Сарадници

Факултета примењених уметности

Виши уметнички сарадници

Ненад Настић

Никола Марковић

Арпад Пулаи

Милош Раденковић

Дејан Тривунац

Марко Црнобрња

NenadNastic 700

Ненад Настић

Самостални уметнички сарадник

Одсек:

Примењено сликарство

fotka

Никола Марковић

Одсек:

Примењено вајарство

Foto portret Arpad Pulai 1

Арпад Пулаи

Ужа уметничка област Текстил Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2015): Основне академске студије: Мастер академске студије: Докторске академске студије: Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2022): Основне…

Одсек:

Текстил

fotka

Милош Раденковић

Одсек:

Примењено вајарство

portret

Дејан Тривунац

Ужа уметничка област Примењено вајарство Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2015): Основне академске студије: Примењено вајарство 1 Примењено вајарство 2 Вајање 3 Вајање 4 Мастер академске студије: Докторске…

Одсек:

Примењено вајарство

marko crnobrnja

Марко Црнобрња

Излаже на самосталним и групним изложбама, а радови му се налазе у приватним и музејским колекцијама у земљи и иностранству.

Одсек:

Примењено вајарство

Уметнички сарадници

Мирко Вујичић

Лука Кликовац

Милан Пантелић

Mirko Vujicic fotografija

Мирко Вујичић

Ужа уметничка област Индустријски дизајн Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2015): Основне академске студије: Индустријски дизајн 1 Индустријски дизајн 2 Индустријски дизајн 3 Индустријски дизајн 4 Мастер академске…

Одсек:

Индустријски дизајн

luka portret

Лука Кликовац

Ужа уметничка област Фотографија Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2015): Основне академске студије: Фотографија 1 Студијска фотографија 1 Студијска фотографија 2 Креативна фотографија 1 Креативна фотографија 2 Документарна…

Одсек:

Примењена графика

licna fotografija milan p

Милан Пантелић

Ужа уметничка област Примењено сликарство Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2015): Основне академске студије: Основе зидног сликарства Основе монументалног сликарства Зидно сликарство 1 Зидно сликарство 2 Монументално сликарство…

Одсек:

Примењено сликарство

Самостални стручни сарадници

Ивана Флегар

Жељко Рудић

IF

Ивана Флегар

Ужа уметничка област Графика Предмети на којима је сарадника ангажован (Акредитација 2015): Основне академске студије: Мастер академске студије: Докторске академске студије: Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2022): Основне…

Одсек:

Примењена графика

image007

Жељко Рудић

Ужа уметничка област Сценографија Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2015): Основне академске студије: Основе сценографдије 2 Позоришна сценографија 1 Филмсака и ТВ сценографије 1 Позоришна сценографија 2 Филмска…

Одсек:

Сценографија

Виши стручни сарадници

Снежана Познановић

fotka

Снежана Познановић

Одсек:

Текстил

Стручни сарадници

Ивана Сташић

Ivana Stasic 1

Ивана Сташић

Ужа уметничка област Керамика Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2015): Основне академске студије: Мастер академске студије: Докторске академске студије: Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2022): Основне…

Одсек:

Керамика

Асистенти са докторатом

Асистенти

Истраживачи приправници

Вања Брајовић

Харис Личина

Нађа Миливојевић

Софија Ракиџић

Ђорђе Симић

Теодора Стојановић

Миа Угреновић

Вања Брајовић

Харис Личина

01. Nadja Milivojevic Fotografija

Нађа Миливојевић

Ужа уметничка област Примењено сликарство Предмети које истраживач-приправник држи (Акредитација 2015): Сликарске технике 1 Сликарске технике 2 Сликарске технике 3 Сликарске технике Предмети које истраживач-приправник држи (Акредитација 2022): Основе зидног…

107579

Софија Ракиџић

Ужа уметничка област Примењено сликарство Предмети које истраживач-приправник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Анатомско цртање 1 Анатомско цртање 2 Предмети које истраживач-приправник држи (Акредитација 2022): Основне академске студије: Анатомско…

Одсек:

Студент докторских студија

Ђорђе Симић

Теодора Стојановић

Миа Угреновић

Миа Угреновић

Ужа уметничка област Керамика Предмети које истраживач-приправник држи Основи керамике 1 Основи керамике 2 Стилови и технике у керамици 3 Стилови и технике у керамици 4 Уникатна керамика 3 Уникатна…

Одсек:

Истраживач приправник

back to top