Костим

Informacije

Шеф одсека: Сенка Кљакић, доцент

мр Љиљана Петровић, редовни професор
др ум. Иван Грубанов, ванредни професор
мр Маја Студен, ванредни професор
Светлана Цвијановић, редовни професор
Сенка Кљакић, доцент
Тијана Милутиновић, доцент
Јелена Стеванчевић, доцент

Контакт: kostim@fpu.bg.ac.rs

back to top