Сарадници

Факултета примењених уметности

Виши уметнички сарадници

Ненад Настић

Ивана Флегар

Никола Марковић

Милош Раденковић

Дејан Тривунац

Марко Црнобрња

NenadNastic 700

Ненад Настић

Ужа уметничка област Примењено сликарство Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2015): Основне академске студије: Основе монументалног сликарства Основе зидног сликарства Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2022):…

Одсек:

Примењено сликарство

IF

Ивана Флегар

Ужа уметничка област Графика Предмети на којима је сарадника ангажован (Акредитација 2015): Основне академске студије: Мастер академске студије: Докторске академске студије: Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2022): Основне…

Одсек:

Примењена графика

fotka

Никола Марковић

Одсек:

Примењено вајарство

fotka

Милош Раденковић

Одсек:

Примењено вајарство

portret

Дејан Тривунац

Ужа уметничка област Примењено вајарство Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2015): Основне академске студије: Примењено вајарство 1 Примењено вајарство 2 Вајање 3 Вајање 4 Мастер академске студије: Докторске…

Одсек:

Примењено вајарство

marko crnobrnja

Марко Црнобрња

Излаже на самосталним и групним изложбама, а радови му се налазе у приватним и музејским колекцијама у земљи и иностранству.

Одсек:

Примењено вајарство

Уметнички сарадници

Мирко Вујичић

Лука Кликовац

Милан Пантелић

Арпад Пулаи

Mirko Vujicic fotografija

Мирко Вујичић

Ужа уметничка област Индустријски дизајн Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2015): Основне академске студије: Индустријски дизајн 1 Индустријски дизајн 2 Индустријски дизајн 3 Индустријски дизајн 4 Мастер академске…

Одсек:

Индустријски дизајн

luka portret

Лука Кликовац

Ужа уметничка област Фотографија Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2015): Основне академске студије: Фотографија 1 Студијска фотографија 1 Студијска фотографија 2 Креативна фотографија 1 Креативна фотографија 2 Документарна…

Одсек:

Примењена графика

licna fotografija milan p

Милан Пантелић

Ужа уметничка област Примењено сликарство Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2015): Основне академске студије: Основе зидног сликарства Основе монументалног сликарства Зидно сликарство 1 Зидно сликарство 2 Монументално сликарство…

Одсек:

Примењено сликарство

ArpadPulai

Арпад Пулаи

Ужа уметничка област Текстил Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2015): Основне академске студије: Мастер академске студије: Докторске академске студије: Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2022): Основне…

Одсек:

Текстил

Самостални стручни сарадници

Жељко Рудић

image007

Жељко Рудић

Ужа уметничка област Сценографија Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2015): Основне академске студије: Основе сценографдије 2 Позоришна сценографија 1 Филмсака и ТВ сценографије 1 Позоришна сценографија 2 Филмска…

Одсек:

Сценографија

Виши стручни сарадници

Снежана Познановић

fotka

Снежана Познановић

Одсек:

Текстил

Стручни сарадници

Ивана Сташић

Ivana Stasic 1

Ивана Сташић

Ужа уметничка област Керамика Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2015): Основне академске студије: Мастер академске студије: Докторске академске студије: Предмети на којима је сарадник ангажован (Акредитација 2022): Основне…

Одсек:

Керамика

Асистенти са докторатом

Елда Станковић

fotka

Елда Станковић

Одсек:

Графички дизајн

Асистенти

Мирјана Милакић

Мирјана Милакић фотографија сарадника

Мирјана Милакић

Ужа уметничка област Унутрашња архитектура и дизајн намештаја Предмети на којима асистент сарађује (Акредитација 2015): Основне академске студије: Увод у обликовање простора Простори становања Обликовање јавних и пословних простора Обликовање…

Одсек:

Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

Истраживачи приправници

Теодора Стојановић

Харис Личина

Нађа Миливојевић

Софија Ракиџић

Теодора Стојановић

Харис Личина

fotka

Нађа Миливојевић

fotka

Софија Ракиџић

Одсек:

Студент докторских студија

Сарадници ван радног односа

back to top