Наставници

Факултета примењених уметности

Професори емеритуси

Миланка Берберовић

Јасна Драговић

Бранимир Карановић

Оливера Стојадиновић

milanka berberovic

Миланка Берберовић

Ужа уметничка област Сценски костим Предмет који је наставник држао Сценски костим Предмет који наставник држи Докторске академске студије: Методе уметничко истраживачког рада 1 Методе уметничко истраживачког рада 2 Школовање…

Одсек:

Сценски костим

jasna dragovic 1

Јасна Драговић

Ужа уметничка област Сценографија Предмет који је наставник држао ТВ и филмска сценографија Школовање Дипломирала 1977. на Факултету примењених уметности у Београду, на Сценографији. Магистрирала 1993. на истом Факултету из области…

Одсек:

Сценографија

branimir karanovic

Бранимир Карановић

Ужа уметничка област Фотографија Предмет који је наставник држао Креативна фотографија Школовање Магистрирао 1976. на Факултету ликовних уметности у Београду из области графике. Изабран у звање редовног професора 1977. за…

Одсек:

Фотографија

OliveraStojadinovic

Оливера Стојадиновић

Редовни професор Ужа уметничка област: Писмо Предмет: Писмо Ради на Факултету примењених уметности од 1995. године. Дипломирала 1985, на Факултету примењених уметности у Београду из области Писмо и Графика. Магистрирала 2001,…

Редовни професори

Радомир Самарџић

Весна Поповић

Зоран Блажина

Никола Божовић

Ранко Бочина

Ивана Вељовић

Милка Вујовић

Десимир Денић

Мирољуб Драмићанин

Селма Ђулизаревић Карановић

Зоран Ивановић

Слободан Кајтез

Никола Кнежевић

Бранка Кузмановић

Марко Лађушић

Мирослав Лазовић

Драган Манојловић

Тања Манојловић

Душан Нешић

Милан Новаковић

Гордана Петровић

Љиљана Петровић

Радомир Самарџић

Владимир Татаревић

Даниела Фулгоси

Горан Чпајак

Владислав Шћепановић

File 500

Радомир Самарџић

Дипломирао 1987. на Културолошком факултету у Цетињу. Магистрирао 1999. на Факултету примењених уметности у Београду. Ради на Факултету примењених уметности од 2002. године. Изабран у звање редовног професора 2013. године.

Одсек:

Конзервација и рестаурација

vesna popovic

Весна Поповић

Ужа уметничка област Сценографија Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Мастер академске студије: Позоришна сценографија 1 Позоришна сценографија 2 Докторске академске студије: Значај светла у креирању сценске слике Предмети које…

Одсек:

Сценографија

Zoran Blazina

Зоран Блажина

Ужа уметничка област Графички дизајн Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Графичке комуникације Мастер академске студије Графичке комуникације Докторске академске студије: Графичке комуникације Предмети које наставник држи…

Одсек:

Графички дизајн

nbozovic

Никола Божовић

Ужа уметничка област Зидно сликарство Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Зидно сликарство 1, 2 Mонументално сликарство 1, 2 Примењено сликарство Основе монументалног сликарства Основе зидног сликарства…

Одсек:

Примењено сликарство

ranko bocina

Ранко Бочина

На Факултету примењених уметности од 1985. Као асистент, доцент и ванредни професор ради на предмету Дизајн намештаја. Изабран за редовног професора 2005. године.

Ради на мањим и већим пројектима у области пројектовања ентеријера свих намена, као што су десетине приватних станова, пословних објеката, Београделектро, Прогрес, салон аутомобила Hundai, амфитеатар Богословског факултета, ланац бутика Buona Sera, кафе La Revolucion, дизајн салон Sebastian Home Art, ентеријер типских јединица онколошке клинике у Иркутску, ентеријери репрезентативних простора (сале за састанке управног одбора, директорски кабинети, дворана за конференције) у зградама социјалног и пензионог фонда, креира визуелне идентитете и графички дизајн многих фирми, за шта је такође и више пута награђен на конкурсним надметањима.
Искуства из професионалне праксе посебно развија на свим нивоима студија, где у професорској делатности афирмише креативне процесе, тема везаних за промоције и презентације свих врста, продајно промотивне просторе, манифестације и сценски дизајн, изложбене, музејске и сајамске поставке са посебностима и специфичностима у третману дводимензионалних и тродимензионалних креација.

Са посебним афинитетом бави се теоријским истраживањем креативних процеса у домену ликовно архитектонског стваралаштва, подржаних утицајем геометрије, теорије форме и бионичких законитости које владају у макро и микро генетичким структурама.

