Контакти

IMG 4898 scaled

Адреса
Факултет примењених уметности
Краља Петра 4
11000 Београд

Основни подаци
ТР сопствених прихода: 840-1611666-95
PIB: 100066998
MB: 07007787

Деканат
011 33 48 515
dekan@fpu.bg.ac.rs

Секретар Факултета
011 21 82 047
sekretar@fpu.bg.ac.rs

Служба правних и општих послова
060 520 77 21
011/3281251
pravna@fpu.bg.ac.rs

Студентска служба ОАС
011 26 22 613
studentska@fpu.bg.ac.rs
Радно време (радним данима):
09.00–10.00 h
13.00–15.00 h

Студентска служба МАС и ДАС
011 33 48 515
sekretar.dekana@fpu.bg.ac.rs
Радно време (радним данима):
09.00–10.00 h
13.00–15.00 h

Архива
011 32 85 065
arhiva@fpu.bg.ac.rs

Рачуноводство
011 26 23 207
racunovodstvo@fpu.bg.ac.rs

Међународна сарадња и односи с јавношћу
international.relations@fpu.bg.ac.rs
060 520 77 10

Администратор информационих система и технологија
060 520 77 05
administrator@fpu.bg.ac.rs

Економат
011 26 30 748
nabavka@fpu.bg.ac.rs

Библиотека
011 26 25 887
biblioteka@fpu.bg.ac.rs

Портирнице
Краља Петра 4
011 32 85 082
Радно време (радним данима):
08.00–21.00 h
Карађорђева 15
011 32 85 501
Радно време (радним данима):
08.00–21.00 h
Слободанке-Данке Савић
011 24 22 884
011 24 23 406
Радно време (радним данима):
08.00–21.00 h
Косанчићев венац 29
нема број
Радно време (радним данима):
08.00–20.00 h

Лице задужено за послове планирања подршке студентима на Факултету примењених уметности у Београду:
Мина Јовић, доц. mina.jovic@fpu.bg.ac.rs

Овлашћена лица за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем на Факултету примењених уметности у Београду:
др Александар Вулетић, ванр. проф. aleksandar.vuletic@fpu.bg.ac.rs
Тијана Лазић, доц. tijana.lazic@fpu.bg.ac.rs

Администратор сајта
promo@fpu.bg.ac.rs
administrator@fpu.bg.ac.rs

Администратор Фејсбука и Инстаграма
promo@fpu.bg.ac.rs

back to top