CEEPUS

MicrosoftTeams image 20

CEEPUS je средњоевропски програм за размену студената и наставног особља унутар мрежа, тј. партнерстава које формирају високошколске институције из земаља учесница програма из средње и југоисточне Европе међу које се убрајају Албанија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Мађарска, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Пољска, Румунија, Србија, Словачка и Словенија.

CEEPUS предвиђа две основне врсте мобилности за студенте и академско особље са државних високошколских установа из Републике Србије:

 • мрежна мобилност (network mobility) – одвија се у оквиру одобрених CEEPUS мрежа, као и у оквиру CEEPUS umbrellaмрежа (мреже које испуњавају стандарде квалитета, али нису међу одобреним мрежама за одређену академску годину). CEEPUS подржава мобилност студената различитих нивоа студија, као и мобилност наставног особља;
 • мобилност изван CEEPUS мрежа (тзв. freemover mobility) – односи се на сваку мобилност између две високошколске институције које су прихватљиве за учешће у CEEPUS-у, при чему једна или обе установе нису укључене у неку од CEEPUS мрежа.

CEEPUS мреже

Размена студената и наставног особља у програму дешава се првенствено унутар институционалних мрежа. Мреже су груписане према ширим тематским областима и усмерене су ка истраживању одређеног подручја од заједничког значаја за све учеснице. Мрежу чине најмање три високошколске институције из барем две државе чланице CEEPUS-а, при чему једна установа обавља улогу координатора мреже.

Списак постојећих мрежа по академским годинама може се пронаћи на CEEPUS III сајту.
Кандидати самостално истражују могућности за размену претраживањем CEEPUS мрежа на централном сајту програма www.ceepus.info  и зависно од тога где желе да бораве на размени закључују да ли се пријављују унутар мрежа или као тзв. freemoveri.

У оквиру заглавља Find потребно је изабрати академску годину и студијску област, а потом ће се приказати списак мрежа са државама које су у њу укључене. Уласком у сваку мрежу добија се увид у све њене чланице које међусобно сарађују (нпр. факултети, департмани, смерови, са контакт подацима CEEPUS локалних особа).

Мреже у којима учествује Факултет примењених уметности у Београду:

Аплицирање

С обзиром на академску сврху свог боравка, студенти аплицирају у оквиру неке од следећих категорија:

 • студент (student) – намењена је студентима који желе да буду укључени у семестралну мобилност, чије је минимално трајање три месеца, а максимално два семестра,
 • краткорочни студент (short-term student) – предвиђена је за студенте који желе да спроведу истраживања за завршни рад/дисертацију у трајању од 7 дана до три месеца,
 • краће екскурзије (short-term excursion) – за учеснике кратке групне мобилности (попут CEEPUS летње школе или зимске школе, или организованих радионица, која се увек реализује у оквиру неке од постојећих CEEPUS мрежа).

Наставно особље се увек пријављује у оквиру категорије Teacher – боравак у циљу спровођења предавачких или менторских активности на установи домаћину, као и ради развијања сарадње међу високошколским институцијама; она траје најмање пет, а у случају кратке групне мобилности у оквиру CEEPUS зимских или летњих школа – три дана.

За ову врсту мобилности аплицира наставно особље у сврху одржавања наставе / менторског рада на установи-домаћину. У складу с Радним програмом CEEPUS III, услов за одобравање ове врсте мобилности је одржавање шест сати наставног / менторског рада на недељном нивоу. Минимално трајање ове врсте мобилности јесте пет дана, односно три дана у случају кратке групне мобилности.

Све пријаве се врше искључиво на централној CEEPUS платформи на адреси www.ceepus.info , где се треба регистровати, испунити и комплетирати електронску пријаву. У случају мрежне мобилности, не прилажу се никаква додатна документа, док се за freemover мобилности електронској пријави придодају и документа описана у одељку о формалним условима.

Сваку пријаву у оквиру мрежа прво номинује локална контакт особа на матичној институцији, након чега национална CEEPUS канцеларија врши формалну проверу пријаве и номинује је, тј. прослеђује је институцији домаћину. Након одобравања од стране локалне контакт особе на институцији домаћину, пријава долази у националну CEEPUS канцеларију државе домаћина, која након финалне провере пријаве и доступних квота стипендијских месеци за одређену мрежу врши коначну доделу стипендије и обавештава стипендисту о исходу.

Формални услови за учешће у мрежној мобилности су:

 • апликант је студент или запослени на институцији која је део мреже у оквиру које би се реализовала мобилност;
 • студент мора да има завршена најмање два семестра студија;
 • наставно особље има обавезу предавачког или менторског рада у земљи-домаћину од најмање шест наставних сати за сваких пет радних дана;
 • држављанство једне од земаља чланица CEEPUS-а или статус редовног студента у једној од земаља чланица CEEPUS-а.

Ако студент није држављанин једне од земаља-чланица програма, а редовни је студент у држави-чланици CEEPUS-а, треба да приложи потврду о академском статусу (Еqual Status Document).
И за запослене на CEEPUS партнерској институцији који немају држављанство државе-чланице CEEPUS-а постоје додатни критеријуми за пријаву (за више информација, видети питање бр. 5, одељак Applying for a CEEPUS grant).

Формални услови за freemover мобилности су:

 • студент мора да има завршена најмање два семестра студија;
 • студент мора да прибави прихватно писмо од институције пријема (Freemover Letter of Acceptance) и два писма препоруке од матичне установе (Freemover Letter of Recommendation);
 • наставно особље мора да прибави прихватно писмо институције пријема (Freemover Letter Teacher Documentation);
 • наставно особље има обавезу предавачког или менторског рада у земљи-домаћину од најмање шест наставних сати за сваких пет радних дана;
 • претходно наведени услов држављанства.

 

Долазне мобилности се остварују у складу са календаром мобилности Универзитета уметности за 2023. годину:

Стипендије

Свака земља чланица програма додељује стипендије за долазне мобилности у своју земљу. Обухват стипендије варира од земље до земље, у складу са економским и другим могућностима сваке државе. Осим новчаног износа, који је обавезни део, стипендија у неким земљама обухвата смештај и исхрану у студентском дому. Више информација о обухвату CEEPUS стипендије у свакој земљи доступно је на насловној страници сајта www.ceepus.info, кликом на заставицу земље у којој би се мобилност реализовала.

Месечни износ стипендије за студенте, дипломце и студенте докторских студија који долазе у Републику Србију износи 18.000 динара, а за студенте докторских студија запослене на универзитету и професоре који бораве на мобилност у Србији – 35.000 динара. Поред стипендије, постоји и могућност обезбеђивања смештаја у студентском дому у оквиру расположивих смештајних капацитета, исхране у студентској мензи по повољним ценама и коришћења хитне медицинске помоћи.

Више информација

За више појединости о самом CEEPUS програму, начину и току пријаве као и о осталим битним информацијама можете се обратити Канцеларији за међународну сарадњу.

Такође Вам на располагању стоје и информације у Еразмус брошури (странице 17-21), на CEEPUS одељку сајта Фондације Темпус, која врши улогу националне CEEPUS канцеларије у Србији, или можете консултовати главни портал програма www.ceepus.info, нарочито одељак често постављаних питања (FAQ).

back to top