Наставници кроз историју

IMG 6446 scaled

A

Ajзинберг Александар, редовни професор, Стилска унутрашња архитектура (1984–1995)

Андрејевић Крста, редовни професор, Сликарске технике (1956–1989)

Андрић инг. Живадин, предавач, Технологија материјала, преплетај, декомпозиција и калкулација (1964–1967)

Андрић Радивоје, виши уметнички сарадник, Обрада дрвета (1974–1998)

Анђелковић мр Мирослав, редовни професор, Цртање, Сликање (1999–2013)

Арсић мр Милован, професор, Методика ликовног васпитања, са другог факултета

Атијас др Бранко, виши предавач, Основи народне одбране (1964–1967)

Б

Бабић Милица, предавач, Историја костима (1948–1949)

Бајић Миодраг, редовни професор, Анатомско цртање (1971– 2010)

Бајић Станислав, редовни професор, Историја позоришта (1967–1978)

Бајчетић Предраг, доцент, Историја позоришта (1963–1966)

Бановић др Александар, доцент, Педагогија и методика, са другог факултета

Барачковић Софроније, стручни сарадник, Графика књиге (1952–1954, 1966–1985)

Батајић Сретеновић др ум. Оливера, ванредни професор, Графика књиге (2014–)

Белобрк Момчило, редовни професор, Историја стилова и дизајна (1948–1972)

Берберовић Миланка, професор емеритус, Сценски костим (1982–2009)

Беренџија Михаило, доцент, Методика ликовног васпитања (1968–1981)

Бишевац Драгиша, доцент, Технологија текстила (1971–1982)

Блажина Зоран, редовни професор, Графичке комуникације (1999–2023 )

Блануша Милан, редовни професор, Цртање и сликање (1993–1995)

Божовић мр Никола, ванредни професор, Зидно сликарство (2000–)

Бочина Ранко, редовни професор, Намештај (1985–)

Бранковић Биљана, доцент, Дизајн урбаног простора (2014–)

Булајић Зоран, редовни професор, Намештај  (2000–2015)

Булатовић мр Габријела, ванредни професор, Графика (1999–2010, 2013–)

В

Васић Весна, виши стручни сарадник, Текстил (2012–2017)

Васић др Павле, редовни професор, Историја костима (1949–1968)

Вацић Ненад, доцент, Вајарство (1998–  )

Вебер Звонимир, редовни професор, Намештај (1961–1989)

Векић мр Леонора, ванредни професор, Текстил  (2005– )

Вељовић мр Ивана, редовни професор, Текстил (1989– 2023 )

Вељовић мр Јовица, ванредни професор, Типографија (1987–1994)

Видић Милун, редовни професор, Моделовање (1994–2004)

Вилд Борут, асистент–приправник, Фотографија (1990–1995, 1997)

Вићентић мр Нинослава, доцент, Сценографија (1999– )

Вицковић мр Селена, ванредни професор, Цртање и сликање (1989–2000, 2013–)

Влаховић Југослав, редовни професор, Графика књиге (1997– 2014)

Врињанин Ива, висококвалификовани стручни сарадник за преплетаје, Ручно ткање (1948–1968)

Вујачић Миодраг Мирски, редовни професор, Цртање и сликање (1961–1997)

Вујисић Војислав, редовни професор, Употребна пластика (1964–1989)

Вујовић др Бранко, редовни професор, Историја уметности (1985–2001)

Вујовић–Стојановић мр Милка, редовни професор, Графичке технике (1998–  )

Вукићевић сп Велимир, редовни професор, Уникатна керамика (1994–2016)

Вуковић Синиша, редовни професор, Унутрашња архитектура (1968–2000)

Вукосављевић Слободан, виши предавач, Технологија бојења, штампање текстила и текстилне сировине (1962–1968)

Вуксан Душан, редовни професор, Индустријски дизајн (1992–2014)

Вуксановић Љубомир, стручни учитељ, Пројектовање сцене и извођење у радионици (1969–1970)

Вучковић мр Милица, редовни професор, Графика (1980–2011)

Г

Габерц Рудолф, редовни професор, Анатомија (1962–1974)

Гаврић др Зоран, редовни професор, Историја уметности (2003–2016)

Гаговић Илинка, учитељ практичне наставе, Кројење и шивење (1970–1971)

Глид Нандор, редовни професор, Основи скулптуре (1975–1990)

Глоговац мр Мина, ванредни професор, Сликарске технике (1995– )

