Долина оморине Софија Ракиџић

9d10f5a0 6d37 4abe bd2a c8561a0096a8

Позивамо Вас на отварање изложбе Долина оморине
Софија Ракиџић
четвртак, 19.1.2023. године, 16 часова
Галерија Београдске тврђаве
Стамбол капија, Горњи град
19.1 – 22.2.2023. године
радно време галерије: 10.00 – 17.00

Долина оморине

Целовитост серије радова „Долина оморине“ лежи у њиховом визуелном садејству. Јарке боје сугеришу врелину летњег ваздуха који притиска пределе. Колорит је доминантан у преношењу утиска, бивајући каналисан у крупне геометризоване целине које својом динамиком алудирају на топљење. Треперење, као последица видљивих потеза доприноси кинетици призора, а густина уљаних пастела, као и фактура цртежа, њиховој фовистичкој атмосфери.

Прикази неба, њиве или архитектуре, код ауторке постају крупне геометрије од којих се неке јасно препознају као поменути мотиви, док друге остају у домену апстракције. Моменат у којем пејзаж, као једна од најстандарднијих тема у ликовној уметности, представља искорак ка апстракцији јесте кључан за стваралаштво Софије Ракиџић. Обојени личним доживљајима и набијени снажним колоритом, овакви прикази припадају домену референцијалне апстракције.

Однос према старини као извору инспирације није напуштен, иако се фокус преноси на атмосферу радова и приказе растерећене симбола и недвосмислених алузија на прошлост. Ауторка остаје доследна теми традиције и наслеђа, уз успостављање дискретног односа између прошлог и савременог у свом ликовном изразу.

Јован Ђорђевић

Конзерватор и рестауратор

pozivnica

back to top