Одсек:

Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

ivana veljovic

Ивана Вељовић

Одсек:

Текстил

Milka Vujovic

Милка Вујовић

Дипломирала 1990. на Факултету примењених уметности у Београду, област Графика. Магистрирала 1993. на Факултету примењених уметности у Београду, област Графика.

Изабрана у звање доцента 1998. године, у звање ванредног професора 2010. године, а у звање редовног професора 2016. године.

Одсек:

Примењено сликарство

desimir denic

Десимир Денић

Дипломирао 1993. на Факултету примењених уметности у Београду, област Зидно сликарство, код ментора ред.проф Владимира Тодоровића. Магистрирао 1996. на Факултету примењених уметности у Београду, област Витраж – Зидно сликарство, код ментора ред. проф. Владимира Тодоровића са темом: Витраж у савременом ентеријеру. Докторанд на Факултету примењених уметностиу Београду код ментора ред.проф. Слободана Кајтеза са пријављеном темом за докторску дисертацију: Линеарна арабеска у тродимензионалном витражу.
Као уметник изражава се у сликарским техникама цртежа, акварела, јајчане темпере, уљаног сликарства, мозаика, витража и зграфита.

Одсек:

Примењено сликарство

miroljub dramicanin

Мирољуб Драмићанин

Дипломирао 1989. на Факултету примењених уметности у Београду на Одсеку керамике.
Магистрирао 2001. на Факултету примењених уметности из области Керамички дизајн.

Одсек:

Керамика

Selma Djulizarevic

Селма Ђулизаревић Карановић

Ужа уметничка област Цртање и сликање Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Цртање А Сликање Б Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне академске студије: Цртање А,…

Одсек:

Примењена графика

fotografija nastavnika

Зоран Ивановић

Ужа уметничка област Примењено вајарство Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Вајање 1 Вајање 2 Докторске академске студије: Фигурална скулптура Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне…

Одсек:

Примењено вајарство

fotka

Слободан Кајтез

Ужа уметничка област Зидно сликарство Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Сликарске технике Сликарске технике 1 Сликарске технике  2 Сликарске технике 3 Докторске академске студије: Технике штафелајног…

Одсек:

Примењено сликарство

Nikola Knezevic portret

Никола Кнежевић

Ужа уметничка област Индустријски дизајн Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Индустријски дизајн 2 Индустријски дизајн 3 Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне академске студије: Дизајн…

Одсек:

Индустријски дизајн

1. Branka Kuzmanovic fotografija nastacvnika

Бранка Кузмановић

Ужа уметничка област Цртање и сликање Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Цртање А, Б, В, Г Сликање А, Б, В, Г Праксе савремене ликовне уметности Предмети…

Одсек:

Примењена графика

marko ladjusic

Марко Лађушић

Ужа уметничка област Сликање и цртање, моделовање Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Акт 1, 2 Докторске академске студије: Цртеж у простору Предмети које наставник држи (Акредитација…

Одсек:

Примењено сликарство

fotka

Мирослав Лазовић

Одсек:

Примењено сликарство

dragan manojlovic 1

Драган Манојловић

Ужа уметничка област Унутрашња архитектура и дизајн намештаја Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Архитектонски склопови 1 Архитектонски склопови 2 Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне…

Одсек:

Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

tanja manojlovic

Тања Манојловић

Ужа уметничка област Унутрашња архитектура и дизајн намештаја Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Увод у обликовање простора Простори становања Обликовање јавних и пословних простора Обликовање сложених…

Одсек:

Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

Dusan portret web

Душан Нешић

Ужа уметничка област Индустријски дизајн Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Индустријски дизајн 4 Мастер академске студије: Индустријски дизајн Докторске академске студије: Дизајн концепт у индустријском дизајну…

Одсек:

Индустријски дизајн

milan novakovic

Милан Новаковић

Ужа уметничка област Унутрашња архитектура Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Увод у обликовање простора Обликовање простора Обликовање сложених просторних структура Простори становања Мастер академске студије: Дизајн…

Одсек:

Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

Gordana Petrovic 2

Гордана Петровић

Ужа уметничка област Примењена графика Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Графика 1 Графика 2 Графика 3 Графика 4 Мастер академске студије: Графика 1 Графика 2 Докторске…

Одсек:

Примењена графика

LjiljaPetrovic

Љиљана Петровић

Ужа уметничка област Сценски костим Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Сценски костим Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне академске студије :   Сценски костим 1, Сценски…

Одсек:

Костим

File 500

Радомир Самарџић

Дипломирао 1987. на Културолошком факултету у Цетињу. Магистрирао 1999. на Факултету примењених уметности у Београду. Ради на Факултету примењених уметности од 2002. године. Изабран у звање редовног професора 2013. године.

