Примењено сликарство

primenjeno slikarstvo scaled

Шеф одсека: мр Милка Вујовић, редовни професор

мр Милка Вујовић, редовни професор
мр Десимир Денић, редовни професор
Слободан Кајтез, редовни професор
Марко Лађушић, редовни професор
мр Мирослав Лазовић, редовни професор
мр Даниела Фулгоси, редовни професор
др Владислав Шћепановић, редовни професор
мр Никола Божовић, редовни професор
мр Мина Глоговац, ванредни професор
др ум. Тијана Којић, ванредни професор
мр Јелена Минић Мрђен, доцент
Ненад Настић, Самостални уметнички сарадник
др ум. Милан Пантелић, уметнички сарадник

Контак: primenjeno.slikarstvo@fpu.bg.ac.rs

back to top