Гојковић Миодраг, виши стручни сарадник, Обрада метала (1976–1993)

Граси Јосип Пино, учитељ практичне наставе, Обрада камена (1948–1962)

Грдан Винко, редовни професор, Цртање и сликање, Примењено сликарство и Монументално сликарство (1959–1966)

Д

Давидовић Зора, редовни професор, Костимографија (1961–1997)

Дедић Боривој, ванредни професор, Керамички дизајн (1977– 2006)

Денић мр Десимир, редовни професор, Анатомско цртање (1998–  )

Деспић Зорица, предавач, Енглески језик (1963–1981)

Димитријевић Драгољуб, редовни професор, Примењено вајарство (1989–1989)

Димковић Данијела, доцент, (2002 –2008, 2020–)

Додиг Александар, редовни професор, Писмо (1971– 2001)

Дојчиновић Зоран, стручни учитељ, Пројектовање сцене и извођење у радионици (1963–1969)

Докић Николић Данка
, ванредни професор, Цртање и сликање (1973–1997)

Драговић мр Јасна, професор емеритус, ТВ и филмска сценографија (1989–  )

Драгутиновић–Коматина мр Сања, доцент, Kонзервацијa и рестаурацијa (1998–2022 )

Драгутиновић Антонија, редовни професор, Посудна керамика (2001–2014)

Драгутиновић Миодраг, редовни професор, Цртање, Сликање (1998–2014)

Драмићанин мр Мирољуб, редовни професор, Керамички дизајн (1997– 2023)

Дрвеница Сања, асистент–приправник, Намештај (1994– 1999)

Ђ

Ђермановић Милош, наставник, Керамичка технологија, са другог факултета

Ђокић др Димитрије, доцент, Штампани текстил и Технологија материјала (1968–1972)

Ђолић др Слободанка, редовни професор, Енглески језик (1987–2016)

Ђорђевић др Звонимир, предавач, Анатомија (1966–1967)

Ђорђевић др Мирослав, редовни професор, Основи науке о друштву (1963–1964)

Ђулизаревић др Селма, ванредни професор, Цртање, Сликање (2000– )

Ђулић Милан, стручни сарадник, Графика књиге (1998–2001)

Ђурић мр Балша, асистент, Историја уметности (1990–1998)

Ђуричковић Слободан, редовни професор, Цртање и сликање (1972–2010)

Е

Ераковић мр Ведран, ванредни професор, Писмо (2010– )

Ж

Жегарац Деља Љиљана, редовни професор, Савремено одевање (1979–2001)

Живковић Ђорђе, доцент, Писмо (2003–2009)

Живковић Ирена, ванредни професор, Технологија материјала, Познавање материјала (2014–)

Живковић инг. Радисав, предавач, Нацртна геометрија и техничко цртање (1965–1967)

Живковић Миодраг, редовни професор, Скулптура у простору и архитектури (1968–1994)

Живковић мр Мирјана, ванредни професор,  Графика књиге (2001–)

Жикић мр Синиша, редовни професор, Зидно сликарство (1997–2016)

Жуњић Кусовац Гордана, ванредни професор, Рестаурација и конзервација (1992–2003)

Жујовић Малиша, стручни сарадник, Фотографија (1967–1988)

З

Загорац Владимир, ванредни професор, Презентација дизајна (2013–)

Зарић Герослав, редовни професор, Позоришна сценографија (2000–2018)

Зарић Петар, стручни учитељ, Стручно цртање и детаљисање, Технологија дрвета (1948–1965)

Здравковић Драган, ванредни професор, Сликање, Цртање (2014–)

Зековић Звонимир, ванредни професор, Рестаурација и конзервација (1992–2002)

Зечевић мр Станко, редовни професор, Цртање, Сликање (1996–2019)

Зламалик Матија, редовни професор, Плакат (1950–1965)

И

Ивановић мр Зоран, редовни професор, Моделовање (1998– )

Извонар др Душан, редовни професор, Технологија керамике (2000–2014)

Илић Милош, ванредни професор, Просторна графика (2014–)

Исаковић Тиквеша Мирјана, редовни професор, Уникатна керамика (1971–2002)

Ј

Јанковић Душан, предавач, Опрема књиге (1948–1950)

Јанковић Зорица, редовни професор, Примењено вајарство (1991–2014)

Јанковић Љубодраг, редовни професор, Акт (1962–1997)