Одсек:

Конзервација и рестаурација

Tatarevic Vladimir

Владимир Татаревић

Ужа уметничка област Фотографија Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Студијска фотографија 1 Студијска фотографија 2 Развој фотографског медија Мастер академске студије: Студијска фотографија 1 Студијска фотографија…

Одсек:

Фотографија

D. Fulgosi portret

Даниела Фулгоси

Дипломирала на Факултету примењених уметности 1991. године на одсеку Графика. 1995. године је магистрирала на ФПУ на Графици књиге код проф. Богдана Кршића. Члан је УЛУС-а од 1992. године.
На предмету Акт Факултета примењених уметности је почела да ради 1998. у звању асистента, 2014. године је изабрана за редовног професора.
Од 2018. до краја 2019. године била је деканица Факултета.
Приредила је 28 самосталних изложби, учествовала је на преко 280 колективних изложби у Србији и иностранству. За свој уметнички рад је награђена са 14 награда, од којих су најзначајније: Награда Октобарског салона 1997, Награда Бијенала цртежа и мале пластике 1997, Велики печат Графичког колектива 2001, Златна игла УЛУС-а 2004. и 2 Међународна Златна пера Београда 1992. и 2013.
Радови јој се налазе у колекцијама Народног музеја у Београду, Музеја савремене уметности у Београду, Музеја града Београда, Галерије савремене уметности у Нишу, Wiener Art колекције, као и у другим колекцијама институција културе и образовања.
Бави се цртежом, графиком и уметничким књигама.

Одсек:

Примењено сликарство

GoranCpajak

Горан Чпајак

Декан

Завршио средњу уметничку школу у Сплиту, дипломирао на Факултету примењених уметности, на одсеку за скулптуру, 1988 године. Члан УЛУС-а од 1988.

После студија интересовање за скулптуру у камену га води у Пиетрасанту, градић у Италији, познат по својим каменоломима, који заједно са оближњом Караром, чини светску вајарску престоницу. Године проведене у Италији су веома плодне пре свега захваљујући знању и искуству које стиче у студијима за израду скулптуре.

Средином деведесетих свој живот почиње поново да дели између Београда и Италије.
Скулптуре Горана Чпајка су део многих приватних и јавних колекција широм света.

Изабран за декана Факултета примењених уметности у Београду 2019. године

Одсек:

Примењено вајарство

Portret

Владислав Шћепановић

Ужа уметничка област Цртање и сликање Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Цртање, Сликање Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне академске студије: Цртање, Сликање Претходно школовање…

Одсек:

Примењено сликарство

Ванредни професори

Оливера Батајић Сретеновић

Габријела Булатовић

Леонора Векић

Селена Вицковић

Нинослава Вићентић

Александар Вулетић

Мина Глоговац

Иван Грубанов

Ведран Ераковић

Мирјана Живковић

Ирена Живковић

Владимир Загорац

Драган Здравковић

Татјана Јанковић Неделков

Бојан Јокић

Александар Келић

Љубица Кнежевић

Тијана Којић

Марко Луковић

Игор Милићевић

Вукашин Миловић

Слободан Мишић

Јана Оршолић

Владимир Перић

Јулијана Протић

Маја Студен

Тијана Секулић

Лана Тиквеша

Мирјана Томашевић

Светлана Цвијановић

Златко Цветковић

Милош Илић

olivera.batajic.sretenovic

Оливера Батајић Сретеновић

Дипломирала 1998, на Графичком одсеку Факултета примењених уметности у Београду из области Фотографије и Графике књиге. Магистрирала 2010, на Факултету примењених уметности у Београду са темом Редизајн новина на примеру Политике. Докторирала 2022. на истом Факултету са темом у области интерактивне дигиталне књиге.

Радила је дизајн различитих публикација (а пре свега књига) и сајтова, за многе издавачке куће и институције попут Фабрике књига, Креативног центра, Културног центра Опово, Самиздата Б92, Народне библиотеке Србије, Филмског центра србије, Политике, Центра за културну деконтаминацију, Позориште Звездариште и других.

Аутор је и оснивач међународног студентског бијенала уметности књиге [с]БУК заједно са Маидом Груден, и типографског сајта Типометар, заједно са Оливером Стојадиновић и Јаном Оршолић.

