Програм пријемног испита ОАС и ИАС

oasias scaled

На овој страни представљен је ПРОГРАМ ЗАДАТАКА на Испиту за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских и интегрисаних академских студија на Факултету примењених уметности у Београду. За све додатне информације обратите се наставницима који предају на модулу тако што ћете заказати посету у време Отворених врата.

ПРОГРАМ ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ ЗА УПИС НА ОАС И ИАС

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Модул Анимација

Први и други дан испита
Цртање
Формат: 70×100 цм (натрон папир)
Техника: угљен, графитна оловка, црни или сиви суви пастел.
Понети: крпу за брисање, фиксир, селотејп.

Трећи и четврти дан испита
Сликање
Формат: 70×100 цм (триплекс папир)
Техника: темпера или акрилна боја;
Понети прибор и материјал за сликање

Пети дан испита
Графичка композиција на задату тему и у задатој техници
Формат: 35×50 цм (хамер папир мат)
Техника: темпера или туш и перо или колаж
Прибор: црна и бела темпера, црни туш, перо,четкице, лепак за папир, маказе, скалпел.

Шести дан испита
Илустровање задатог текста у три слике
Поезија или проза, црно-бело (штрих) без сивих тонова
Формат: 25×35 цм подељен на три дела (25×11,6 цм)(хамер папир мат)
Техника: по избору (туш или црна темпера, четка или перо)
Понети: сликарски и графички материјал и прибор
Напомена: Факултет обезбеђује папир и материјал за колаж

Модул Графика и књига

Први и други дан испита
Цртање
Формат: 70×100 цм (натрон папир)
Техника: угљен, графитна оловка, црни или сиви суви пастел.
Понети:  гуму за брисање, крпу за брисање, фиксир, селотејп.

Трећи и четврти дан испита
Сликање
Формат: 70×100 цм (триплекс папир)
Техника: темпера или акрилна боја;
Понети прибор и материјал за сликање

Пети дан испита
Графичка композиција на задату тему и у задатој техници
Формат: 35×50 цм (хамер папир мат)
Техника: темпера или туш и перо или колаж
Прибор: црна и бела темпера, црни туш, перо,четкице, лепак за папир, маказе, скалпел.

Шести дан испита
Илустровање задатог текста.
Формат: 25×35 цм (хамер папир мат)
Техника: по избору (туш или црна темпера, четка или перо)
Понети: сликарски  графички материјал и прибор.
Напомена: Факултет обезбеђује папир и материјал за колаж.

Модул Графички дизајн

Први и други дан испита
Цртање
Формат: 70×100 цм (натрон папир)
Техника: угљен, графитна оловка, црни или сиви суви пастел.
Понети: гуму за брисање, крпу за брисање, фиксир, селотејп.

Трећи и четврти дан испита
Сликање
Формат: 70×100 цм (триплекс папир)
Техника: темпера или акрилна боја;
Понети прибор и материјал за сликање

Пети дан испита
Графичке комуникације
Идејни пројекат знака, пиктограма (црно-бело)
Формат: 29,7×42 цм (хамер папир мат)
Техника: по избору
Понети графички материјал и прибор.

Шести дан испита
Плакат или просторна графика
Идејни пројекат плаката или амбалаже
Формат: 29,7×42 цм (хамер папир мат)
Техника: по избору
Понети: сликарски и графички материјал и прибор.
Напомена: Факултет обезбеђује папир

Модул Дигитални графички медији

Пријемни испит на модулу Дигитални графички медији траје 4 дана.

Први и други дан испита
Цртање
Формат: 70 × 100 цм (натрон папир)
Техника: угљен, графитна оловка, црни или сиви суви пастел
Понети: гуму за брисање, крпу за брисање, фиксир, селотејп

Трећи дан испита
Задатак из струке
Графичко-типографска композиција
Компоновање текста и слике (илустрације, фотографије) на задату тему
Формат: 35 × 50 цм (хамер)
Техника: темпера, туш, колаж
Понети: оловку, гумицу, маказе, лепак за папир, црну темперу или туш, четкице, црни фломастер или маркер, пера за цртање

Четврти дан испита
Задатак из струке
1. део
Типографска слагалица
Израда стилизованих словних облика помоћу задатих елемената.
Формат: А4 (паус папир)
Техника: фломастер
Понети: оловку, гумицу, црни фломастер
2. део
Геометријска форма
Геометријска стилизација на задату тему
Формат: 35 × 50 цм или A3 (хамер)
Техника: по избору
Понети: сликарски и графички материјал и прибор (граф. оловка, гумица, комплет троуглова, шестар, оловке у боји, маркери, суви пастел, темпере, акварел и слично)
Разговор са кандидатима који подразумева усмени приказ задатака из струке.
Напомена: Факултет обезбеђује папир и материјал за колаж

Модул Фотографија

Први и други дан испита
Цртање
Формат: 70×100 цм (натрон папир)
Техника: угљен, графитна оловка, црни или сиви суви пастел.
Понети: гуму за брисање, крпу за брисање, фиксир, селотејп.

