Документа

Пријемни

Програм пријемног испита за упис на мастер академске студије Факултета примењених уметности у Београду, 31.12.2021.

pdf

Програм задатака на испиту за проверу склоности и способност за упис у прву годину основних академских и интегрисаних академских студија на Факултету примењених уметности у Београду, 31.12.2021.

pdf

Правилник о упису студената на студијске програме основних и интегрисаних академских студија Факултета примењених уметности у Београду, 28.12.2021.

pdf

Правилник о упису на мастер академске студије Универзитета уметности у Београду, Факултета примењених уметности у Београду, 16.09.2021.

pdf

Одлука о трошковима полагања пријемних испита 24.05.2016.

pdf

Настава ОАС, МАС

Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада на основним, интегрисаним и мастер академским студијама

pdf

Одлука о измени Правилника о студирању на основним, мастер и интегирсаним академским студијама ФПУ, 14.04.2022. године

pdf

Правилник о студирању на основним, мастер и интегрисаним академским студијама Факултета примењених уметности у Београду, 16.11.2021.

pdf

Правилник о основним и мастер академским студијама на Факултету примењених уметности у Београду 14.05.2019.

pdf

Образац предлога теме завршног рада на мастер академским студијама Факултета примењених уметности у Београду

pdf

Образац пријаве одбране завршног рада студента на мастер академским студијама Факултета примењених уметности у Београду и Сагласност ментора

pdf

Настава ДАС

Класификација репрезентативних референци наставника и компетентност ментора у пољу уметности

pdf

Одлука о измени и допуни Правилника о докторским студијама на Факултету примењених уметности у Београду 15.05.2021

pdf

Правилник о докторским академским уметничким студијама (Пречишћен текст)

pdf

Правилник о поступку провере оригиналности доктроских уметничких пројеката и докторских дисертација које се бране на Универзитету уметности у Београду, 26.11.2021.

pdf

Одлука о измени и допуни Правилника о докторским студијама на Факултету примењених уметности у Београду 15.04.2021.

pdf

Одлука о утврђивању листе ментора на докторским академским уметничким студијама Факултета примењених уметности у Београду 05.04.2021.

pdf

Водич кроз пријаву, израду и одбрану докторског уметничког пројекта 05.04.2021.

pdf

Образац захтева за одобрење теме докторског уметничког пројекта

pdf

Измене и допуне Правилника о докторским академским студијама Факултета примењених уметности у Београду 15.03.2021.

pdf

Правилник о докторским академским студијама на Факултету примењених уметности у Београду 14.12.2020.

pdf

Одлука о поступку и правилима именовања ментора на Факултету примењених уметности у Београду 20.04.2017.

pdf

Студенти

Програм развоја уметничког и научно-истраживачког подмлатка Факултета примењених уметности у Београду, 16.11.2021.

pdf

План развоја уметничког подмлатка Факултета примењених уметности у Београду 15.03.2021.

pdf

Одлука о именовању лица за послове планирања подршке студентима из осетљивих друштвених група 22.12.2020.

pdf

Правилник о критеријумима и начинима пружања подршке студентима из осетљивих друштвених група 09.12.2020.

pdf

Правилник о ближим условима за вредновање ваннаставних активности студената Факултета примењених уметности у Београду

pdf

Правилник о ауторским делима студената Факултета примењених уметности у Београду 21.06.2019.

pdf

Правилник о награђивању студената Факултета примењених уметности у Београду (пречишћен текст) 23.09.2015.

pdf

Акредитација

Уверењe о акрeдитацији студијског програма докторских академских уметничких студија Примењена уметност и дизајн 25.05.2020.

pdf

Одлука о акредитацији студијског програма докторских академских уметничких студија Примењена уметност и дизајн 27.11.2017.

pdf

Одлука о Акредитацији Факултета примњених уметности за научно-истраживачке делатности 20.09.2017.

pdf

Решење о допуни дозволе за рад Факултета примењених уметности у Београду 21.02.2017.

pdf

Уверења о акрeдитацији високошколске установе и студијских програма за основне и мастер академске студије 22.05.2015.

pdf

Решење о допуни дозволе за рад Факултета примењених уметности у Београду 19.11.2014.

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма докторских академских студија Примењене уметности и дизајн 04.12.2013.

pdf

Дозвола за рад Факултета примењених уметности у Београду 22.03.2013.

pdf

Уверење о акредитацији високошколске установе Факултет примењених уметности у Београду 18.10.2010.

pdf

Уверења о акредитацији основних и мастер академских студија Факултета примењених уметности у Београду 04.10.2010.

pdf
back to top