Одсек:

Примењена графика

gabrijela bulatovic

Габријела Булатовић

Ужа уметничка област Примењена графика Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Графика 1 Графика 2 Графика 3 Графика 4 Рељефна штампа Графика – комбинована штампа Мастер академске…

Одсек:

Примењена графика

Leonora-Vekic-portret-01_2

Леонора Векић

Ужа уметничка област Текстил Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Таписерија 1 Таписерија 2 Таписерија Текстил Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне академске студије: Таписерија 1…

Одсек:

Текстил

Selena Vickovic

Селена Вицковић

Ужа уметничка област Цртање и сликање Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Цртање А, Б, В, Г Сликање А, Б, В, Г Предмети које наставник држи (Акредитација…

Одсек:

Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

ninoslava vicentic

Нинослава Вићентић

Ужа уметничка област Сценографија Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Основе сценографије 1, 2 Сценографија Теорија сценографије Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне академске студије: Основе…

Одсек:

Сценографија

А. Vuletić - Foto za novi sajt

Александар Вулетић

Ужа научна област Енглески језик Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Енглески језик 1 Енглески језик 2 Докторске академске студије: Техника писања уметничко-научног истраживачког рада Предмети које…

Одсек:

Катедра за друштвено-хуманистичке науке

1 14

Мина Глоговац

Ужа уметничка област Примењено сликарство Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Сликарске технике Сликарске технике 1 Сликарске технике  2 Сликарске технике 3 Докторске академске студије: Технике штафелајног…

Одсек:

Примењено сликарство

Portretna

Иван Грубанов

Ужа уметничка област Цртање и сликање Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Цртање Б Сликање Б Докторске академске студије: Цртеж и слика у проширеном пољу Предмети које…

Одсек:

Костим

Vedran Erakovic

Ведран Ераковић

Ужа уметничка област Графика и књига Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Писмо 1, 2, 3, 4 Мастер академске студије: Писмо Докторске академске студије: Калиграфија – историјска…

Одсек:

Примењена графика

mirjana zivkovic

Мирјана Живковић

Ужа уметничка област Графика књиге Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Графика књиге Мастер академске студије: Графика књиге 1 Графика књиге 2 Докторске академске студије: Графика књиге…

Одсек:

Графика књиге

IrenaZivkovic

Ирена Живковић

Ужа научна област Инжењерство материјала Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Технологија материјала 1 Технологија материјала 2 Познавање материјала 1 Познавање материјала 2 Докторске академске студије: Избор…

Одсек:

Конзервација и рестаурација

Vladimir Zagorac

Владимир Загорац

Ужа уметничка област Индустријски дизајн Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Основе компјутерске графике Дигитални модели 1 Дигитални модели 2 Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне…

Одсек:

Индустријски дизајн

драган здравковић

Драган Здравковић

Ужа уметничка област Цртање и сликање Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Цртање А, Б, В, Г Сликање А, Б, В, Г Предмети које наставник држи (Акредитација…

Одсек:

Текстил

Tatjana Jankovic Nedelkov

Татјана Јанковић Неделков

Ужа уметничка област Цртање и сликање Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Цртање А, Б Сликање Б, В Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне академске студије:…

Одсек:

Керамика

bojan jokic

Бојан Јокић

Продекан за финансије

Др Бојан Јокић је био ангажован у својству истраживача приправника, истраживача сарадника, научног сарадника и вишег научног сарадника на више пројеката основних истраживања и иновационих пројеката које је финансирало Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.

Др Бојан Јокић изабран је на Факултету примењених уметности, Универзитета уметности у Београду у звање доцента 2014. године, а у звање ванредног професора 2019. године.

Аутор је или коаутор више од 80 научних радова објављених у међународним часописима.

Научни рад др Бојана Јокићa везан је за истраживања бикерамичких материјала и биостакла, корозије и заштите неметалних и металних материјала, као и карактеризације неорганских материјала.

Научни радови др Бојана Јокића цитирани су више од 1800 пута.

Одсек:

Керамика

Aleksandar Kelic

Александар Келић

Ужа уметничка област Фотографија Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Фотографија 1 Документарна фотографија Мастер академске студије: Документарна фотографија Докторске академске студије: Дигитална фотографија 1, 2 и…

Одсек:

Фотографија

ljubica knezevic 1

Љубица Кнежевић

Одсек:

Керамика

Тијана Којић

Тијана Којић

Ужа уметничка област Цртање и сликање Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Анатомско цртање 1 Анатомско цртање 2 Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне академске студије:…

Одсек:

Примењено сликарство

00 Marko Lukovic - Portret

Марко Луковић

Ужа уметничка област Индутријски дизајн Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Концептуални дизајн Стилизација (Стајлинг) у дизајну Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне академске студије: Мастер…

Одсек:

Индутријски дизајн

igor milicevic 1

Игор Милићевић

Одсек:

Кермика

vukasin milovic

Вукашин Миловић

Ужа уметничка област Примењено вајарство Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Примењено вајарство  1 Примењено вајарство  2 Вајање основе Вајање и ентеријер Мастер академске студије: Примењено вајарство …

Одсек:

Примењено вајарство

slobodan misic 1

Слободан Мишић

Ужа научна област Нацртна геометрија и перспектива Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Нацртна геометрија Перспектива Докторске академске студије: Параметарски генерисана геометријска форма Теорија и примена кривих…

Одсек:

Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

JanaOrsolic

Јана Оршолић

Јана Оршолић је дизајнерка која у свом раду употребљава слова као доминантно изражајно средство. Било да је у питању савремени калиграфски експеримент писања златним листићима, дигиталне словне композиције, визуелни идентитети, ручни исписи штампани на текстилу или уникатна калиграфија на керамици, фокус јој је на битним порукама обликованим у високо естетизоване целине.

