Акредитација

Акредитација

Решење Министарства просвете о допуни дозволе за рад ФПУ 02.02.2024

pdf

Решење о акредитацији НИО (7.12.2021)

pdf

Уверење о акредитацији високошколске установе (28.09.2022.)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – ОАС – Визуелне комуникације (28.09.2022.)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – ОАС – Дизајн (7.10.2022.)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – ИАС – Конзервација и рестаурација (3.11.2022)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – ИАС – Примењена уметност (3.11.2022)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – МАС – Визуелне комуникације (28.09.2022.)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – МАС – Дизајн (28.09.2022.)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – МАС – Конзервација и рестаурација (3.11.2022)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – МАС – Примењена уметност (3.11.2022)

pdf

Одлука Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Одборa за акредитацију научноистраживачких организација, број 660-01-00014/89 од 07.12.2021. године.

Уверењe о акрeдитацији студијског програма докторских академских уметничких студија Примењена уметност и дизајн 25.05.2020.

pdf

Одлука о акредитацији студијског програма докторских академских уметничких студија Примењена уметност и дизајн 27.11.2017.

pdf

Одлука о Акредитацији Факултета примењених уметности за научно-истраживачке делатности 20.09.2017.

pdf

Решење о допуни дозволе за рад Факултета примењених уметности у Београду 21.02.2017.

pdf

Уверења о акрeдитацији високошколске установе и студијских програма за основне и мастер академске студије 22.05.2015.

pdf

Решење о допуни дозволе за рад Факултета примењених уметности у Београду 19.11.2014.

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма докторских академских студија Примењене уметности и дизајн 04.12.2013.

pdf

Дозвола за рад Факултета примењених уметности у Београду 22.03.2013.

pdf

Уверење о акредитацији високошколске установе Факултет примењених уметности у Београду 18.10.2010.

pdf

Уверења о акредитацији основних и мастер академских студија Факултета примењених уметности у Београду 04.10.2010.

pdf
back to top