Uputstvo za e Student

alumniji scaled

Studenti prvi put upisani na Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu treba da otvore svoj nalog.

Svom nalogu studenti pristupaju sa sledeće adrese: https://student.fpu.bg.ac.rs

Korisničko ime studenta je GGGGBBBB gde je  GGGG – godina prvog upisa, a BBBB – broj indeksa sa prefiksom 0 za studente osnovnih akademskih studija i prefiksom  30, za studente master akademskih studija. Za studente doktorskih studija prefiks je 50.

Studenti OAS će pre broja indeksa upisivati nulu, dok će studenti MAS pre broja indeksa upisivati broj 30. Studenti doktorskih studija pre broja indeksa upisivati broj 50.

Tako da će za studenta osnovnih akademskih studija sa brojem indeksa 5999, korisničko ime biti: 201605999 (student je prvi put upisan 2016. godine).

Za studenta master akademskih studija sa brojem indeksa 435 korisničko ime će biti: 201630435 (student je prvi put upisan 2016. godine).

Studentu doktorskih studija sa brojem indeksa 121 korisničko ime će biti 201950121.

Početna lozinka studenta je JMBG i student je mora promeniti prilikom prvog logovanja na sistem.

Svi samofinansirajući studenti na svom nalogu mogu videti poziv na broj koji treba da koriste pri uplati školarine, kao i model uplatnice.

back to top