Модули

moduli

Анимација

Богата разноврсност садржаја, тема, техника и уметничких приступа у области стваралаштва и продукције анимираног филма, чини инспиративно поље за ствараоце да развијају властите техничке и стилске језике, да се критички…

Графички дизајн

Графички дизајн има привилегију да учествује у најразличитијим пољима друштвених ситуација, путем презентације, оглашавања, масовне и тржишне комуникације, како би омогућио разумевање, тумачење и везу са најразличитијим типовима информација и…

Графика и књига

Поље деловања које припада овом модулу је врло широко и подразумева различите облике графичког изражавања, од ликовне преко примењене графике, илустрације, писма, до дизајна и уметности књиге и различитих врста…

Индустријски дизајн

Кроз сарадњу уметности, технологије и науке све више се проширује стваралачко, употребно и искуствено поље индустријског дизајна, и све то у складу са актуелним тенденцијама одговорног понашања појединца и заједнице….

Керамика

Један од аспеката кроз који се може описати човечанство је култура материјала, а међу њима, керамици засигурно припада позиција једног од најстаријих који су присутни у човековом непосредном окружењу, како…

Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру

Савремена конзервација и рестаурација је постала симбиоза уметности и науке, проширивши поље свога деловања на све врсте културних добара: архитектонско и споменичко наслеђе, природно окружење, археолошке локалитете, музејске предмете, архивски…

Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета

Савремена конзервација и рестаурација је постала симбиоза уметности и науке, проширивши поље свога деловања на све врсте културних добара: архитектонско и споменичко наслеђе, природно окружење, археолошке локалитете, музејске предмете, архивски…

Примењено вајарство

Поље скулпторског деловања је изузетно комплексно, широко и стално се проширује новим дефиницијама и праксама. Скулптура је материјална, тактилна, у односу је са простором, природом, другим скулптурама, објектима, архитектуром, контекстом,…

Примењено сликарство

Сликарство као визуализација и поље дијалектике измедју приказивања и репрезентације, идеје и слике, конвенције и нових пракси, нуди уметницима могућност да реализују низ различитих приступа, који својим методама, употребљеним материјалима,…

Савремено одевање

Када Анти Тонче Владиславић настоји да се приближи теорији моде, он помиње да је одело двостран отисак, који према споља осигурава исказ унутрашњих капацитета и достигнућа, како ствараоца тако и…

Сценографија

Стваралачко поље сценографије (за филм, тв, позориште али и за сва она дешавања и перформансе која захтевају обликовање простора за своју потпуну реализацију) је уметничка форма која заиста у себи обједињује…

Сценски костим

У сценском костиму, ствараоци сажимају и преплићу жељене и наметнуте реалности, властита опредељења и туђа очекивања; они приказују, интерпретирају, комуницирају, а истовремено и откривају суштину. За уобличавање костима потребне су исцрпне…

Текстил

Текстил је распрострањен у највећем делу наше материјалне културе и окружења – у свакодневици, архитектури, уметности, одевању… Текстилне форме су израз индивидуалне стваралачке маште аутора, оне су целина која указује…

Фотографија

Ако је неко доба прожето важношћу, присуством и употребом слике-фотографије у најразличитије сврхе, онда је то актуелни контекст. Фотоапарaт у рукама младих аутора постаје оруђе да свет око себе документују,…

Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

Програм модула Дизајн ентеријера и намештаја, основних академских студија студијског програма Дизајн, оспособљава будуће дипломиране дизајнере за самостално вођење пројектантског поступка у стварању, ремодулацији, реконструкцији и адаптацији унутрашњих архитектонских склопова…

back to top