Српска уметност 20. века

f 10121247 1280

ПРИЛОЗИ

01. Увод и проблем светлости у српском сликарству 20. века

pdf

02. Проблем форме у Српској модерној уметности

pdf

03. Проблем боје у Српској међуратној уметности

pdf

04. Проблем теме у Српској уметности 4. и 5. деценије

pdf

05. Почеци развоја новије Српске скулптуре

pdf

06. Српска скулптура између два рата

pdf
back to top