Српска уметност 20. века

f 10121247 1280

ПРИЛОЗИ

01. Увод и проблем светлости у српском сликарству 20. века

pdf

02. Проблем форме у Српској модерној уметности

pdf

03. Проблем боје у Српској међуратној уметности

pdf

04. Проблем теме у Српској уметности 4. и 5. деценије

pdf

05. Почеци развоја новије Српске скулптуре

pdf

06. Српска скулптура између два рата

pdf

07. Српска скулптура 4. и 5. деценија

pdf

08. Почеци развоја фотографије у Србији

pdf

09. Децембарска група (1955-1960)

pdf

10. Поетике побуне, Београдски енформел

pdf

11. Поетике побуне II - Медиала и Нова фигурација

pdf

12. Српска скулптура после 1950. године

pdf

13. Нова уметност седамдесетих у Београду

pdf

14. Нова уметност седамдесетих у Србији

pdf

15. Постмодернизам у Србији - Неоекспресионизам

pdf

16. Постмодернизам у Србији - неекспресионизам

pdf

17. Српска уметност деведесетих - 1. део

pdf

18. Српска уметност деведесетих - 2. део

pdf
back to top