Одсек:

Примењена графика

vladimir peric

Владимир Перић

Одсек:

Примењена графика

Julijana P

Јулијана Протић

Ужа уметничка област Примењено вајарство Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Примењено вајарство 1 Примењено вајарство 2 Мастер академске студије: Примењено вајарство 1 Примењено вајарство 2 Докторске…

Одсек:

Примењено вајарство

maja studen

Маја Студен

Ужа уметничка област Сценски костим Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Костимографија 1 Костимографија 2 Костимографија 3 Луткарство Докторске академске студије: Одевни додаци – од функције до…

Одсек:

Костим

tijana sekulic

Тијана Секулић

Ужа уметничка област Унутрашња архитектура

Одсек:

Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

LanaTikvesa

Лана Тиквеша

Ужа уметничка област Kерамика Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Стилови и технике у керамици 1 Уникатна керамика 1,2,3, 4 Уникатна керамика 1, 2 Савремена уникатна керамичка…

Одсек:

Kерамика

Mirjana Tomasevic

Мирјана Томашевић

Дипломирала је 1991. године на Факултету примењених уметности и дизајна у Београду, на катедри Графике. Магистрирала је на истом Факултету 1994.године код ментора ред. проф. Божидара Џмерковића, област Графика.
На Факултету примењених уметности почела је да ради 1994. године. У звање ванредног професора изабрана је 2016. године.

Од 1992. године редовно излаже на бијеналима, тријеналима и годишњим изложбама графике у земљи и иностранству.

Радови јој се налазе у многим музејским збиркама и графичким колекцијама.
Бави се класичним техникама оригиналне графике.

Члан је УЛУС-а од 1992. године.

Одсек:

Примењена графика

Svetlana Cvijanovic

Светлана Цвијановић

Ужа уметничка област Сценски костим Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Сценски костим 1 Сценски костим 2 Луткарство Мастер академске студије: Сценски костим 1 Сценски костим 2…

Одсек:

Костим

zlatko cvetkovic

Златко Цветковић

Ужа уметничка област Текстил Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Обликовање тканог и плетеног текстила 1 и 2 Обликовање тканог текстила Текстил Боја у дизајну тканина и…

Одсек:

Текстил

FOTO MILOS

Милош Илић

Као креативни директор Милош је формирао и водио високо награђиване тимове на неколико континената и радио као консултант за многе истакнуте светске брендове као што су Ferarri, Nissan, Nivea, Ikea, VW, Procter & Gamble, Henkel, Mars, Amnesty International, General Motors, McDonalds, Coca Cola, Pepsi и многи други.

За свој рад је добио многобројне светске и домаће награде као што су кански лавови, One show, Epica, Грифон, Golden Drum, New York Festivals, Еffie, Lynx, и многе друге.

Бави се дизајном, бренд стратегијом и иновацијама на раскршћу савремених дизајн методологија, технологије, уметности и дизајна.

Одсек:

Графички дизајн

Доценти

Биљана Бранковић

Ненад Вацић

Младен Врачевић

Марко Вукша

Маја Гецић

Данијела Димковић

Милица Ђуров

Мина Јовић

Андреј Долинка

Сенка Кљакић

Весна Круљац

Марија Лабудовић Пантелић

Милица Лазаревић

Тијана Лазић

Тијана Милутиновић

Јелена Минић Мрђен

Тамара Панић

Маријана Пауновић

Милан Просен

Ана Продановић

Славиша Савић

Бојана Савић

Бобан Савић

Немања Смичиклас

Јелена Сопић

Славимир Стојановић

Јелена Стеванчевић

Ива Ћирић

Вук Ћук

Милица Црнобрња Вукадиновић

Мирјана Милакић

Јованка Станојевић

Biljana Brankovic profilna fotografija

Биљана Бранковић

Ужа уметничка област Унутрашња архитектура и дизајн намештаја Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Дизајн урбаног простора 1 Дизајн урбаног простора 2 Урбане интеракције Просторно-уметничке интервенције у…

Одсек:

Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

portret 4

Ненад Вацић

Ужа уметничка област Примењено вајарство Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Примењено вајарство 1 Примењено вајарство 2 Вајање основе Вајање и ентеријер Мастер академске студије: Примењено вајарство…

Одсек:

