Обавештење о начину рангирања студената за упис на терет буџета

IMG 2958 scaled

Студент који у текућој школској години оствари 48 ЕСПБ бодова има право да се у наредној школској години финансира из буџета, ако се рангира у оквиру броја студената чије се студије финансирају из буџета.

Рангирају се студенти који се уписују у исту годину студија на одређени студијски програм.

Рангирање студената Факултета изводи се на основу  збира производа: ЕСПБ бодова и броја остварених поена по предмету за формирање коначне  оцене, за све обавезне и изборне предмете предвиђене студијским програмом за претходну  школску годину.

 

Прелиминарна ранг листа студената прве године основних академских студија уписаних школске 2021/2022. године, који су стекли право да се у другој години основних академских студија школске 2022/2023, рангирају за упис у статусу студента који се финансира на терет буџета Републике Србије.

Прелиминарна ранг листа студената друге године основних академских студија уписаних школске 2021/2022. године, који су стекли право да се у трећој години основних академских студија школске 2022/2023, рангирају за упис у статусу студента који се финансира на терет буџета Републике Србије.

Прелиминарна ранг листа студената треће године основних академских студија уписаних школске 2021/2022. године, који су стекли право да се у четвртој години основних академских студија школске 2022/2023, рангирају за упис у статусу студента који се финансира на терет буџета Републике Србије.

 

 

back to top