SRB

ENG

Сценографија

 

Шеф одсека: доц. Весна Поповић

доц. Нинослава Вићентић
ванр. проф. Весна Поповић
доц. Милица Лазаревић
доц. Милица Ђуров
доц. Јелена Сопић

Самостални стручни сарадник Жељко Рудић

Оснивач и први професор на одсеку сценографија био је сликар и сценограф Миленко Шербан (1948–1970) који је у почетку водио наставу сликања и сценографије. Касније, развојем филма и телевизије, долази сценограф Живорад Кукић (1965–2000). Одласком Миленка Шербана у пензију, наставу сликања преузима сликар Миодраг Вујачић Мирски (1973–1983) све до његовог преласка на одсек зидног сликарства. На његово место долази сликарка Данка Докић Николић (1973– ?). Њеним одласком, на предмету Сликање, смењују се професори Ратко Лалић, Слободан Ђуричковић, Синиша Жикић и Миодраг Драгутиновић. Позоришну сценографију преузима сценограф Драгомир Петровић (1972–2009). На другу годину студија уводи се предмет Основи сценографије који води сценограф Јасна Драговић (1988). Исти предмет преузеће доцент Нинослава Вићентић (2007). Одласком Живорада Кукића у пензију, предмет Филмска и ТВ сценографија преузима Јасна Драговић (2000) а на предмет Позоришна сценографија долази сценограф Герослав Зарић (2000). Године 2001. оснива се макетарска радионица коју води сценограф Тодор Лалицки.

Данас на одсеку сценографија наставу воде: доцент Нинослава Вићентић (ОСНОВЕ СЦЕНОГРАФИЈЕ 1 и 2 и ТЕОРИЈА СЦЕНОГРАФИЈЕ), доцент Милица Бајић Ђуров (ПОЗОРИШНА СЦЕНОГРАФИЈА 1 и ФИЛМСКА И ТВ СЦЕНОГРАФИЈА 1),  ванредни професор Весна мр Поповић (ПОЗОРИШНА СЦЕНОГРАФИЈА 2 и ПОЗОРИШНА СЦЕНОГРАФИЈА МС), доцент др ум Јелена Сопић (ФИЛМСКА И ТВ СЦЕНОГРАФИЈА 2 и ФИЛМСКА И ТВ СЦЕНОГРАФИЈА МС), самостални стручни сарадник Жељко Рудић док предмете Цртање и Сликање води доцент Милица Лазаревић.

Главни наставни циљ овог одсека јесте да обезбеди највиши ниво стручно-уметничког образовања у области сценографије. Будући дипломирани сценограф је у стању да стручно и компетентно обавља свој креативни посао који се састоји из: пројектовања сценографије за позориште (сцена кутија) као и за алтернативне сценске просторе; сценографије за филм (избор, адаптација и градња објеката) и све врсте телевизијских пројеката.

Ликовно обарзовање студенти стичу кроз часове цртања и сликања од прве до треће године студија. Сценографију савлађују од прве до пете године студија кроз часове пројектовања и праксе ван факултета. Сталном сарадњом са Факултетом драмских уметности и њиховим студентима режије на заједничким пројектима, потпуно се формира личност будућег сценографа.

Завршетком студија, студент добија звање – дипломирани сценограф.

У групу предмета, који непосредно образују стручно-уметнички профил сценографа, спадају: Историја позоришта, Стилска и унутрашња архитектура, Костимографија, Сликарске технике, Цртање и сликање, Позоришна сценографија и Филмска и ТВ сценографија.