Примењено вајарство

mladen vracevic

Младен Врачевић

Ужа уметничка област Унутрашња архитектура и дизајн намештаја Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Основе дизајна намештаја Лаке структуре у намештају Дизајн намештаја 1 Предмети које наставник…

Одсек:

Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

Marko Vuksa

Марко Вукша

Ужа уметничка област Примењено вајарство Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Примењено вајарство 1 Примењено вајарство 2 Мастер академске студије: Примењено вајарство 1 Примењено вајарство 2 Предмети…

Одсек:

Примењено вајарство

mgecic photo

Маја Гецић

Ужа уметничка област Текстил Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Обликовање тесктила 1 Обликовање тесктила 2 Дизајн текстила Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне академске студије:…

Одсек:

Текстил

Данијела Димковић фотографија

Данијела Димковић

Ужа уметничка област Унутрашња архитектура и дизајн намештаја Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Стилови у ентеријеру 1 и 2 Мастер академске студије: Развој регионалне архитектуре Докторске…

Одсек:

Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

МИЛИЦА ЂУРОВ

Милица Ђуров

Ужа уметничка област Сценографија Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Позоришна сценографија 1 Филмска и ТВ сценографија 1 Интердисциплинарност филмске сценографије Предмети које наставник држи (Акредитација 2022):…

Одсек:

Сценографија

mina jovic 1

Мина Јовић

Ужа уметничка област Конзервација и рестаурација Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Конзервација и рестаурација скулптура 1 Конзервација и рестаурација скулптура 2 Мастер академске студије: Конзервација и…

Одсек:

Конзервација и рестаурација

01 Andrej Dolinka

Андреј Долинка

Ужа уметничка област Графика и књига Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Познавање графичких апликација Типографија Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне академске студије: Познавање графичких…

fotka

Сенка Кљакић

Ужа уметничка област Савремено одевање Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Одевање 1 Одевање 2 Савремено одевање 1 Савремено одевање 2 Мастер академске студије: Савремено одевање 1…

Одсек:

Костим, Савремено одевање

1_Vesna Kruljac

Весна Круљац

Ужа научна област Историја уметности Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Историја уметности 3 Историја уметности 4 Српска уметност 20. века Докторске академске студије: Српска авангардна уметност…

Одсек:

Катедра друштвено-хуманистичких наука

Марија Лабудовић Пантелић

milica lazarevic

Милица Лазаревић

Ужа уметничка област Цртање и сликање Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Цртање А Сликање Б Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне академске студије: Цртање Б…

Одсек:

Сценографија

tijana lazic 1

Тијана Лазић

Ужа уметничка област Конзервација и рестаурација Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Конзервација и рестаурација штафелајних слика 2 Конзервација и рестаурација уметничких дела на папиру Мастер академске…

Одсек:

Конзервација и рестаурација

тијана милутиновић

Тијана Милутиновић

Ужа уметничка област Савремено одевање Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Одевање 1 Одевање 2 Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Интегрисане академске студије: Увод у одевање…

Одсек:

Костим

Јелена Минић Мрђен

Јелена Минић Мрђен

Ужа уметничка област Зидно сликарство Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Зидно сликарство 1 и 2 Mонументално сликарство 1 и 2 Основе монументалног сликарства Основе зидног сликарства…

Одсек:

Примењено сликарство

Profilna slika

Тамара Панић

Ужа уметничка област Индустријски дизајн Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Индустријски дизајн 1 Мастер академске студије: Индустријски дизајн Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне академске…

Одсек:

Индустријски дизајн

marijana paunovic

Маријана Пауновић

Продекан за наставу

Докторирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, са темом: „Геометријски просторни модели и поступци конструисања анаморфоза са применом у визуелним уметностима“, 2016. године.

Дипломирала на Факултету примењених уметности 2007. године.

Ангажована у настави на предмету Пројектовање облика на Факултету примењених уметности од 2007. године, а од 2012. године у звању асистента. У звање доцента изабрана 2014. године.

Члан Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС (2007–), Српског удружења за геометрију и графику – СУГИГ (2008–) и Интернациолалног удружења за геометрију и графику – ICGG (2014–).

