Докторски уметнички пројекат Владимира Аландера

WIN 20220223 10 32 32 Pro

Ставља се на увид јавности докторски уметнички пројекат докторандa Владимира Аландера, на тему “Нове технологије обликовања форме – скулптура у простору“” , под менторством  Чпајак Горана, ред. проф. ФПУ.

У прилогу се налази извештај комисије о оцени докторског уметничког пројекта који ће бити на увиду јавности 30 дана од дана објављивања, односно од 02.02.2023. до  03.03.2023. године.

Штампана верзија докторског уметничког поројекта, као и Извештај комисије могу се погледати у Библиотеци Факултета примењених уметности у Београду, ул. Косанчићев венац бр. 29, Београд.

ПРИЛОЗИ

Докторски уметнички пројекат Владимира Аландера

pdf

Извештај комисије о оцени докторског уметничког пројекта

pdf
back to top