Студентски парламент

Факултета примењених уметности

Студент продекан

Александра Тасић

Aleksandra tasic stud parlament

Александра Тасић

Студент продекан
Студент модула Унутрашња архитектура и дизајн намештаја
Е-mail: student.prodekan@fpu.bg.ac.rs
Е-mail: stud19.aleksandra.tasic@fpu.bg.ac.rs

Председник студентског парламента

Уна Глишић

Una Glisic

Уна Глишић

Е-mail: stud19.una.glisic@fpu.bg.ac.rs

Чланови Комисије за обезбеђење квалитета рада Факултета примењених уметности у Београду

Катарина Гајовић

Давид Ђорђевић

Katarina Gajovic500x

Катарина Гајовић

студент IV године
Одсек: Примењено вајарство
Е-mail: gajovickatarina7@gmail.com

David Djordjevic500x

Давид Ђорђевић

студент IV године
Одсек: Дизајн текстила
Е-mail: dadafashionzmaj@gmail.com

Чланови Комисије за вредновање ваннаставних активности

Лука Чупић

Александра Тасић

Luka Cupic

Лука Чупић

III година
Одсек: Керамика
E-mail: stud20.luka.cupic@fpu.bg.ac.rs

Aleksandra tasic stud parlament

Александра Тасић

Студент продекан
Студент модула Унутрашња архитектура и дизајн намештаја
Е-mail: student.prodekan@fpu.bg.ac.rs
Е-mail: stud19.aleksandra.tasic@fpu.bg.ac.rs

Члан Етичке комисије Факултета примењених уметности у Београду

Емилија Марковић

Петар Милошевић

Emilija Markovic

Емилија Марковић

студент I године
Одсек: Анимација
Е-mail: stud23.emilija.markovic@fpu.bg.ac.rs

Petar Milosevic

Петар Милошевић

Заменик члана Етичке комисије Факултета примењених уметности у Београду
Студент III године
Одсек: Текстил
stud21.petar.milosevic@fpu.bg.ac.rs

Члан Комисије за заштиту од злостављања у образовном и радном процесу, према Правилнику о заштити од злостављања у образовном и радном процесу на Универзитету уметности

Мина Стојковић

Mina Stojkovic

Мина Стојковић

студент I године
Одсек: Графика и књига
Е-mail: stud23.mina.stojkovic@fpu.bg.ac.rs

Члан – студент за помоћ и подршку, према Правилнику о заштити од злостављања у образовном и радном процесу на Универзитету уметности

Хелена Благојевић

Helena Blagojevic500x

Хелена Благојевић

студент IV године
Одсек: Сценографија
Е-mail: stud19.helena.blagojevic@fpu.bg.ac.rs

Дисциплинска комисија

Александар Велиновски

Aleksandar Velinovski

Александар Велиновски

студент I године
Одсек Текстил
e-mail: stud23.aleksandar.velinkovski@fpu.bg.ac.rs

back to top