњи термин за предају завршених текстова и илустрација је 20. октобар 2024.
Објављивање 12. броја часописа СИГНУМ планирано је за јун 2025.

Уредништво часописа: Оливера Стојадиновић, професор емеритус, Растко Ћирић, професор емеритус, Александар Костић, редовни професор, Александар Келић, ванредни професор, Габријела Булатовић, ванредни професор, Маријана Пауновић, доцент, Андреј Долинка, доцент, Ненад Трифуновић, доцент, Милица Стојанов, библиотекарка и историчарка уметности. Главни и одговорни уредник: Оливера Батајић Сретеновић, ванредни професор.

ПРИЛОЗИ

Претходни бројеви

ПДФ са детаљним упутствима

pdf
back to top