Анимација

animacija

Богата разноврсност садржаја, тема, техника и уметничких приступа у области стваралаштва и продукције анимираног филма, чини инспиративно поље за ствараоце да развијају властите техничке и стилске језике, да се критички осврћу на богато наслеђе анимираног филма, да истражују, експериментишу и иновирају приступе и потенцијале анимираног филма, као исказа о најразличитијим интимним или колективним темама и порукама, које су каткад врло директно а каткад врло суптилно уткане у нарацију или апстракцију анимираног филма.

Програм модула Анимација оспособљава студенте да самостално артикулишу свој ауторски анимирани (сликовно-звучно-покретни) пројекат базиран на наративном предлошку. Предмет Анимација настоји да студенту омогући оживљавање његових визуелних представа, техникама традиционалне анимације и уз помоћ компјутера. Програм истовремено упознаје студенте са највишим и најважнијим достигнућима у историји анимације и нуди практицне везбе из кинематике, где се стичу знања и вештине, потребни  за прављење илузије кретања предмета, разних врста живих бића, атмосферских појава и визуелних ефеката. Последњи задатак на крају студија сваког студента је осмишљавање и реализација вишеминутног анимираног филма.

back to top