Индустријски дизајн

skice za zadatak ranac

Шеф одсека: Славиша Савић, доцент

мр Душан Нешић, редовни професор
Владимир Загорац, ванредни професор
мр Никола Кнежевић, редовни професор
др ум. Марко Луковић, ванредни професор
Тамара Панић, доцент
Славиша Савић, доцент
Јованка Станојевић, доцент
Мирко Вујичић, уметнички сарадник

Контакт: industrijski.dizajn@fpu.bg.ac.rs

back to top