Јанковић–Неделков мр Татјана, ванредни професор, Цртање, Сликање (1998–)

Јеленак Мирослав, наставник, Енглески језик (1965–1967)

Јелић Олгица, асистент приправник, Уникатна керамика (1989–1993)

Јеремић Војислав, учитељ практичне наставе, Кројење и шивење (1964–1967)

Јовановић Александар, асистент, Примењена графика (1955–1959)

Јовановић инг. Милутин, ванредни професор, Технологија керамике (1966–1967)

Јовановић Чедомир, учитељ практичне наставе, Уникатна керамика (1952–1979)

Јовичић Владимир, предавач, ОНО и ДСЗ (1980–1982)

Јокић Бојан, ванредни професор, Технологија керамике (2014–)

Јоргачевић Милутин, наставник, Преплетај и текстилне сировине, са другог факултета

К

Кадић др Драган, ванредни професор, Историја позоришта (1978–1990)

Кажић Драгољуб, редовни професор, Фотографија (1968–1987)

Кајтез Слободан, редовни професор, Сликарске технике (1996–)

Карановић мр Бранимир, професор емеритус, Фотографија (1996–)

Квандук Константин, учитељ практичне наставе, Обрада дрвета (1948–1972)

Келић Александар, доцент, Фотографија (2012–)

Кењало Стеван
, стручни сарадник, Графика књиге (1967–1997)

Киш др Шандор, редовни професор (1989–1989)

Кнежевић Илија, редовни професор, Типографија (1995–)

Кнежевић Миодраг Бата, ванредни професор, Плакат (1997–2003)

Кнежевић мр Никола, ванредни професор,  Индустријски дизајн  (2001–)

Ковачевић Живојин, редовни професор, Цртање и сликање (1953–1983)

Којић др ум. Тијана, ванредни професор, Сликање, Цртање (2014–)

Коларић др Станислава, ванредни професор, Историја уметности (1948–1961)

Комад–Арсенијевић мр Гордана, редовни професор, Савремено одевање (1989–2020)

Конаков Миодраг, уметнички сарадник, Керамички дизајн (1969–1994)

Корка Јован, предавач, Унутрашња архитектура (1948–1949)

Костић Владимир, редовни професор, Унутрашња архитектура (1994–2012)

Костић Мирољуб, редовни професор, Индустријски дизајн (1996–2013)

Крекић Ђорђе, редовни професор, Историја стилова и унутрашња архитектура (1948–1973)

Крижек Јован, предавач, Рад у позоришту (1950–1961)

Кришчински Бранислав, стручни учитељ, Технологија боја, Архитектонско сликање, Технологија сликарства, Зидно сликарство (1948–1962)

Крсмановић сп Коста, редовни професор, Индустријски дизајн (1981–2016)

Крстић Александар, ванредни професор, Вртна архитектура (1955–1956)

Крушчић Милош, виши предавач, Основи народне одбране (1964–1967)

Кршић Богдан, редовни професор, Графика књиге (1962–1997)

Кузмановић др Никола, редовни професор, Нацртна геометрија и перспектива (1968–2003)

Кузмановић др Бранка, редовни професор, Цртање, Сликање (1998–)

Кузмановић–Нововић др Ивана, доцент, Историја уметности (1998–2013)

Кукић Живорад, редовни професор, ТВ и филмска сценографија (1965–2000)

Л

Лађушић Марко, редовни професор, Акт (1998–)

Лазаревић Милица, доцент, Сликање, Цртање (2014–)

Лазин др Смиљан, редовни професор, Социологија културе (1973–2001)

Лазић мр Тијана, доцент, Конзервација и рестаурација уметничких дела на папиру (2009–)

Лазовић мр Мирослав, редовни професор, Зидно сликарство (1997–)

Лалић Ратко, редовни професор, Цртање, Сликање (1994–2011)

Лалицки Тодор, стручни сарадник, Сценографија (2005–2011)

Ламут Соња, асистент, Графика (1975–1979)

Лебедев др Сергеј, ванредни професор, Уникатна хемија и технологија керамике (1954–1965)

Левајац Радомир, асистент–приправник, Писмо (2000–2002)

Ликић Боривоје, редовни професор, Плакат (1962–1997)

Марко др ум. Луковић, ванредни професор, Индустријски дизајн (2002–)

Лучев Иван, доцент, Анатомија (1951–1958)