Трећи дан испита
Креативна фотографија
Снимање фотографија у ентеријеру и/или екстеријеру
У оквиру задате теме, снимити фотографије које у садржајном и визуелном аспекту припадају пољу креативне фотографије (кроз маштовито препознате или креиране ситуације, куриозитете, фотографске снимке забележене са ауторским ставом)
Од 35 снимака на црно-белом или колор филму, одабрати 6 фотографија.
Формат: 13×18 цм
Понети: аналогни фотоапарат

Четврти дан испита
Документарна фотографија
Снимање тридесет фотографија у екстеријеру
Од снимљеног материјала одабрати 6 снимака који чине целину.
Задатак се реализује фотоапаратом који поседује кандидат на колор филму од 35 мм.
Формат: 13×18 цм
Понети: аналогни фотоапарат

Пети дан испита
Студијска фотографија
Снимање два снимка у студију (у простору aтeљea Фографије)
Композицију различитих геометријских предмета осветљавати вештачким осветљењем.
Од снимљеног материјала одабрати два снимка. Задаци се реализују дигиталним фотоапаратом који обезбеђује Факултет.
Напомена: Факултет обезбеђује папир, филм и израду фотографија

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИЗАЈН

Модул Индустријски дизајн

Први и други дан испита
Цртање
Формат: 70×100 цм (натрон папир)
Техника: угљен, графитна оловка, црни или сиви суви пастел.
Понети: гуму за брисање, крпу за брисање, фиксир, селотејп.

Трећи дан испита
Скицирање и моделовање (на основу задатих елемената) просторне композиције у глини.
Израда више идејних скица на једном листу хамер папира формата 50×70 цм, а потом моделовање изабраног решења у глини уз поштовање задате геометријске структуре, задате количине материјала за вајање и сл.
Материјал: хамер папир мат  50×70 цм, глина или пластелин.
Понети: прибор за цртање (слободан избор), ручне алатке и прибор за моделовање у глини, крпу, посуду за воду.

Четврти дан испита
Обликовање једноставног употребног предмета
Израда идејног решења употребног предмета (мањи апарат, алат, технички уређај, инструмент и сл.) и презентација решења (скице, технички цртеж).
Формат: 2 листа хамер папира мат  формата 50×70 цм.
Техника: по избору
Понети: прибор за цртање и бојење (графитна оловка, гумица, комплет троуглова, шестар, оловке у боји, маркери, суви пастел  и слично).
Разговор са кандидатима који подразумева усмени приказ задатака из струке.
Напомена: Факултет обезбеђује папир и глину

Модул Текстил

Први и други дан испита
Цртање
Формат: 70×100 цм (натрон папир)
Техника: угљен, графитна оловка, црни или сиви суви пастел.
Понети: гуму за брисање, крпу за брисање, фиксир, селотејп.

Трећи и четврти дан испита
Сликање
Формат: 70×100 цм (триплекс папир)
Техника: темпера или акрилна боја
Понети прибор и материјал за сликање

Пети дан испита
Идејно решење за одевну тканину
Израда идејног решења за одевну тканину путем понављања задатог елемента без промене његове величине. Решење урадити у 4 боје по слободном избору.
Формат: 35×40 цм (хамер папир мат).
Техника: темпера
Понети: одговарајући прибор и материјал за рад.

