Dekanat

Fakulteta primenjenih umetnosti

Goran Čpajak

Marijana Paunović

Bojan Jokić

Miloš Ilić

GoranCpajak

Goran Čpajak

Dekan

Završio srednju umetničku školu u Splitu, diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti, na odseku za skulpturu, 1988 godine. Član ULUS-a od 1988.

Posle studija interesovanje za skulpturu u kamenu ga vodi u Pietrasantu, gradić u Italiji, poznat po svojim kamenolomima, koji zajedno sa obližnjom Kararom, čini svetsku vajarsku prestonicu. Godine provedene u Italiji su veoma plodne pre svega zahvaljujući znanju i iskustvu koje stiče u studijima za izradu skulpture.

Sredinom devedesetih svoj život počinje ponovo da deli između Beograda i Italije.
Skulpture Gorana Čpajka su deo mnogih privatnih i javnih kolekcija širom sveta.

Izabran za dekana Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu 2019. godine

Odsek:

Primenjeno vajarstvo

marijana paunovic

Marijana Paunović

Prodekan za nastavu

Doktorirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa temom: „Geometrijski prostorni modeli i postupci konstruisanja anamorfoza sa primenom u vizuelnim umetnostima“, 2016. godine.

Diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti 2007. godine.

Angažovana u nastavi na predmetu Projektovanje oblika na Fakultetu primenjenih umetnosti od 2007. godine, a od 2012. godine u zvanju asistenta. U zvanje docenta izabrana 2014. godine.

Član Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS (2007–), Srpskog udruženja za geometriju i grafiku – SUGIG (2008–) i Internaciolalnog udruženja za geometriju i grafiku – ICGG (2014–).

Odsek:

Primenjena grafika

bojan jokic

Bojan Jokić

Prodekan za finansije

Dr Bojan Jokić je bio angažovan u svojstvu istraživača pripravnika, istraživača saradnika, naučnog saradnika i višeg naučnog saradnika na više projekata osnovnih istraživanja i inovacionih projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Dr Bojan Jokić izabran je na Fakultetu primenjenih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu u zvanje docenta 2014. godine, a u zvanje vanrednog profesora 2019. godine.

Autor je ili koautor više od 80 naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima.

Naučni rad dr Bojana Jokića vezan je za istraživanja bikeramičkih materijala i biostakla, korozije i zaštite nemetalnih i metalnih materijala, kao i karakterizacije neorganskih materijala.

Naučni radovi dr Bojana Jokića citirani su više od 1800 puta.

Odsek:

Keramika

FOTO MILOS

Miloš Ilić

Prodekan za međunarodnu saradnju i projekte

Kao kreativni direktor Miloš je formirao i vodio visoko nagrađivane timove na nekoliko kontinenata i radio kao konsultant za mnoge istaknute svetske brendove kao što su Ferarri, Nissan, Nivea, Ikea, VW, Procter & Gamble, Henkel, Mars, Amnesty International, General Motors, McDonalds, Coca Cola, Pepsi i mnogi drugi.

Za svoj rad je dobio mnogobrojne svetske i domaće nagrade kao što su kanski lavovi, One show, Epica, Grifon, Golden Drum, New York Festivals, Effie, Lynx, i mnoge druge.

Bavi se dizajnom, brend strategijom i inovacijama na raskršću savremenih dizajn metodologija, tehnologije, umetnosti i dizajna.

Odsek:

Grafički dizajn

back to top