М

Мађарић Владо, предавач, Основи науке о друштву, са другог факултета

Макеш мр Бранислав, редовни професор, Графика (1963–1998)

Мандић Зоран, редовни професор, Цртање и сликање (1975–1995)

Манојловић Драган, редовни професор, Познавање архитектонских склопова и детаља (1999– )

Манојловић мр Тања, редовни професор, Унутрашња архитектура (1990– )

Манојловић Слободан, редовни професор, Графика производа (1997–2017)

Маринковић Љубодраг, ванредни професор, Цртање и сликање (1964–1988)

Марић Владимир, учитељ практичне наставе, Опрема књиге са типографијом (1963–1964)

Марић Лутвија, виши стручни сарадник, Штампање текстила (1981– 2001)

Марковић др Данило, доцент, Основи науке о друштву (1965–1967)

Марковић Момчило, редовни професор, Акт (1975–1993)

Марцикић др Ивана, редовни професор, Нацртна геометрија и перспектива, Пројектовање облика (1971–2014)

Матлас Виљем, асистент, Примењена пластика, моделовање, обрада гипса (1954–1956)

Медић Милорад, редовни професор, Конзервација (1978–1991)

Мијатовић Александар, редовни професор, Унутрашња архитектура (1992–1996, 1997– 2022)

Микарић мр Милета, асистент приправник, Зидно сликарство (1991–1996)

Миленковић Андрија, асистент, Примењена графика (1960–1964)

Милићевић мр Игор, ванредни професор, Посудна керамика (2000– )

Милковић Томислав, предавач, ОНО и ДСЗ (1983–2005)

Милошевић Момчило, виши предавач, Историја позоришта (1955–1961)

Милошевић Станислав, виши стручни сарадник, Бојење и штампање текстила (1953–1955, 1970–1974)

Милутиновић Снежана, асистент приправник, Нацртна геометрија са перспективом (1983–1983)

Мирков Светозар, самостални уметнички сарадник, Уметничка обрада метала (1994–)

Мирковић Драгослав, стручни сарадник, Фотографија (1988–2011)

Митриновић Драгутин, редовни професор, Уникатни текстил (1955–1971)

Митрић Небојша, асистент, Примењена пластика и моделовање (1955–1961)

Митровић Михајло, редовни професор, Мали урбанизам и хортикултура (1975–1981)

Мићановић мр Здравко, редовни професор, Плакат (2004–2018)

Мишевић Раденко, редовни професор, Теорија форме (1974–1979)

Мишић Лидија, редовни професор, Моделовање (1975–1997)

Младеновић Петар, доцент, Писмо (1952–1961)

Мујџић Јанковић Весна, ванредни професор, Обликовање индустријског (тканог) текстила (1984–1994)

Н

Накићеновић сп Марина, редовни професор, Цртање, Сликање (1980–  )

Нановић мр Борислав, доцент, Цртање, Сликање (2001–2014)

Нешић Марија, виши стручни сарадник, Савремено одевање (1972–1977)

Нешић мр Душан, редовни професор, Презентација дизајна (1989–  )

Николић Бранислав, редовни професор, Фотографија (1978–2001)

Николић др Миланка, редовни професор, Технологија текстила, са другог факултета

Николић Душан, редовни професор, Цртање и моделовање (1964–1988)

Николић Ђорђе, предавач, Основи народне одбране (1964–1967)

Николић мр Светислав, редовни професор, Конзервација и рестаурација штафелајних слика (2003–2019)

Николић Рајко, редовни професор, Примењено сликарство (1952–1991)

Нинчић мр Оливера, редовни професор, Обликовање текстила, Старе текстилне технике (1995–2021)

Новаковић мр Милан, редовни професор, Унутрашња архитектура (1994– )

О

Огњановић мр Мирко, редовни професор, Цртање, Сликање (1992–2021)

Оршолић мр Јана, ванредни професор, Писмо (2005– )

П

Павловић Бранислав, асистент, Графичке комуникације (1963–1988)

Пајванчић Александар Алекс, редовни професор, Графичке комуникације (1971–2005)

Палишашки Милан, редовни професор, Унутрашња архитектура (1974–1994)

Пантић Јован, асистент, Рестаурација и конзервација, са другог факултета

Парлић Јован, предавач, Педагогија и методика (1963–1967)

Пауновић Маријана, доцент, Пројектовање облика (2012– )

Пејовић Загорка, високи стручни сарадник, Керамичке технике (1968–1982)

