Студентски парламент

Факултета примењених уметности

Студент продекан

Александра Тасић

Aleksandra tasic stud parlament

Александра Тасић

Студент продекан
Студент модула Унутрашња архитектура и дизајн намештаја
Е-mail: student.prodekan@fpu.bg.ac.rs
Е-mail: stud19.aleksandra.tasic@fpu.bg.ac.rs

Председник студентског парламента

Дуња Ненадовић

Dunja Nenadovic500x

Дуња Ненадовић

студент IV године
Одсек: Индустријски дизајн
Е-mail: stud.parlament@fpu.bg.ac.rs

Чланови Комисије за обезбеђење квалитета рада Факултета примењених уметности у Београду

Катарина Гајовић

Давид Ђорђевић

Katarina Gajovic500x

Катарина Гајовић

студент IV године
Одсек: Примењено вајарство
Е-mail: gajovickatarina7@gmail.com

David Djordjevic500x

Давид Ђорђевић

студент IV године
Одсек: Дизајн текстила
Е-mail: dadafashionzmaj@gmail.com

Чланови Комисије за вредновање ваннаставних активности

Љупка Бојовић

Александра Тасић

Ljupka Bojovic500x

Љупка Бојовић

мастер академске студије
Одсек: Унутрашња архитектура и дизајн намештаја
Е-mail: bojoviclj@gmail.com

Aleksandra tasic stud parlament

Александра Тасић

Студент продекан
Студент модула Унутрашња архитектура и дизајн намештаја
Е-mail: student.prodekan@fpu.bg.ac.rs
Е-mail: stud19.aleksandra.tasic@fpu.bg.ac.rs

Члан Етичке комисије Факултета примењених уметности у Београду

Маша Здравковић

Masa Zdravkovic500x

Маша Здравковић

студент IV године
Одсек: Унутрашња архитектура и дизајн намештаја
Е-mail: stud19.masa.zdravkovic@fpu.bg.ac.rs

Члан Комисије за заштиту од злостављања у образовном и радном процесу, према Правилнику о заштити од злостављања у образовном и радном процесу на Универзитету уметности

Дариа Јевтић

Дариа Јевтић

студент IV године
Одсек: Примењено вајарство
Е-mail: stud19.daria.jevtic@fpu.bg.ac.rs

Члан – студент за помоћ и подршку, према Правилнику о заштити од злостављања у образовном и радном процесу на Универзитету уметности

Хелена Благојевић

Helena Blagojevic500x

Хелена Благојевић

студент IV године
Одсек: Сценографија
Е-mail: stud19.helena.blagojevic@fpu.bg.ac.rs

back to top