Digitalni grafički mediji

DGM Gif boja1 2

U okviru studijskog programa Vizuelne komunikacije sa svojim radom započeće i novi modul Digitalni grafički mediji. Ovaj modul kao glavne ishode studentima nudi znanja iz oblasti pisma, tipografije, papirnog inženjeringa i dizajna analognih i digitalnih publikacija, te web dizajna. Takođe studenti su u mogućnosti da u okviru velikog broja izbornih predmeta biraju one iz oblasti Grafičkog dizajna, Fotografije, Animacije i Grafike i knjige, ali i sa drugih modula na Fakultetu. Budući kandidati mogu konkurisati i na osnovnim i na master studijama.

back to top