Докторске академске студије

2022 scaled

Факултет примењених уметности Универзитета уметности у Београду акредитован је за студијски програм Примењене уметности и дизајн на докторским студијама. Докторске студије на Факултету трају три школске године и вреднују се са најмање 180 ЕСПБ, уз претходно остварених најмање 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама. На програм се годишње упише највише 30 студената. Програм могу уписати сва лица која имају завршене основне академске и мастер академске студије из одговарајуће уметничке области или друга лица која немају завршене одговарајуће уметничке студије а под условима дефинисаним у Статуту ФПУ и Правилнику  о докторским студијама.

Докторске студије уметности Студијски програм Примењене уметности и дизајн, Факултета примењених уметности, осмишљене су као истраживачки наставни процес у коме се велика пажња поклања познавању теорије и примени стечених нових теоријских знања у уметничкој пракси. Циљ студијског програма докторских студија у области примењених уметности и дизајна је образовање студената на највишем нивоу. Садржај студијског програма обезбеђује стицање врхунских квалификација у овој области.

Резултат трогодишњег изучавања, уз обавезан теоријски рад повезан са темом изабраног уметничког пројекта, представља уметничко дело које унапређује домете у пољу уметности, у области Примењених уметности и дизајна.

Кандидатима за упис на докторске студије препоручује се да се пре пријављивања консултују са менторима код којих намеравају да упишу студије. Циљ ових консултација је правилна формулација планираног уметничко-истраживачког пројекта и разматрање других фактора значајних за будуће студије.

Договор са менторима може се уговорити путем електронске поште (адресе се налазе на странама са подацима о наставницима) или преко Студентске службе за докторске студије.

Примењене уметности и дизајн

 • Структура програма Примењене уметности и дизајн акредитованог 2015. године

  Структура програма обухвата обавезне заједничке предмете и изборне предмете. Прва три семестра садрже обавезне заједничке предмете и изборне уметничке предмете. У сваком семестру студент бира, у договору са ментором, по два изборна предмета која су у функцији изабраног уметничког пројекта. Следећа три семестра су посвећена реализацији уметничког пројекта и писаног рада од најмање 15 000 речи, у сарадњи са ментором. Студије се завршавају изложбом или презентацијом на којој се приказује докторски уметнички пројекат и одбраном рада.

  Студент бира стручне предмете према условима које је стекао у претходном школовању, као и у функцији теме уметничког пројекта који намерава да реализује. Ова концепција омогућава комбиновање одређених ужих уметничких области које су биле раздвојене по модулима на основним и мастер студијама, а које ће бити обједињене у конкретном уметничком пројекту. Специфичност докторског студијског програма Примењена уметност и дизајн је у избору великог броја стручних предмета који дозвољава реализацију најразличитијих уметничких пројеката.

  Стручни предмети прате најновија достигнућа у својим областима и представљају надградњу основе која се стиче на основним студијама и даљег развоја на мастер студијама. Савремена примењена уметност доживљава буран развој који је повезан са напретком рачунарских и других технологија. Докторске студије дају двоструки допринос савременој примењеној уметности: иновираним садржајем стручних предмета и докторским пројектима који представљају оригиналан уметнички и теоријски допринос у складу са савременим достигнућима у појединим ужим уметничким областима.

  Структура програма 2015 Примењене уметности и дизајн (PDF)

  Предмети на студијском програму Примењене уметности и дизајн (PDF)

 • Структура програма Примењене уметности и дизајн акредитованог 2020. године

  Прва четири семестра садрже обавезне заједничке предмете који носе по 5 ЕСПБ бодова  и изборне предметечија настава се одвија у прва три семестра, са по 10 ЕСПБ. У сваком семестру студент бира по два изборна предмета, од понуђенa 94, који су у функцији уметничког пројекта. У четвртом семестру студенти почињу са радом на истраживању директно везаном за докторски уметнички пројеката последња година је  посвећена изради докторског уметничког пројекта и писаног рада, у сарадњи са ментором. Студије се завршавају изложбом или презентацијом на којој се приказује докторски уметнички пројекат и одбраном рада. Одбраном докторског уметничког пројекта студент  је положио испит из последњег семестра Израда докторског уметничког пројекта 2 и стекао 30 ЕСПБ. Тиме је стекао звање Доктор уметности – примењене уметности и дизајн (др ум.).

