Студенти

doktorske scaled

Информације

Све информације намењене студентима, као што су: радно време студентске службе, пријава испита, овера године, односно семестра, издавање уверења и диплома, студентске изложбе, активности и награде студената,конкурси, међународна сарадња, благовремено се ажурирају.

Упутство за е Студент

Студенти први пут уписани на Факултет примењених уметности у Београду треба да отворе свој налог. Свом налогу студенти приступају са следеће адресе: https://student.fpu.bg.ac.rs Корисничко име студента је ГГГГББББ где је  ГГГГ –…

Водич за бруцоше

Сваки студент требало би да прочита Водич за бруцоше, у коме ће наћи најзначајније информације о студијама, потребним документима и важним адресама.

Водич за студенте ДАС

Водич кроз пријаву, израду и одбрану докторског уметничког пројекта Докторске уметничке студије завршавају се полагањем свих испита, израдом и јавном одбраном докторског уметничког пројекта. Одбраном докторског уметничког пројекта студент стиче…

Календар наставе и распоред часова за школску 2023/24

Календаром наставе дефинисани су важни датуми који се тичу наставног процеса у току једне школске године: као што су датуми почетак и завршетак семестра, празници, ипитни рокови, радне стуботе, студентских изложби, распусти…

Распоред часова

Распоредом часова предвиђени су термини и места одржавања предавања, вежби и осталих часова као и наставници одговорни за њихову реализацију.

Испитни рокови

Распоред полагања испита за све нивое студија

Документа, студенти

Документа Факултета су помоћ у организацији свих процеса пословања ове институције. Уз помоћ докумената уређена је настава, али и други важни послови. Документа су, ради лакше организације и сналажења, подељена по тематским областима.

Студентски парламент

https://www.fpu.bg.ac.rs/informacije/studenti/studentski-parlament/

Одбране мастер радова

https://www.fpu.bg.ac.rs/informacije/studenti/odbrane-master/

Одбране докторских радова

На овој страни могу се пронаћи: обавештења о датумима докторских изложби, докторски уметнички пројекти који су на увиду јавности, информације о терминима одбрана докторских уметничких пројеката, као и дигитални репозиторијум у оквиру који садржи одбрањене докторске уметничке пројекте као и докторске дисертације на Универзитету уметности у Београду.

back to top