Савремено одевање

savremeno odevanje

Када Анти Тонче Владиславић настоји да се приближи теорији моде, он помиње да је одело двостран отисак, који према споља осигурава исказ унутрашњих капацитета и достигнућа, како ствараоца тако и корисника. У дубокој утканости ове области стваралаштва са животом појединца и целог друштва, лежи потенцијал савременог одевања да, својом слојевитошћу која у себи садржи и осликава читав низ спољњих фактора, друштвених, културолошких и економских, али и оних унутрашњих индивидуалних капацитета и опредељења ствараоца, оплемени али и суштински измени и остави печат на окружење у којем настаје.

Програм модула Савремено одевање подстиче студенте да развијају властите идеје и креирају концепте који осликавају особене и иновативне искораке у области савременог одевања. Предавања и практичне вежбе их оспособљавају да креирају зреле пројекте на највишем уметничком и техничко-технолошко нивоу, фокусирајући се на све етапе стваралаштва, од замисли до конкретних примена и пласирања резултата стваралаштва у свет моде и шире. Програм упознаје студенте са историјом али и савременим развојем моде, како би стекли увиде и разумевање за комплексно и широко поље стваралаштва као сто је савремено одевање, као и свих утицаја које то поље оставља на појединца и друштво (и обрнуто).

back to top