Графички дизајн

Informacije

Шеф одсека: Славимир Стојановић, доцент

Зоран Блажина, редовни професор
Милош Илић, ванредни професор
Славимир Стојановић, доцент
др ум. Елда Станковић, асистент са докторатом

Контакт: graficki.dizajn@fpu.bg.ac.rs

back to top