Stručne službe

Sekretarijat

Slavica Srzentić
Sekretar Fakulteta primenjnih umetnosti u Beogradu
sekretar@fpu.bg.ac.rs
tel. 011 21 82 047

Služba za pravne i opšte poslove

Miloš Jovanović
Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove
milos.jovanovic@fpu.bg.ac.rs
tel. 060 520 77 21

Gordana Majdak
Stručnotehnički saradnik – arhivista
arhiva@fpu.bg.ac.rs
011 32 85 065

Dejan Stojković
Kurir – nabavljač
nabavka@fpu.bg.ac.rs
011 26 30 748

Borislav Filipović
Majstro održavanja prostora i instalacija

Služba za nastavu i studentska pitanja

Julijana Turukalo
Viši stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja – šef studentske službe
julijana.turukalo@fpu.bg.ac.rs
studentska@fpu.bg.ac.rs
011 26 22 613

Aleksandra Tomović
Viši stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja za master i doktorske studije – poslovni sekretar u dekanatu
aleksandra.tomovic@fpu.bg.ac.rs
sekretar.dekana@fpu.bg.ac.rs
011 33 48 515

Zorica Jovanović
Stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja – osnovne studije
zorica.jovanovic@fpu.bg.ac.rs
011 26 22 613

Služba za međunarodnu saradnju, mobilnost i projekte

Žana Bogunović
Samostalni stručnotehnički saradnik za međunarodnu saradnju
zana.bogunovic@fpu.bg.ac.rs
international.realations@fpu.bg.ac.rs

Jovica Marković
Administrator informacionih sistema i tehnologija
jovica.markovic@fpu.bg.ac.rs
administrator@fpu.bg.ac.rs

Služba za finansijsko-materijalno-poslovanje

Vanja Uskoković
Rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova
vanja.uskokovic@fpu.bg.ac.rs
racunovodstvo@fpu.bg.ac.rs
011 26 23 207

Danijela Pejčić
Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik
danijela.pejcic@fpu.bg.ac.rs
racunovodstvo@fpu.bg.ac.rs
011 26 23 207

Milanka Radojević
Referent za finansijsko-računovodstvene poslove i kontista
milanka.radojevic@fpu.bg.ac.rs
racunovodstvo@fpu.bg.ac.rs
011 26 23 207

Biblioteka

Ljubica Jelisavac Katić
Diplomirani bibliotekar – šef biblioteke
ljubica.jelisavac@fpu.bg.ac.rs
biblioteka@fpu.bg.ac.rs
011 26 25 887

Milica Perić
Diplomirani bibliotekar
milica.peric@fpu.bg.ac.rs
biblioteka@fpu.bg.ac.rs
011 26 25 887

Tehnička služba

Desa Trifunović
domar – šef tehničke službe
desa.trifunovic@fpu.bg.ac.rs

Vesna Ločki
Portir

Nevenka Mitić
Portir

Svetlana Todorović
Portir

Safeta Grišević
Spremačica

Milka Godeč
Spremačica

Kristina Marković
Spremačica

Stanka Stanković
Spremačica

Vesna Pešić
Spremačica

Radionički poslovi

Brankica Cvetkoski
Viši strčnotehnički saradnik – modelar u radionici Kostima

Gordana Abramović
Stručnotehnički saradnik – krojačica

Milić Dragović
Stručnotehnički saradnik u radionici odseka Dizajn enterijera i nameštaja – stolar

Dragan Glušac
Stručnotehnički saradnik u radionici odseka Dizajn enterijera i nameštaja – stolar

Vuk Pantelić
Stručnotehnički saradnik – grnčar

Miroslav Milenković
Pomoćni radnik u radionici za štampu i bojenje tekstila

back to top