Упутство за е Студент

alumniji scaled

Студенти први пут уписани на Факултет примењених уметности у Београду треба да отворе свој налог.

Свом налогу студенти приступају са следеће адресе: https://student.fpu.bg.ac.rs

Корисничко име студента је ГГГГББББ где је  ГГГГ – година првог уписа, a ББББ – број индекса са префиксом 0 за студенте основних академских студија и префиксом  30, за студенте мастер академских студија. За студенте докторских студија префикс је 50.

Студенти ОАС ће пре броја индекса уписивати нулу, док ће студенти МАС пре броја индекса уписивати број 30. Студенти докторских студија пре броја индекса уписивати број 50.

Тако да ће за студента основних академских студија са бројем индекса 5999, корисничко име бити: 201605999 (студент је први пут уписан 2016. године).

За студента мастер академских студија са бројем индекса 435 корисничко име ће бити: 201630435 (студент је први пут уписан 2016. године).

Студенту докторских студија са бројем индекса 121 корисничко име ће бити 201950121.

Почетна лозинка студента је ЈМБГ и студент је мора променити приликом првог логовања на систем.

Сви самофинансирајући студенти на свом налогу могу видети позив на број који треба да користе при уплати школарине, као и модел уплатнице.

back to top