  Ширина могућих уметничких истраживања на врло високом нивоу у оквиру великог броја различитих уметничких области чини основну карактеристику и квалитет студијског програма Примењене уметности и дизајн. Обавезни (9) и изборни предмети (94 на истој заједничкој листи у сва три семестра) су из следећих ужих уметничких и научних области: Цртање и сликање, Примењена графика, Графика и књига, Анимација, Фотографија, Графички дизајн, Дизајн ентеријера и намештаја, Индустријски дизајн, Tекстил, Примењено вајарство, Примењено сликарство, Керамика, Сценски костим, Савремено одевање, Сценографија, Пројектовање облика, Историја уметности, Филолошке науке, Примењена естетика, Теорија уметности и медија, Инжењерство материјала, Нацртна геометрија и перспектива и Привредно право.

  Оваква концепција изборности омогућава рад у оквиру свих ужих уметничких области које су биле раздвојене по модулима на основним и мастер студијама, које сада могу бити обједињене у реализацији конкретног уметничког пројектa.

  Докторске студије дају двоструки допринос савременим примењеним уметностима и дизајну: иновираним садржајем стручних предмета и докторским пројектима који представљају оригиналан уметнички и теоријски допринос у складу са савременим достигнућима.

  Структура програма Примењене уметности и дизајн (PDF)

 • Листа ментора на докторским академским уметничким студијама уметности Факултета примењених уметности у Београду

  1. Проф. емер. Миланка Берберовић
  2. Проф. емер. Јасна Драговић
  3. Проф. емер. Оливера Стојадиновић
  4. Проф. емер. Бранимир Карановић
  5. Проф. емер. Растко Ћирић
  6. Ред. проф. мр Милка Вујовић
  7. Ред.проф. Слободан Кајтез  (неће примати нове кандидате)
  8. Ред. проф. Ранко Бочина
  9. Ред. проф. др ум. Селма Ђулизаревић Карановић
  10. Ред. проф. др ум. Бранка Кузмановић
  11. Ред. проф. Марко Лађушић
  12. Ред. проф. мр Мирослав Лазовић
  13. Ред. проф. мр Драган Манојловић
  14. Ред. проф. мр Тања Манојловић
  15. Ред. проф. мр Душан Нешић
  16. Ред. проф. Гордана Петровић (неће примати нове кандидате)
  17. Ред. проф. мр Љиљана Петровић
  18. Ред. проф. мр Даниела Фулгоси (неће примати нове кандидате)
  19. Ред. проф. Горан Чпајак (неће примати нове кандидате)
  20. Ред. проф. др Владислав Шћепановић
  21. Ред. проф. мр Десимир Денић
  22. Ред. проф. др ум. Владимир Татаревић (неће примати нове кандидате)
  23. Ред. проф. мр Зоран Ивановић
  24. Ред. проф. мр Милан Новаковић
  25. Ред. проф. мр Никола Божовић
  26. Ред. проф. мр Игор Милићевић
  27. Ванр. проф. др ум. Иван Грубанов
  28. Ванр. проф. др ум. Љубица Кнежевић
  29. Ванр. проф. др ум. Јулијана Протић
  30. Ванр. проф. др ум. Златко Цветковић
  31. Ванр. проф. др ум. Марко Луковић
  32. Ванр. проф. др ум. Тијана Којић
  33. Ванр. проф. др ум. Оливера Батајић Сретеновић
  34. Ванр.проф. др ум. Леонора Векић
  35. Доц. др ум. Милица Црнобрња Вукадиновић
  36. Доц. др ум. Јелена Сопић
  37. Доц. др ум. Ана Продановић
  38. Доц. др ум. Раде Пејовић

ПРИЛОЗИ

Листа ментора на докторским академским уметничким студијама 5.04.2024

pdf

Водич кроз пријаву, израду и одбрану докторског уметничког пројекта

pdf

Листа изборних предмета на докторским академским студијама У школској 2023/24. Години

pdf

Сва документа у вези са наставом на Докторским академским студијама можете наћи на страни Документа у секцији Настава ДАС

back to top