Шести дан испита
Транспоновање по природи
На основу датог облика из природе осмислити и урадити композицију као јединство свих ликовних елемената уз употребу комплетне палете боја.
Формат: 35×40 цм (хамер папир мат).
Техника: темпера, акварел, пастел, туш у боји или комбинована техника
Понети: одговарајући прибор и материјал за рад.
Напомена: Факултет обезбеђује папир

Модул Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

Први и други дан испита
Цртање
Формат: 70×50 цм (натрон папир)
Техника: угљен, графитна оловка, црни или сиви суви пастел.
Понети: гуму за брисање, крпу за брисање, фиксир, селотејп, хемијска оловка

Трећи дан испита
Ликовно представљање просторне композиције (цртеж, модел и сл.)
Формат: до 50×70 цм
Понети: прибор за цртање, оловке, оловке у боји, суви пастел, фломастере, маказе, скалпел, лепак, два троугла, селотејп и сл.
Напомена: Факултет обезбеђује папир и материјал за рад

Четврти дан испита

  1. део

Тест схватања простора
Понети:  прибор за техничко цртање и писање, хемијску оловку и два троугла.

  1. део

Тест креативне визуелизације
Формат: до 50×70 цм (хамер папир мат)
Понети: прибор за цртање, оловке, оловке у боји,  суви пастел, фломастере, селотејп и сл.

Пример теста схватања простора (pdf)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА

Модул Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета

Први и други дан испита
Цртање
Формат: 70×100 цм (натрон папир)
Техника: угљен, графитна оловка, црни или сиви суви пастел.
Понети: гуму за брисање, крпу за брисање, фиксир, селотејп.

Трећи и четврти дан испита
Вајање портрета по живом моделу
Техника: вајање у глини
Понети прибор за вајање

Пети дан испита
Реконструкција скулпторског дела
Техника: вајање у глини
Понети: прибор за вајање

Шести дан испита
Израда копије скулпторског дела
Техника: вајање у глини
Понети: прибор за вајање
Напомена: Факултет обезбеђује папир и глину

Модул Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру

Први и други дан испита
Цртање
Формат: 70×100 цм (натрон папир)
Техника: угљен, графитна оловка, црни или сиви суви пастел.
Понети: гуму за брисање, крпу за брисање, фиксир, селотејп.

Трећи и четврти дан испита
Сликање
Формат: 70×100 цм (триплекс папир)
Техника: темпера или акрилна боја;
Понети: прибор и материјал за сликање.

Пети дан испита
Реконструкција (по репродукцији штафелајне или зидне слике)
Формат: А3 (29,7×42 цм)
Техника: акварел, темпера, акрилик.
Понети: прибор и материјал за сликање.

Шести дан испита
Израда копије (по репродукцији штафелајне или зидне слике)
Формат: А3 (29,7×42 цм)
Техника: темпера, акрилик.
Понети: прибор и материјал за сликање.
Напомена: Факултет обезбеђује папир

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ

Модул Керамика

Први и други дан испита
Цртање
Формат: 70×100 цм (натрон папир)
Техника: угљен, графитна оловка, црни или сиви суви пастел.
Понети: гуму за брисање, крпу за брисање, фиксир, селотејп.

Трећи и четврти дан испита
Сликање
Формат: 70×100 цм (триплекс папир)
Техника: темпера или акрилна боја;
Понети прибор и материјал за сликање.

Пети дан испита
Пројектовање керамичких облика и површина
Формат: А4 (21×29,7 цм)  банкпост 80г
Техника по избору
Понети прибор за техничко цртање.

Шести дан испита
Извођење керамичке фигуре према задатој фотографији
Формат: највећа димензија до 30 цм
Техника: моделовање у глини
Понети алат и прибор за моделовање
Разговор са кандидатима који подразумева усмени приказ задатака из струке.
Напомена: Факултет обезбеђује папир и глину

Модул Примењено вајарство

Први и други дан испита
Цртање
Формат: 70×100 цм (натрон папир)
Техника: угљен, графитна оловка, црни или сиви суви пастел.
Понети: гуму за брисање, крпу за брисање, фиксир, селотејп.

Трећи и четврти дан испита
Вајање портрета по живом моделу
Техника: вајање у глини
Понети прибор за вајање
Напомена: Факултет обезбеђује папир и глину

Модул Примењено сликарство

Први и други дан испита
Цртање
Формат: 70×100 цм (натрон папир)
Техника: угљен, графитна оловка, црни или сиви суви пастел.
Понети: гуму за брисање, крпу за брисање, фиксир, селотејп

Трећи и четврти дан испита
Сликање
Формат: 70×100 цм (триплекс папир)
Техника: темпера или акрилна боја;
Понети прибор и материјал за сликање

Пети дан испита
Сликање портрета – валерско решење
Формат: 50×35 цм (триплекс папир)
Техника: све сликарске технике на воденој основи
Понети сликарски материјал и прибор.

