Керамика

tijana jokic

Програм модула Керамика у својој концепцији пружа студентима образовање за сва три сегмента керамичке уметности: уникатну (скулптуралну) керамику, посудну керамику (керамику на колу) и керамички дизајн.

Циљ овог свеобухватног програма је стварање комплетне креативне личности и оспособљеност сваког студент за за индивидуални и тимски рад, у занатско-технолошком и у креативном смислу.

У току студија сваки студент изучава три основна стручно-уметничка предмета: Уникатну керамику, Посудну керамику и Керамички дизајн. Највећи део наставе је практичног карактера и одвија се у радионицама уз сталне консултације свих учесника у настави, док се део наставе из предмета керамички дизајн одвија у индустријама керамике.

Остали предмети допуњавају овај програм, у смислу општих знања, у стварању комплетне креативне личности сваког студента.

back to top