Стручне службе

Секретаријат

Славица Срзентић
Секретар Факултета примењних уметности у Београду
sekretar@fpu.bg.ac.rs
тел. 011 21 82 047

Служба за правне и опште послове

Весна Јеремић
Руководилац правних, кадровских и административних послова
vesna.jeremic@fpu.bg.ac.rs
011/3281-251

Милош Јовановић
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове
milos.jovanovic@fpu.bg.ac.rs
тел. 060 520 77 21

Гордана Мајдак
Стручнотехнички сарадник – архивиста
arhiva@fpu.bg.ac.rs
011 32 85 065

Дејан Стојковић
Курир – набављач
nabavka@fpu.bg.ac.rs
011 26 30 748

Борислав Филиповић
Мајстор одржавања простора и инсталација

Служба за наставу и студентска питања

Јулијана Турукало
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – шеф студентске службе
julijana.turukalo@fpu.bg.ac.rs
studentska@fpu.bg.ac.rs
011 26 22 613

Александра Томовић
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања за мастер и докторске студије – пословни секретар у деканату
aleksandra.tomovic@fpu.bg.ac.rs
sekretar.dekana@fpu.bg.ac.rs
011 33 48 515

Зорица Јовановић
Стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – основне студије
zorica.jovanovic@fpu.bg.ac.rs
011 26 22 613

Служба за међународну сарадњу, мобилност и пројекте

Анђела Јовановић
Самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу
andjela.jovanovic@fpu.bg.ac.rs
international.realations@fpu.bg.ac.rs

Јовица Марковић
Администратор информационих система и технологија
jovica.markovic@fpu.bg.ac.rs
administrator@fpu.bg.ac.rs

Служба за финансијско-материјално-пословање

Иконија Ћосовић
Руководилац финансијско рачуноводствених послова
ikonija.cosovic@fpu.bg.ac.rs
racunovodstvo@fpu.bg.ac.rs
011 26 23 207

Данијела Пејчић
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
danijela.pejcic@fpu.bg.ac.rs
racunovodstvo@fpu.bg.ac.rs
011 26 23 207

Миланка Радојевић
Референт за финансијско-рачуноводствене послове и контиста
milanka.radojevic@fpu.bg.ac.rs
racunovodstvo@fpu.bg.ac.rs
011 26 23 207

Библиотека

Љубица Јелисавац Катић
Дипломирани библиотекар – шеф библиотеке
ljubica.jelisavac@fpu.bg.ac.rs
biblioteka@fpu.bg.ac.rs
011 26 25 887

Милица Перић
Дипломирани библиотекар
milica.peric@fpu.bg.ac.rs
biblioteka@fpu.bg.ac.rs
011 26 25 887

Техничка служба

домар – шеф техничке службе

Весна Лочки
Портир

Невенка Митић
Портир

Весна Пешић
Спремачица

Сафета Гришевић
Спремачица

Милка Годеч
Спремачица

Кристина Марковић
Спремачица

Станка Станковић
Спремачица

Радионички послови

Бранкица Цветкоски
Виши стрчнотехнички сарадник – моделар у радионици Костима

Гордана Абрамовић
Стручнотехнички сарадник – кројачица

Милић Драговић
Стручнотехнички сарадник у радионици одсека Дизајн ентеријера и намештаја – столар

Борис Зечевић
стручнотехнички сарадник у радионици одсека Дизајн ентеријера и намештаја – столар

Вук Пантелић
Стручнотехнички сарадник – грнчар

Мирослав Миленковић
Помоћни радник у радионици за штампу и бојење текстила

back to top