Програми мобилности

nastavno osoblje scaled

Опште о програмима мобилности

Факултет примењених уметности подржава и промовише мобилност запослених и студената кроз различите програме мобилности, пре свега Еразмус плус, CEEPUS, различите билатералне споразуме кроз које се додељују стипендије и грантови Влада са којима Република Србија има успостављене сарадње.

Еразмус+ програм

Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката мобилности и сарадње у областима високог, општег, стручног и образовања одраслих, као и у областима младих и спорта. Кроз овај програм на Факултету примењених уметности се од 2017. године спроводе различити типови одлазних и долазних мобилности студената али и наставног и ненаставног особља.

CEEPUS

CEEPUS je средњоевропски програм за размену студената и наставног особља унутар мрежа, тј. партнерстава које формирају високошколске институције из земаља учесница програма из средње и југоисточне Европе. CEEPUS предвиђа две основне врсте мобилности за студенте и академско особље са државних високошколских установа из Републике Србије уз обезбеђивање стипендија.

Билатерална размена

Билатералне размене студената и наставног и ненаставног особља се реализују на основу склопљених међународних споразума било на нивоу Универзитета уметности у Београду или Факултета примењених уметности у Београду.

Стипендије и грантови

Поред програма Еразмус+ за размену студената и CEEPUS-а постоје и друге расположиве могућности за стипендирано усавршавање. Програми билатералне сарадње поред сарадње на нивоу Факултета или Универзитета подразумевају и могућност за усавршавање на целокупним студијама (углавном мастер, докторским, постдокторским) на основу споразума који је остварен са нашом земљом.

Конкурси

Конкурси које расписује Универзитет уметности у Београду или конкурси које расписују било министарства Републике Србије или других земаља са којима наша држава има потписане споразуме о сарадњи садрже прецизну информацију о студијским областима.

Искуства са мобилности

Инспирација коју студенти и запослени Факултета примењених уметности нађу током својих мобилности је непроцењива вредност програма размене. Искуства са претходних мобилности могу бити мотивација за будућа путовања и успостављање сарадњи.

back to top