Одсек:

Примењена графика

000I portret I e1629408105360

Милан Просен

Ужа научна област Историја уметности Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Историја уметности 1 Историја уметности 2 Хришћанска иконографија Докторске академске студије: Историја примењених уметности и дизајна…

Одсек:

Историја уметности

Portret 1

Ана Продановић

Ужа уметничка област Графика и књига Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Писмо 1, 2, 3, 4 Мастер академске студије: Писмо Докторске академске студије: Предмети које наставник…

Одсек:

Примењена графика

Slavisa Savic-slika

Славиша Савић

Ужа уметничка област Графички дизајн Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Основе графике производа Презентација пројекта Графика производа Мастер академске студије: Докторске академске студије: Предмети које наставник…

Одсек:

Индустријски дизајн

Bojana Savic

Бојана Савић

Ужа уметничка област Конзервација и рестаурација Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основе конзервације и рестаурације, Конзервација и рестаурација зидних слика и мозаика 1. Предмети које наставник држи (Акредитација 2022):…

Boban Savic

Бобан Савић

Ужа уметничка област Илустрација
Професионално се бави илустрацијом, стрипом, концепт артом и уметничком супервизијом у филмској и гејминг индустрији

Profil

Немања Смичиклас

Ужа уметничка област Конзервација и рестаурација Предмет који наставник држи (Акредитација 2015) Основне академске студије: Конзервација и рестаурација штафелајних слика 1 Мастер академске студије: Конзервација и рестаурација штафелајних слика 1…

Одсек:

Конзервација и рестаурација

jelena sopic

Јелена Сопић

Ужа уметничка област Сценографија Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Филмска и ТВ сценографија 2 Мастер академске студије: Филмска и ТВ сценографија Докторске академске студије: Филмска и…

Одсек:

Сценографија

slavimir portret

Славимир Стојановић

Ужа уметничка област Графички дизајн Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Мастер академске студије: Докторске академске студије: Предмети које наставник држи (Акредитација 2022): Основне академске студије: Мастер…

Одсек:

Графички дизајн

Јелена Стеванчевић

Одсек:

Савремено одевање

Foto-Iva-Ćirić

Ива Ћирић

Ужа уметничка област Анимација Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Анимација 1 Анимација 2 Мастер академске студије: Анимација 1 Докторске академске студије: Предмети које наставник држи (Акредитација…

Одсек:

Анимација

vuk cuk

Вук Ћук

Ужа уметничка област Цртање и Сликање Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Цртање А, Б, В, Г Сликање А, Б, В Предмети које наставник држи (Акредитација 2022):…

Одсек:

Конзервација и рестаурација

milica

Милица Црнобрња Вукадиновић

Ужа уметничка област Цртање и сликање Предмети које наставник држи (Акредитација 2015): Основне академске студије: Цртање А, Б, В, Г Сликање А, Б, В, Г Предмети које наставник држи (Акредитација…

Одсек:

Примењено вајарство

Мирјана Милакић фотографија сарадника

Мирјана Милакић

Ужа уметничка област Унутрашња архитектура и дизајн намештаја Предмети на којима асистент сарађује (Акредитација 2015): Основне академске студије: Увод у обликовање простора Простори становања Обликовање јавних и пословних простора Обликовање…

Одсек:

Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

Јованка Станојевић

Продекан за међународну сарадњу и пројекте

Наставници са других ВШУ

Јелена Ћеранић Перишић

Влатко Илић

Дивна Вуксановић

Милица Љајевић Грбић

Светлана Смолчић Макуљевић

Ениса Успенски

Јелена Ристић Трајковић

Иван Меденица

Бојана Новаковић Скопљак

Никола Дедић

Милена Драгићевић Шешић

Димитрије Големовић

Чедомир Васић

Светозар Рапајић

Сања Филиповић

Кристинка Селаковић

Зоран Лазовић

Александра Јованић

Александар Чучковић

Снежана Пешић Рајић

Слободан Марковић

Немања Звијер

Милош Мојовић

Мила Гвардиол

Снежана Станковић

Мирјана Костић

Милан Попадић

Маја Радетић

Владимир Мако

Љиљана Дамјановић-Василић

Ивица Радовановић

Божидар Ђуровић

Анет Ђуровић

Александар Јанковић

Јелена Ћеранић Перишић

Влатко Илић

Дивна Вуксановић

Милица Љајевић Грбић

Светлана Смолчић Макуљевић

Ениса Успенски

Јелена Ристић Трајковић

Др Јелена Ристић Трајковић, доцент, запослена на Универзитету у Београду, на Архитектонском факултету. Ангажован је на предметима Методологија пројектовањана основним академским студијама и мастер академским студијама.

Иван Меденица

Бојана Новаковић Скопљак

Никола Дедић

Милена Драгићевић Шешић

Др Милена Драгићевић Шешић, проф. емерита Универзитета уметности у Београду, Факултета драмских уметности у Београду. Ангажована на предметима Методе уметничко истраживачког рада 1 и Методе уметничко истраживачког рада 2 на…

Димитрије Големовић

Димитрије Големовић, редовни професор Универзитет уметности у Београду, Факултет музичких уметности у Београду, у пензији. Ангажован на предметима Методе уметничко истраживачког рада 1 и Методе уметничко истраживачког рада 2 на…

