Модули

moduli

Анимација

Богата разноврсност садржаја, тема, техника и уметничких приступа у области стваралаштва и продукције анимираног филма, чини инспиративно поље за ствараоце да развијају властите техничке и стилске језике, да се критички…

Дигитални графички медији

У оквиру студијског програма Визуелне комуникације, на основним и мастер студијама, с радом je започео и нови модул Дигитални графички медији. Овај модул као главне исходе студентима нуди знања из области писма, типографије,…

Графички дизајн

Графички дизајн има привилегију да учествује у најразличитијим пољима друштвених ситуација, путем презентације, оглашавања, масовне и тржишне комуникације, како би омогућио разумевање, тумачење и везу са најразличитијим типовима информација и…

Графика и књига

Поље деловања које припада овом модулу је врло широко и подразумева различите облике графичког изражавања, од ликовне преко примењене графике, илустрације, писма, до дизајна и уметности књиге и различитих врста…

Индустријски дизајн

Кроз сарадњу уметности, технологије и науке све више се проширује стваралачко, употребно и искуствено поље индустријског дизајна, и све то у складу са актуелним тенденцијама одговорног понашања појединца и заједнице….

Керамика

Програм модула Керамика у својој концепцији пружа студентима образовање за сва три сегмента керамичке уметности: уникатну (скулптуралну) керамику, посудну керамику (керамику на колу) и керамички дизајн. Циљ овог свеобухватног програма…

Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру

Савремена конзервација и рестаурација је постала симбиоза уметности и науке, проширивши поље свога деловања на све врсте културних добара: архитектонско и споменичко наслеђе, природно окружење, археолошке локалитете, музејске предмете, архивски…

Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета

Савремена конзервација и рестаурација је постала симбиоза уметности и науке, проширивши поље свога деловања на све врсте културних добара: архитектонско и споменичко наслеђе, природно окружење, археолошке локалитете, музејске предмете, архивски…

Примењено вајарство

Студије на модулу Примењено вајарство усклађене су са уметничким, техничким и хуманистичким циљевима. Кроз стицање основних теоријских, ликовних и практичних знања у уметности неопходних за решавање естетских, скулпторских, просторних и…

Примењено сликарство

Наставни програм модула Примењено сликарство образује студенте за професионални рад у области зидног сликарства (фреска, мозаик, витраж, таписерија). Циљ образовања студената је припрема за самосталан уметнички рад у областима зидног…

Савремено одевање

Када Анти Тонче Владиславић настоји да се приближи теорији моде, он помиње да је одело двостран отисак, који према споља осигурава исказ унутрашњих капацитета и достигнућа, како ствараоца тако и…

Сценографија

Оснивач и први професор на одсеку сценографија био је сликар и сценограф Миленко Шербан (1948–1970) који је у почетку водио наставу сликања и сценографије. Касније, развојем филма и телевизије, долази…

Сценски костим

У сценском костиму, ствараоци сажимају и преплићу жељене и наметнуте реалности, властита опредељења и туђа очекивања; они приказују, интерпретирају, комуницирају, а истовремено и откривају суштину. За уобличавање костима потребне су исцрпне…

Текстил

Текстил је распрострањен у највећем делу наше материјалне културе и окружења – у свакодневици, архитектури, уметности, одевању… Текстилне форме су израз индивидуалне стваралачке маште аутора, оне су целина која указује…

Фотографија

Ако је неко доба прожето важношћу, присуством и употребом слике-фотографије у најразличитије сврхе, онда је то актуелни контекст. Фотоапарaт у рукама младих аутора постаје оруђе да свет око себе документују,…

Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

Програм модула Унутрашња архитектура и дизајн намештаја, основних академских студија студијског програма Дизајн, оспособљава будуће дипломиране дизајнере за самостално вођење пројектантског поступка у стварању, ремодулацији, реконструкцији и адаптацији унутрашњих архитектонских…

back to top