Програм пријемног испита МАС

master

На овој страни представљен је ПРОГРАМ ЗАДАТАКА за упис на Мастер академске студије Факултета примењених уметности у Београду. За све додатне информације обратите се наставницима који предају на модулу тако што ћете заказати посету у време Отворених врата.

Пријемни испит
/за све студијске програме и све модуле/

1. Радна биографија кандидата
2. Mотивационo писмо
– Представити себе и свој досадашњи рад.
– Зашто сте се одлучили за изабрани модул.
– Шта је Вама важно да научите и савладате током даљег школовања?
3. Разговор са кандидатом
4. Портфолио (осим за студијски програм Конзервација и рестаурација)

За време трајања пријемног испита кандидати морају имати код себе личну карту или пасош ради идентификације.

У зависности од студијског програма односно модула за који се пријављују кандидати на пријемни испит доносе портфолио следеће садржине:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Модул Анимација

портфолио -Десет покрета из механике кретања и анимације фигуре. Сториборд за анимирани пројекат (минимум 3 стране сториборда из једног пројекта). Једна кратка анимирана целина у трајању од минимум 90 секунди.

Графика и књига

портфолио који садржи радове из области илустрације, опреме књиге и графике:
5 илустрација А4 формата оригинал или репродукција – 3 у боји, 2 црно-беле;
корице књиге – идејно решење минимум три корице, нулти табак једне од презентованих књига – идејно решење 12 до 16 страна;
мапа са 5 оригиналних графичких листова.

Модул Графички дизајн

портфолио – презентација из области графичког дизајна: графичке комуникације, плакат, просторна графика (минимално 7, максимално 10 пројеката, пожељне и иницијалне скице пројеката)

Модул Дигитални графички медији

портфолио – Презентација 2 експерименталне калиграфије слободног формата и презентације типографског писма на 3 листа А3 формата и/или презентација 5 пројеката дизајна публикација (књижни блок + корице) на 5 листова А3 формата  и/или презентација са детаљним приказом 2 интерактивна пројекта (веб или апликација) на најмање 2 листа А3 формата.

Кандидат се представља радовима који су у вези са предлогом његовог мастер рада.

 Модул Фотографија

портфолио – Кандидат предаје портфолио који се састоји од две фотографске серије од којих свака садржи 10 радова. Обе серије радова морају имати експликацију која се састоји од најмање 200 речи или 1000 карактера.

Фотографије морају бити израђене на фотографском папиру, минималног формата 24 x 30 цм.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИЗАЈН

Модул Индустријски дизајн

портфолио А3 формата (спиралом укоричен): најмање 5 радова из области индустријског дизајна

Модул Текстил

портфолио (мапа са радовима 50×70 цм / 10 листова – скице, пројекти, фотографије радова у материјалу у складу са мотивационим писмом)

Модул Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

портфолио А3 формата: до 10 радова (селекција из пројеката или комплетни пројекти) из области пројектовања и дизајна ентеријера и намештаја

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА

Модул Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета

тест (анализа затеченог стања и предлог конзерваторско-рестаураторских радова на конкретном узорку уметничког дела)

Модул Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру

тест /анализа затеченог стања и предлог конзерваторско-рестаураторских радова на конкретном узорку уметничког дела/

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ

Модул Керамика

портфолио А4 или А3 формата са најмање 10 равноправно заступљених радова из уско стручних предмета

Модул Примењено вајарство

портфолио са фотографијама радова (најмање пет радова), из три угла

Модул Примењено сликарство

портфолио са 5 оригиналних радова, слике, изведени радови у материјалу (мозаици, фреске, зграфита, витражи…), пројекти…

Модул Савремено одевање

портфолио: 5 оригиналних радова из области савременог одевања (штампани портфолио, видео презентација)

Модул Сценографија

портфолио: до 5 оригиналних радова ( ликовне скице, сценографски елаборати) из области сценских уметности (позориште, филм, ТВ, спектакл…)

Модул Сценски костим

портфолио: 5 оригиналних радова из области сценског костима (позориште, филм, ТВ, мултимедија)

back to top