Примењено сликарство

primenjeno slikarstvo scaled

Шеф одсека: мр Милка Вујовић, редовни професор

мр Милка Вујовић, редовни професор
мр Десимир Денић, редовни професор
Слободан Кајтез, редовни професор
Марко Лађушић, редовни професор
мр Мирослав Лазовић, редовни професор
мр Даниела Фулгоси, редовни професор
др Владислав Шћепановић, редовни професор
мр Никола Божовић, ванредни професор
мр Мина Глоговац, ванредни професор
Тијана Којић, доцент
мр Јелена Минић Мрђен, доцент
Ненад Настић, виши уметнички сарадник
др ум. Милан Пантелић, уметнички сарадник

Контак: primenjeno.slikarstvo@fpu.bg.ac.rs

back to top