Костим

Informacije

Шеф одсека: Сенка Кљакић, доцент

мр Љиљана Петровић, редовни професор
др ум. Иван Грубанов, ванредни професор
мр Маја Студен, ванредни професор
Светлана Цвијановић, ванредни професор
Сенка Кљакић, доцент
Тијана Милутиновић, доцент

Контакт: kostim@fpu.bg.ac.rs

back to top