Чедомир Васић

Чедомир Васић, професор eмеритус Универзитета уметности у Београду, Факултет ликовних уметности у Београду, у пензији. Ангажован на предмету Методе уметничко истраживачког рада 1 и Методе уметничко истраживачког рада 2 на…

Светозар Рапајић

Светозар Рапајић, проф. емеритус Универзитета уметности у Београду, Факултет драмских уметности у Београду, у пензији. Ангажован на предмету Методе уметничко истраживачког рада 1 и Методе уметничко истраживачког рада 2 на…

DSC 0658dfgdfgh

Сања Филиповић

Др Сања Филиповић, редовни професор, запослена на Универзитету у Новом Саду, Академија уметности. Ангажована на предметима Методика ликовног васпитања 1, Методика ликовног васпитања 2, Методичке праксе 1 и Методичке праксе…

Кристинка Селаковић

Др Кристинка Селаковић, доцент, запослена на Универзитету у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу. Ангажована на предмету Методика ликовног васпитања на основним академским студијама.

Зоран Лазовић

Зоран Лазовић, доцент, запослена на Универзитету у Београду, Архитектонски факултет. Ангажован на предмету Методологија пројектовања на основним академским студијама и Методологија пројектовања на мастер академским студијама.

Александра Јованић

Др Александра Јованић, доцент, запослена на Факултету ликовних уметности у Београду. Ангажована на предметима Веб дизајн 1 и Веб дизајн 2 на мастер академским студијама.

Александар Чучковић

Др Александар Чучковић, редовни професор, запослен на Универзитету у Новом Саду, Економски факултет у Суботици. Ангажован је на предметима Историја дизајна на основним академским студијама и Историја и теорија дизајна…

Снежана Пешић Рајић

Снежана Пешић Рајић, ванредни професор, запослена на Факултету савремених уметности у Београду. Ангажована на предметима Пројектовање одвених форми 1 и Пројектовање одвених форми 2 на основним академским студијама.

Слободан Марковић

Др Слободан Марковић, редовни професор, запослен на Универзитету у Београду, Филозофски факултет. Ангажован на предмету Психологија на основним академским студијама.

Немања Звијер

Др Немања Звијер, доцент, запослен на Универзитету у Београду, Филозофски факултет. Ангажован на предмету Социологија културе на основним академским студијама.

Милош Мојовић

Др Милош Мојовић, ванредни професор, запослен на Универзитету у Београду, Факултет за физичку хемију. Ангажован на предмету Примењена хемија на основним академским студијама.

Мила Гвардиол

Др Мила Гвардиол, ванредни професор, запослене на Универзитету Едуконс у Сремској Каменици. Ангажована на предмету Основе дизајна друштвених мрежа на основним академским студијама.

Снежана Станковић

Др Снежана Станковић, ванредни професор, запослена на Универзитету у Београду, Технолошко металуршки факултет. Ангажована на предметима Технилогија текстила 1 и Технилогија текстила 2 на основним академским студијама.

Мирјана Костић

Др Мирјана Костић, редовни професор, запослена на Универзитету у Београду, Технолошко металуршки факултет. Ангажована на предмету Технилогија текстила 1 на основним академским студијама.

Милан Попадић

Др Милан Попадића, ванредни професор, запослен на Универзитету у Београду, Филозофски факултет. Ангажован на предмету Музеологија на основним академским студијама.

Маја Радетић

Др Маја Радетић, редовни професор, запослена на Универзитету у Београду, Технолошко металуршки факултет. Ангажована на предмету Технилогија текстила 2 на основним академским студијама.

Владимир Мако

Др Владимир Мако, редовни професор, запослен на Универзитету у Београду, Архитектонски факултет. Ангажована на предмету Савремена архитектура на основним академским студијама.

Љиљана Дамјановић-Василић

Др Љиљана Дамјановић-Василић, редовни професор, запослена на Универзитету у Београду, Факултет за физичку хемију. Ангажована на предмету Методе конзерваторских испитивања на основним академским студијама.

Ивица Радовановић

Др Ивица Радовановић, редовни професор, запослен на Универзитету у Београду, Учитељски факултет. Ангажован на предмету Педагогија на основним академским студијама.

Божидар Ђуровић

Божидар Ђуровић, редовни професор, запослен на Факултету савремених уметности у Београду. Ангажован на предмету Елементи режије на основним академским студијама.

Анет Ђуровић

Др Анет Ђуровић, редовни професор, запослен на Универзитету у Београду, Филолошки факултет, из  Београда. Ангажована на предметима Немачки језик 1 и Немачки језик 2 на основним академским студијама.

Александар Јанковић

Др Александар Јанковић, ванредни професор, запослен на Универзитету уметности у Београду, Факултет драмских уметности. Ангажован на предмету Историја филма на основним академским студијама.

Предавачи ван радног односа

back to top