Шести дан испита
Сликање портрета – колористичко решење
Формат: 50×35 цм (триплекс папир)
Техника: све сликарске технике на воденој основи
Понети сликарски материјал и прибор.
Напомена: Факултет обезбеђује папир

Модул Савремено одевање

Први и други дан испита
Цртање
Формат: 70×100 цм (натрон папир)
Техника: угљен, графитна оловка, црни или сиви суви пастел.
Понети: гуму за брисање, крпу за брисање, фиксир, селотејп.

Трећи и четврти дан испита
Сликање
Формат: 70×100 цм (триплекс папир)
Техника: темпера или акрилна боја;
Понети прибор и материјал за сликање.

Пети дан испита
Задатак из струке бр. 1
На основу добијеног колористичког предлошка пројектовати савремени женски модел (комерцијални модел за дан)
Формат: АЗ (29,7×42 цм) (хамер папир мат)
Техника: по избору
Понети: прибор за цртање, прибор за рад у одабраној техници и боје.
Напомена: употреба фломастера, хемијске оловке, рапидографа и дрвених бојица  није дозвољена.

Шести дан испита
Задатак из струке бр. 2
На основу добијеног предлошка који представља костим неке историјске епохе / етнолошког костима пројектовати женски уникатни модел (за свечане прилике)
Формат: АЗ (29,7×42 цм) (хамер папир мат)
Техника: по избору
Понети: прибор за цртање, прибор за рад у одабраној техници и боје.
Напомена: употреба фломастера, хемијске оловке, рапидографа и дрвених бојица  није дозвољена.
Напомена: Факултет обезбеђује папир

Модул Сценографија

Први и други дан испита
Цртање
Формат: 70×100 цм (натрон папир)
Техника: угљен, графитна оловка, црни или сиви суви пастел.
Понети: крпу за брисање, фиксир, селотејп.

Трећи и четврти дан испита
Сликање
Формат: 70×100 цм (триплекс папир)
Техника: темпера или акрилна боја;
Понети прибор и материјал за сликање

Пети дан испита
Према задатом опису простора насликати сценографију
Техника по избору (темпера, гваш, акварел, пастел)
Формат: 50×70 цм (триплекс папир).

Шести дан испита
Просторна композиција
Просторна композиција према визуелном предлошку са усменим образложењем кандидата.
Техника: Израда макете на подлози (шпер плоча формата 50×50цм).
Понети: прибор за сликање и алат за рад.
Напомена: Факултет обезбеђује папир и шпер плочу 50×50цм и материјал за израду макете.

Модул Сценски костим

Први и други дан испита
Цртање
Формат: 70×100 цм (натрон папир)
Техника: угљен, графитна оловка, црни или сиви суви пастел.
Понети: гуму за брисање, крпу за брисање, фиксир, селотејп.

Трећи и четврти дан испита
Сликање
Формат: 70×100 цм (триплекс папир)
Техника: темпера или акрилна боја;
Понети прибор и материјал за сликање

Пети дан испита
Пројектовање сценског костима за драмску форму трагедије
На основу добијеног ликовног предлошка који показује костим, извесне историјске епохе, израдити пројекат сценског костима за трагедију. Обратити пажњу на композицију и израз лика, као и на форму и колористичко решење костима који одговарају основном расположењу и карактеру за драмску форму – трагедије.
Техника: по избору (акварел, темпера, акрилик, пастел, комбинована техника)
Употреба фломастера , хемијске оловке , рапидографа и дрвених бојица није дозвољена.
Формат: А3 (29,7×42 цм) 250 гр/м2  (хамер папир мат)
Понети: одговарајући прибор за изабрану технику.

Шести дан испита
Пројектовање сценског костима за драмску форму комедије
На основу добијеног ликовног предлошка који показује костим извесне историјске епохе, израдити пројекат сценског костима за комедију. Обратити пажњу на композицију и израз лика, као и на форму и колористичко решење костима који одговарају основном расположењу и карактеру за драмску форму – комедије.
Техника: по избору (акварел, темпера, акрилик, пастел, комбинована техника)
Напомена: употреба фломастера , хемијске оловке , рапидографа и дрвених бојица није дозвољена.
Формат: А3 (29,7×42 цм) 250гр/м2  (хамер папир мат)
Понети: одговарајући прибор за изабрану технику.
Напомена: Факултет обезбеђује папир

 

 

back to top