Докторски уметнички пројекат Вељка Вучковића

IMG 6712 scaled

Ставља се на увид јавности докторски уметнички пројекат докторандa Вељка Вучковића, на тему “Након оригинала-слика између репродукције и властитости: изложба слика“” , под менторством  др ум. Ивана Грубанова, ванр. проф. ФПУ.

У прилогу се налази извештај комисије о оцени докторског уметничког пројекта који ће бити на увиду јавности 30 дана од дана објављивања, односно од 26.1.2022. до  24.02.2023. године.

Штампана верзија докторског уметничког поројекта, као и Извештај комисије могу се погледати у Библиотеци Факултета примењених уметности у Београду, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.

ПРИЛОЗИ

Докторски уметнички пројекат Вељка Вучковића

pdf

Извештај комисије о оцени докторског уметничког пројекта

pdf
back to top