Grafički dizajn

Šef odseka: Slavimir Stojanović, docent

Zoran Blažina, redovni profesor
Miloš Ilić, vanredni profesor
Slavimir Stojanović, docent
dr um. Elda Stanković, asistent sa doktoratom

Kontakt: graficki.dizajn@fpu.bg.ac.rs

back to top