Међународна сарадња

medjunarodna1 scaled

Вести

Канцеларија за међународну сарадњу редовно прати и објављује вести о конкурсима, потписаним споразумима, искуствима са мобилности и сл.

Канцеларија за међународну сарадњу

Канцеларија за међународну сарадњу и односе са јавношћу пружа стратешку подршку у циљу дефинисања праваца развоја и унапређења стратегије интернационализације и позиционирања Факултета у глобалном образовном и истраживачком простору. Канцеларија обавља и оперативне и административне активности у вези са потенцијалним и актуелним пројектним пријавама, међународним мобилностима, различитим кампањама и промотивним догађајима и сл.

Програми мобилности

Факултет примењених уметности подржава и промовише мобилност запослених и студената кроз различите програме мобилности, пре свега Еразмус плус, CEEPUS, различите билатералне споразуме кроз које се додељују стипендије и грантови Влада са којима Република Србија има успостављене сарадње.

Међународни пројекти

У складу са дугорочним циљевима Стратегије обезбеђивања квалитета Факултета примењених уметности и Стратегије интернационализације Универзитета уметности у Београду, Факултет спроводи активности везане за међународну сарадњу усмерене на успостављање и развијање пројектне сарадње са другим високошколским установама и организацијама у земљи и свету.

Партнерства и мреже

Факултет примењених уметности је током свог дугогодишњег рада изградио успешну сарадњу са великим бројем високошколских институција широм света. Један од главних стубова интернационализације Факултета је сарадња на свим нивоима са међународним институцијама који су формализовани кроз Уговоре о сарадњи и мреже.

Национална сарадња

Поред сарадње са међународним партнерима, Факултет примењених уметности активно учествује у националним конкурсима за финансирање пројеката Министарстава културе и информисања као и просвете, науке и технолошког развоја. Од пресудног значаја су и сарадње успостављене са субјектима у индустрији или са институцијама културе и заштите културног наслеђа.

back to top