Деканат

Факултета примењених уметности

Горан Чпајак

Маријана Пауновић

Бојан Јокић

Јованка Станојевић

Александра Тасић

GoranCpajak

Горан Чпајак

Декан

Завршио средњу уметничку школу у Сплиту, дипломирао на Факултету примењених уметности, на одсеку за скулптуру, 1988 године. Члан УЛУС-а од 1988.

После студија интересовање за скулптуру у камену га води у Пиетрасанту, градић у Италији, познат по својим каменоломима, који заједно са оближњом Караром, чини светску вајарску престоницу. Године проведене у Италији су веома плодне пре свега захваљујући знању и искуству које стиче у студијима за израду скулптуре.

Средином деведесетих свој живот почиње поново да дели између Београда и Италије.
Скулптуре Горана Чпајка су део многих приватних и јавних колекција широм света.

Изабран за декана Факултета примењених уметности у Београду 2019. године

Одсек:

Примењено вајарство

marijana paunovic

Маријана Пауновић

Продекан за наставу

Докторирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, са темом: „Геометријски просторни модели и поступци конструисања анаморфоза са применом у визуелним уметностима“, 2016. године.

Дипломирала на Факултету примењених уметности 2007. године.

Ангажована у настави на предмету Пројектовање облика на Факултету примењених уметности од 2007. године, а од 2012. године у звању асистента. У звање доцента изабрана 2014. године.

Члан Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС (2007–), Српског удружења за геометрију и графику – СУГИГ (2008–) и Интернациолалног удружења за геометрију и графику – ICGG (2014–).

Одсек:

Примењена графика

bojan jokic

Бојан Јокић

Продекан за финансије

Др Бојан Јокић је био ангажован у својству истраживача приправника, истраживача сарадника, научног сарадника и вишег научног сарадника на више пројеката основних истраживања и иновационих пројеката које је финансирало Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.

Др Бојан Јокић изабран је на Факултету примењених уметности, Универзитета уметности у Београду у звање доцента 2014. године, а у звање ванредног професора 2019. године.

Аутор је или коаутор више од 80 научних радова објављених у међународним часописима.

Научни рад др Бојана Јокићa везан је за истраживања бикерамичких материјала и биостакла, корозије и заштите неметалних и металних материјала, као и карактеризације неорганских материјала.

Научни радови др Бојана Јокића цитирани су више од 1800 пута.

Одсек:

Керамика

Јованка Станојевић

Продекан за међународну сарадњу и пројекте

Aleksandra tasic stud parlament

Александра Тасић

Студент продекан
Студент модула Унутрашња архитектура и дизајн намештаја
student.prodekan@fpu.bg.ac.rs

back to top