Tekstil

ST02

Šef odseka: mr Zlatko Cvetković, vanredni profesor

mr Ivana Veljović, redovni profesor
mr Leonora Vekić, vanredni profesor
dr um. Dragan Zdravković, vanredni profesor
mr Zlatko Cvetković, vanredni profesor
Maja Gecić, docent
Marija Labudović Pantelić, docent
Snežana Poznanović, viši stručni saradnik
Arpad Pulai, umetnički saradnik

Kontakt: tekstil@fpu.bg.ac.rs

Kratka istorija odseka

Odsek tekstila nastaje istovremeno sa osnivanjem Akademije za primenjene umetnosti 1948. godine. U formiranju brojnih generacija studenata koji su završili studije na odseku učestvovao je veliki broj eminentni profesori i stvaraoci na polju tekstila.

Osnovni koncept Odseka zasnovan prvenstveno na tkanju i negovanju našeg tradicionalnog tekstilnog nasleđa, postavila je prvi nastavnik Odseka, visokokvalifikovani stručni saradnik za prepletaje, Iva Vrinjanin (1948 – 1968). Dolaskom akademskog slikara prof. Dragutina Mitrinovića (1955 – 1971) sa iskustvima iz Visoke škole za primenjene umetnosti u Krakovu, programski sadržaji u nastavi Unikatnog tekstila obogaćuju se izučavanjem tapiserije.

Profesorka Nevenka Petrović (1956 – 1988) iz prve generacije diplomiranih studenata Akademije, počinje nastavnu karijeru kao asistent. Njenim dolaskom ostvaruje se značajan pomak u razvoju nastave iz oblasti štampanog i tkanog tekstila, uspostavlja kontinuirana saradnja sa tekstilnom industrijom i afirmacija dizajna tekstila u našoj sredini. Profesor Branislav Subotić akademski slikar (1972 – 1992), kao stvaralačka ličnost sa velikim pedagoškim i stručnim iskustvom, predvodi rad na unapređenju, organizaciji i razvoju nastave Odseka. Godine 1973. Akademija prerasta u Fakultet primenjenih umetnosti, naziv odseka se menja u Katedra tekstil, definiše se i uobličava novi koncept nastave, ciljevi i sadržaji studijskog programa. Uz profesorku Ninelu Pejović (1972 – 1988) afirmisanu umetnicu i pedagoga u oblasti tekstila uobličava se prepoznatljivi nastavni program koji je iznedrio veliki broj stvaralaca u oblasti umetnosti i dizajna tekstila. Uspostavljanjem magistarskih studija (1973), razvoj likovne i dizajnerske prakse prate teorijska i istorijska istraživanja u svetlu tekstila.

Razvoju nastave i programa doprineli su profesori Crtanja i slikanja Živojin Kovačević, Borislav Rakić i Selena Vicković. Stručna znanja iz tehnologije tekstila pružali su ing. LJ. Crvljanin, dr D. Đokić, ing. S. Vukosavljević, ing. P. Popović, ing. R. Roščić, ing. D. Biševac, ing. Ž. Andrić i prof. dr. Milanka Nikolić. Dragocena iskustva i stručnu pomoć pomogli su saradnici Dojna Stanču, Lutvija Marić, Ruža Zlatanović i učitelji praktične nastave Stanislav Milojević i tkalja Zorka Todorović.

Godine 1987. Katedra menja ime u Odsek dizajn tekstila. Nova generacija pedagoga na Odseku deluje dolaskom mr Vesne Mujidžić Janković (1981 – 1994) za asistenta na predmetu Oblikovanje tkanog tekstila i mr Jadranke Simonović (1987 – 2019) na predmetu Tapiserija. Učešćem mr Ivane Veljović (1989) na predmetu Oblikovanje štampanog tekstila, dr Olivere Ninčić (1995 – 2021) na predmetima Osnove oblikovanje tekstila i Stare tekstilne tehnike i mr Gordane Ćirić Krstić (1998 – 2014) na predmetu Oblikovanje tkanog tekstila uobličava se nova organizacija i koncept programa. Doprinos nastavi dali su dr um Branka Kuzmanović (Crtanje i Slikanje), dr ing Tanja Tadić, viši str. saradnik ing Vesna Vasić i štamparski radnik Miško Eljšan Trninić. Uvođenje novih sadržaja, razvoj kritičke misli, povećanje kapaciteta tehnoloških i teorijskih istraživanja predstavljaju okosnicu njihovog pedagoškog rada i uticaja na razvoj tekstila kao umetnosti i dizajna.

Danas program studija na Odseku tekstil obuhvata kompleksan i sistematičan sadržaj koji ima za cilj da studenti ovladaju svim potrebnim likovno-estetskim, tehničkim i tehnološkim elementima za samostalan rad u polju dizajna i umetnosti tekstila. Nastavni proces se realizuje u ateljeima, projektantskim salama i radionicama odseka – radionici za štampanje tekstila, laboratoriji za bojenje, radionici za tkanje i pletenje, radionici za tapiseriju i kabinetu za tekstilne tehnike uz podršku novih tehnologija i savladavanje specijalizovanih kompjuterskih programa. Redovnu nastavu prate predavanja gostujućih stručnjaka, umetnika i eksperata iz oblasti, organizovanje radionica, konkursa i izložbi. Neguje se saradnja sa industrijom, firmama i institucijama u vidu prakse, stipendija, realizacije studenskih zadataka i projekata. Diplomirani studenti Odseka tekstil ostvarili su značajne rezultate u zemlji i inostranstvu. Doktorske studije omogućavaju potpunu afirmaciju teorijske misli i razvoj specifičnih kreativnih rešenja u svim oblastima tekstila.

Danas na Odseku tekstil na svim nivoima, od osnovnih do doktorskih, studija nastavu realizuju: red. prof. mr Ivana Veljović (Oblikovanje štampanog tekstila) vanr. prof. mr Leonora Vekić (Tapiserija), vanr. prof. mr Zlatko Cvetković (Oblikovanje tkanog i pletenog tekstila), docent Maja Gecić (Oblikovanje tekstila), docent Marija Labudović (Tekstilne tehnike), vanr. prof. dr um. Dragan Zdravković (Crtanje i Slikanje), profesori odseka Tekstilno inženjerstvo sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, umetnički saradnik Arpad Pulai, viši str. saradnik mr ing Snežana Poznanović i stručno tehnički saradnik Miroslav Milenković.

back to top