Пејовић Нинела, ванредни професор, Пројектовање текстила (1975–1985)

Перић Александар, наставник, Француски језик, са другог факултета

Перић Владимир, ванредни професор, Фотографија (2012– )

Перић Јефта, редовни професор, Вечерњи акт, цртање и сликање (1948–1967)

Петковић Благоје, учитељ практичне наставе, Фотографија (1964–1967)

Петковић Звонко, ванредни професор, Стилска унутрашња архитектура (1998–2013)

Петковић Стојадин, самостални уметнички сарадник, Технике зидног сликарства (1978–2002)

Петричић Душан, ванредни професор, Графика књиге (1986–1991)

Петров Михаило, редовни професор, Примењена графика, цртање и сликање (1951–1966)

Петровић Владислав, стручни учитељ, Обликовање гипса (1961–1962)

Петровић Гордана, редовни професор, Графика (1996–  )

Петровић Градимир, редовни професор, Зидно сликарство (1964–2001)

Петровић др Иван, редовни професор, Методологија дизајна, теорија дизајна, са другог факултета

Петровић Драгомир, редовни професор, Позоришна сценографија (1972–2009)

Петровић мр Љиљана, редовни професор, Сценски костим (1997–  )

Петровић мр Маја, ванредни професор, Костимографија (1998– )

Петровић Невенка, редовни професор, Обликовање индустријског текстила (1956–1988)

Пиперски Живојин, ванредни професор, Нацртна геометрија и техничко цртање (1951–1966)

Поморишац Васа, ванредни професор, Техника монументалног сликарства (1950–1961)

Поповић мр Весна, редовни професор, ТВ и позоришна сценографија (2009 – )

Поповић Драган, самостални уметнички сарадник, Примењено сликарство (2003–)

Поповић Зора, редовни професор, Одевање (1998–)

Поповић инг. Петар, предавач, Технологија материјала, преплетај, декомпозиција и калкулација (1957–1962)

Поповић Љубица, наставник, Историја уметности (1963–1967)

Поповић Миодраг Миша, асистент, Примењена пластика и моделовање (1950–1955)

Пулаи Арпад, уметнички сарадник, Текстил (2015–)

Путеш Ајдин, самостални уметнички сарадник, Обрада камена (1963–2000)

Р

Радаковић Предраг, асистент приправник, Посудна керамика (1995–1999)

Раденковић Живорад, самостални уметнички сарадник, Обрада гипса (1979–2016)

Радовановић Милица, ванредни професор, Костимографија (1997–2003)

Раденовић Драган, ванредни професор, Примењено вајарство (1998–2008)

Радовић др Ранко, редовни професор, Естетика модерне архитектуре и дизајна (1987–1990) Савремена архитектура (1997–1997)

Радојевић др Синиша, редовни професор, Анатомија (1958–1961)

Радосавовић др Илија, редовни професор, Основи марксизма (1978–1992)

Радочај Фрањо, предавач, Писмо (1948–1948)

Рајачић Жељко, асистент–приправник, Писмо (1997–1999)

Рајковић Мила, ванредни професор, Историја уметности (1964–1980)

Ракић Борислав, редовни професор, Цртање и сликање (1961–2000)

Ракић Ивица, редовни професор, Просторна графика (1998–2014)

Ранковић др Милан, ванредни професор, Основи науке о друштву и Социологија уметности (1965–1973)

Ранчић Светозар, виши предавач, Педагогија и методика (1949–1976)

Расимовић Богић, ванредни професор, Цртање (1975–1981)

Ристић Душан, редовни професор, Сценски костим (1968–1980)

Ролић др Владимир, редовни професор, Историја уметности (1985–1996)

Росић Ђорђе, редовни професор, Керамички дизајн (1955–1987)

Росчић Ратко, предавач, Декомпозиција, калкулација и преплетај тканина (1962–1965)

Рудић Жељко, самостални стручни сарадник, (2012–)

Русалић Душан, редовни професор, Моделовање (1998–2014)

Рутић Владимир, учитељ практичне наставе, Обрада метала (1955–1974)

С

Савић Слободан, ванредни професор, Конзервација и рестаурација скулптура (2010–2014)

Сагер Вјекослав, доцент, Сликарске технике (1988–1995)

Самарџија др Милош, предавач, Основи науке о друштву, са другог факултета

Самарџић мр Радомир, редовни професор, Конзервација и рестаурација зидних слика и мозаика (1997–  )

