Програми

programi scaled

Програми од 2015.

Факултет примењених уметности у Београду је у процесу акредитације и са новим програмима на основним и мастер акадесмким студијама почеће 2022. године. Сви студенти који су уписали основне академске студије пре ове године студирају по програму акредитованом 2015. године.

Програми од 2022.

Факултет примењених уметности у Београду је у процесу акредитације новог програма на основним академским студијама. Формирани су нови студијски програми са савременијим исходима учења и новим излазним компетенцијама дипломираних студената. Планирано је да нови програм почне са реализацијом 2022. године када ће бити уписана и нова генерација студената.

ДАС

Факултет примењених уметности Универзитета уметности у Београду акредитован је за студијски програм Примењене уметности и дизајн на докторским студијама. Докторске студије на Факултету трају три школске године и вреднују се…

Упис

https://www.fpu.bg.ac.rs/informacije/studenti/rokovi/upis/

back to top