Primenjeno slikarstvo

primenjeno slikarstvo scaled

Šef odseka: mr Milka Vujović, redovni profesor

mr Milka Vujović, redovni profesor
mr Desimir Denić, redovni profesor
Slobodan Kajtez, redovni profesor
Marko Lađušić, redovni profesor
mr Miroslav Lazović, redovni profesor
mr Daniela Fulgosi, redovni profesor
dr Vladislav Šćepanović, redovni profesor
mr Nikola Božović, redovni profesor
mr Mina Glogovac, vanredni profesor
Tijana Kojić, vanredni profesor
mr Jelena Minić Mrđen, docent
Nenad Nastić, viši umetnički saradnik
dr um. Milan Pantelić, umetnički saradnik

Kontak: primenjeno.slikarstvo@fpu.bg.ac.rs

back to top