Секулић Александар, редовни професор, Нацртна геометрија, историја стилова и енциклопедија грађевинарства (1950–1968)

Секулић мр Тијана, ванредни професор, Намештај (2002– )

Симоновић мр Јадранка, редовни професор, Таписерија (1987–2019)

Слијепчевић Анђелка, редовни професор, Савремено одевање (1962–1997)

Смиљанић инг. Ђорђе, ванредни професор, Нацртна геометрија и техничко цртање (1963–1964)

Спасојчевић Бранислав, асистент приправник, Посудна керамика (1990–1994)

Стајевић Бранислав, редовни професор, Посудна керамика (1975–2001)

Стаменковић Мирољуб, редовни професор, Примењено вајарство, Конзервација и рестаурација археолошких предмета (1991–2016)

Станић Милош, стручни сарадник, Обрада гипса (1996–2019)

Станковић Радета, редовни професор, Вајање (1948–1968)

Станчу Дојна, виши стручни сарадник, Обликовање уникатног и индустријског текстила (1972–1983)

Стоиљковић др Иванка, доцент, Познавање материјала и технологија, са другог факултета

Стојадиновић мр Оливера, редовни професор, Писмо (1995–2019)

Стојановић Данило, редовни професор, Унутрашња архитектура (1981–2019)

Стојановић Добри, ванредни професор, Цртање и сликање (1997– 2003)

Стојановић Драгослав Сип, редовни професор, Теорија форме (1949–1976)

Студин Марин, предавач, Моделовање (1948–1949)

Ступар Славко, ванредни професор, Намештај (1980–1999)

Суботић Бранислав, редовни професор, Обликовање уникатног текстила (1972–1992)

Т

Табаковић Иван, редовни професор, Уникатна керамика, цртање и сликање, пројектовање и моделовање (1948–1971)

Таврић Драгутин, ванредни професор, Историја стилова (1968–1980)

Татаревић мр Владимир, ванредни професор, Фотографија (2004– )

Теларовић Ђорђе, доцент, Продукт дизајн (1977–1988)

Теофановић Богољуб, редовни професор, Продукт дизајн (1963–1995)

Тешић др Владета, редовни професор, Педагогија са основама психологије, са другог факултета

Тиквеша мр Лана, доцент, Уникатна керамика (2004– )

Тодић др Миланка, редовни професор, Историја уметности (1996–2018)

Тодоровић Владимир, редовни професор, Зидно сликарство (1963–1999)

Томашевић Александар, ванредни професор, Монументално сликарство (1962–1968)

Томашевић мр Мирјана, ванредни професор, Графика (1998– )

Трнинић Митар, ванредни професор, Фотографија (2002–2011)

Ћ

Ћирић Милош, редовни професор, Графички комуникације (1964–1997)

Ћирић мр Растко, редовни професор, Графика књиге, Илустрација, Анимација (1994–)

Ћирић–Крстић мр Гордана, ванредни професор, Обликовање тканог текстила (1998–2014)

У

Урошевић Миливоје, предавач, Марксизам (1949–1949)

Ф

Филеки Стјепан, редовни професор, Писмо (1961–1993)

Флегар мр Ивана, виши уметнички сарадник, Графика (2012– )

Фулгоси мр Даниела, редовни професор, Акт (1998– )

Х

Хуљев Ингрид, редовни професор, Савремено одевање (2003–2018)

Хутер Антон, ванредни професор, Опрема књиге, цртање и вечерњи акт (1948–1961)

Ц

Цветковић мр Златко, ванредни професор, Текстил (1997–  )

Цвијановић Светлана, ванредни професор, Сценски костим (2009– )

Црвчанин Љубивоје, доцент, Штампање текстила, калкулација и преплетај (1955–1960)

Црнобрња Вукадиновић др ум. Милица, доцент, Цртање, Сликање (2013–)

Ч

Челебоновић Алекса, редовни професор, Историја уметности (1976–1985)

Чпајак Горан, редовни професор, Моделовање (2011– )

Џ

Џмерковић Божидар, редовни професор, Графика (1964–1996)

Ш

Шербан Миленко, редовни професор, Позоришна сценографија (1948–1970)

Шотра Бранко, редовни професор, Орнаментика, Цртање и сликање, Цртање вечерњег акта (1948–1960)

Шћепановић др Владислав, редовни професор, Цртање и сликање, Теорија медија (1998–)

back to top