Графика и књига

grafika

Поље деловања које припада овом модулу је врло широко и подразумева различите облике графичког изражавања, од ликовне преко примењене графике, илустрације, писма, до дизајна и уметности књиге и различитих врста публикација. Програм инспирише студенте да истражују и преиспитују границе, како унутар традиционално постављених оквира, тако и у оквиру нових приступа који ово поље, а нарочито дизајн публикација, померају ка другачијим начинима израде и употребе, не изузимајући узбуђења које и аутори и корисници осећају када креирана дела искачу из сфере корисности или очекиваних начина употребе.

Програм модула Графика и књига нуди теоријску подлогу, упознавање са историјским и савременим праксама из ове и сродних области, како кроз предавања тако и путем гостовања уметника и дизајнера који могу студентима да понуде нове перцепције, као и корисне информације из властитог искуства. Оне студентима помажу да пронађу властити израз и припреме се за велика очекивања у њиховом наредном професионалном опредељењу. Практична настава се одвија у факултетским радионицама за графику, ручну штампу и типографију, офсет, ситоштампу, фотографију, као и у учионицама опремљеним рачунарима и пројекторима.

back to top