Програм пријемног испита МАС

master

На овој страни представљен је ПРОГРАМ ЗАДАТАКА за упис на Мастер академске студије Факултета примењених уметности у Београду. За све додатне информације обратите се наставницима који предају на модулу тако што ћете заказати посету у време Отворених врата.

За све студијске програме пријемни испит базиран је на истом принципу и има следеће елементе:
Радна биографија кандидата са мотивационим писмом
Разговор са кандидатом
Портфолио (осим за студијски програм Конзервација и рестаурација)

У зависности од студијског програма односно модула за који се пријављују кандидати на пријемни испит доносе портфолио следеће садржине:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Модул Анимација

портфолио А4 или А3: 5 пројеката у вези са анимацијом (сториборд, цртежи за сценографије, дизајн карактера…) ЦД или ДВД диск са израђеним анимацијама. Минимум трајања 2 минута

Графика и књига

портфолио који садржи радове из области илустрације, опреме књиге и графике:
5 илустрација А4 формата оригинал или репродукција – 3 у боји, 2 црно-беле;
корице књиге – идејно решење минимум три корице (предња и задња корица, рикна), нулти табак једне од презентованих књига – идејно решење 12 до 16 страна;
мапа са 5 оригиналних графичких листова.

Модул Графички дизајн

портфолио – презентација из области графичког дизајна: графичке комуникације, плакат, просторна графика (минимално 7, максимално 10 пројеката, пожељне и иницијалне скице пројеката)

Модул Дигитални графички медији

презентација 2 експерименталне калиграфије слободног формата и презентације типографског писма на 3 листа А3 формата и/или
презентација А3 формата са 5 пројеката дизајна публикација (књижни блок + корице)  и/или
презентација А3 формата са приказом 2 интерактивна пројекта (веб или апликација)

 Модул Фотографија

портфолио са двадесет (20) фотографија по сопственом избору, минималног формата 24×30 цм.
Фотографије морају бити искључиво на фотографском папиру

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИЗАЈН

Модул Индустријски дизајн

портфолио А3 формата (спиралом укоричен): најмање 5 радова из области индустријског дизајна

Модул Текстил

портфолио (мапа са радовима 50×70 цм / 10 листова – скице, пројекти, фотографије радова у материјалу у складу са мотивационим писмом)

Модул Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

портфолио А3 формата: до 10 радова (селекција из пројеката или комплетни пројекти) из области пројектовања и дизајна ентеријера и намештаја

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА

Модул Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета

тест (анализа затеченог стања и предлог конзерваторско-рестаураторских радова на конкретном узорку уметничког дела)

Модул Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру

тест /анализа затеченог стања и предлог конзерваторско-рестаураторских радова на конкретном узорку уметничког дела/

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ

Модул Керамика

портфолио А4 или А3 формата са најмање 10 равноправно заступљених радова из уско стручних предмета

Модул Примењено вајарство

портфолио са фотографијама радова (најмање пет радова), из три угла

Модул Примењено сликарство

портфолио са 5 оригиналних радова, слике, изведени радови у материјалу (мозаици, фреске, зграфита, витражи…), пројекти…

Модул Савремено одевање

портфолио: 5 оригиналних радова из области савременог одевања (штампани портфолио, видео презентација)

Модул Сценографија

портфолио: до 5 радова из области визуелизације сценских уметности /позориште, филм, ТВ, спектакл/

Модул Сценски костим

портфолио: 5 оригиналних радова из области сценског костима (позориште, филм, ТВ, мултимедија)

back to top