Прозивка за упис примљених кандидата

IMG 66201 scaled

ПО ОБЈАВЉИВАЊУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ 09.07.2024. ГОДИНЕ ПРОЗИВКА ЗА УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА ОБАВИЋЕ СЕ 10. И 11.07.2024. ГОДИНЕ  У УЛИЦИ КРАЉА ПЕТРА 4. ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

 10.07.2024. ГОДИНЕ У 9,00 h

Студијски програм КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА:
модул Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру
модул Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета

Студијски програм ДИЗАЈН:
модул Индустријски дизајн
модул Текстил
модул Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

11.07.2024. ГОДИНЕ У 9,00 h

Студијски програм ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ:
модул Керамика
модул Примењено вајарство
модул Примењено сликарство
модул Савремено одевање
модул Сценографија
модул Сценски костим

Студијски програм ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ:
модул Анимација
модул Графички дизајн
модул Графика и књига
модул Фотографија
модул Дигитални графички медији

 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА ПРИЛАЖУ СЕ:

 • оригинална документа: сведочанства сва четири разреда, диплома,
 • извод из МКР или очитана (копирана) лична карта,
 • листа за упис обавезних предмета (добијају се у Секретаријату Факултета)
 • изјава – сагласност студената за обраду личних података (добијају се у Секретаријату Факултета)
 • изјаву да ли су били финансирани на терет буџета на истом степену студија за који конкуришу (добијају се у Секретаријату Факултета)
 • доказ о уплати износа од 1.200,00 динара на жиро рачун факултета за индекс
 • 2 ШВ-20 обрасцa (добијају се у Секретаријату Факултета)
 • две фотографије 3,5 x 4,5 цм
 • доказ о уплати накнаде за студије за самофинансирајуће кандидате. Уплату извршити на жиро рачун факултета број  840 – 1611666 – 95 (без позива на број)
 • сви кандидати потписују Уговор о школовању на основним академским и интегрисаним академским студијама за школску 2024/2025. годину

 

Студенти који имају изборне предмете, листу жеља за упис изборних предмета попуњавају након доделе индекса првог дана наставе у школској 2024/2025. години

Школарина за студенте који плаћају школарину за школску 2024/2025. годину је 204.000,00 динара.
Школарина се може уплатити у целости или у десет једнаких рата (20.400,00 динара) и то:

   • прву рату  при  упису  године  студија,
   • другу рату                 до  15. 11. 2024.  године
   • трећу рату                 до  16. 12. 2024.  године
   • четврту рату             до  15. 01. 2025.  године
   • пету рату                   до 15. 02. 2025.  године
   • шесту рату                до 15. 03. 2025. године
   • седму рату                до  15. 04. 2025. године
   • осму рату                  до  15. 05. 2025. године
   • девету рату              до  16. 06. 2025. године
   • десету рату              до  15. 07. 2025. године

 

Кандидати  чије ће се школовање финансирати из буџета РС , а место боравка није на територији Београда МОГУ КОНКУРИСАТИ ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИ ДОМ  (БЛИЖЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ И САЈТУ ФАКУЛТЕТА).

back to top