Деканат

Факултета примењених уметности

Горан Чпајак

Јованка Станојевић

Милан Новаковић

Маријана Пауновић

Александра Тасић

GoranCpajak

Горан Чпајак

Декан

Завршио средњу уметничку школу у Сплиту, дипломирао на Факултету примењених уметности, на одсеку за скулптуру, 1988 године. Члан УЛУС-а од 1988.

После студија интересовање за скулптуру у камену га води у Пиетрасанту, градић у Италији, познат по својим каменоломима, који заједно са оближњом Караром, чини светску вајарску престоницу. Године проведене у Италији су веома плодне пре свега захваљујући знању и искуству које стиче у студијима за израду скулптуре.

Средином деведесетих свој живот почиње поново да дели између Београда и Италије.
Скулптуре Горана Чпајка су део многих приватних и јавних колекција широм света.

Изабран за декана Факултета примењених уметности у Београду 2019. године

Одсек:

Примењено вајарство

Јованка Станојевић

Продекан за међународну сарадњу и пројекте

milan novakovic

Милан Новаковић

Продекан за финансије

Ужа уметничка област Унутрашња архитектура Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Увод у обликовање простора Обликовање простора Обликовање сложених просторних структура Простори становања Мастер академске студије: Дизајн…

Одсек:

Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

marijana paunovic

Маријана Пауновић

Продекан за наставу

Докторирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, са темом: „Геометријски просторни модели и поступци конструисања анаморфоза са применом у визуелним уметностима“, 2016. године.

Дипломирала на Факултету примењених уметности 2007. године.

Ангажована у настави на предмету Пројектовање облика на Факултету примењених уметности од 2007. године, а од 2012. године у звању асистента. У звање доцента изабрана 2014. године.

Члан Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС (2007–), Српског удружења за геометрију и графику – СУГИГ (2008–) и Интернациолалног удружења за геометрију и графику – ICGG (2014–).

Одсек:

Примењена графика

Aleksandra tasic stud parlament

Александра Тасић

Студент продекан
Студент модула Унутрашња архитектура и дизајн намештаја
Е-mail: student.prodekan@fpu.bg.ac.rs
Е-mail: stud19.aleksandra.tasic@fpu.bg.ac.rs

back to top