Програми

programi scaled

Програми од 2015.

Факултет примењених уметности у Београду је у процесу акредитације и са новим програмима на основним и мастер акадесмким студијама почеће 2022. године. Сви студенти који су уписали основне академске студије пре ове године студирају по програму акредитованом 2015. године.

Програми од 2022.

Факултет примењених уметности у Београду је у процесу акредитације новог програма на основним академским студијама. Формирани су нови студијски програми са савременијим исходима учења и новим излазним компетенцијама дипломираних студената. Планирано је да нови програм почне са реализацијом 2022. године када ће бити уписана и нова генерација студената.

Докторске академске студије

Факултет примењених уметности Универзитета уметности у Београду акредитован је за студијски програм Примењене уметности и дизајн на докторским студијама. Докторске студије на Факултету трају три школске године и вреднују се…

Студијски програм Визуелне комуникације

Студијски програм Визуелне комуникације је у процесу акредитације и очекује се да почне са уписом прве генерације школскe 2022/23. године. Идеја за формирање овог студијског програма проистекла је из потребе…

Студијски програм Дизајн

Студијски програми Дизајн-ОАС и Дизајн-МАС, Факултета примењених уметности у Београду, припадају образовно-уметничком пољу Уметност, области Примењене уметности и дизајн. Настава на овим програмима се одвија на два степена студија, основним…

Студијски програм Конзервација и рестаурација

Циљ студијског програма Конзервација и рестаурација, и на интегрисаним академским студијама и на другом степену студија, је оспособљавање студената за самостално обављање стручно-уметничког и научно-истраживачког рада, усавршавање знања и специјализација…

Студијски програм Примењена уметност

Студијски програм интегрисаних академских студија Примењена уметност на Факултету примењених уметности у Београду је осмишљен и структуиран према дугогодишњој традицији уметничког образовања на матичној институцији, савременој теорији и пракси примењених…

Упис

УПИС

back to top