Факултет

dekanat scaled

О Факултету

Факултет примењених уметности – Београд (ФПУ), основан је пре више од седам деценија као прва високошколска установа у области примењених уметности. Стандарди по којима ФПУ ради били су мера и путоказ за оснивање других високих школа у окружењу. По програму и идејама Баухауса основана је 1938. године у Београду Школа за примењену уметност, која је 1948. године прерасла у Академију за примењене уметности, а од 1973. године мења назив у Факултет примењених уметности.

Самовредновање

СТАНДАРДИ  И УПУТСТВА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА  

Мисија Факултета

Мисија Факултета је да шири, унапређује и промовише знање и учење у области Примењене уметности и дизајна, мотивише креативност и подржи жељу за усавршавањем и стицањем знања у циљу конкретног и мерљивог развоја, промовише креативност, идеацију и ради на повећању укупног фундуса знања у најширем контексту.

Историјат Факултета

Историја Факултета примењених уметности веома је богата. Кроз ову инситутцију прошла су многа важна и велика имена која су формирала уметничку и друштвену сцену наше земље. На овој страни приказани су занимљиви моменти кључни за развој ове институције. Они који су изостављени нису мање важни, а богата историја може се наћи је у многим књигама и зборницима о Факултету, доступним у Библиотеци Факултета примењених уметности у Београду.

Наставници кроз историју

Кроз дугу историју Факултета примењених уметности свој траг на студенте, као и на сам рад Факултета, оставило је велики број уметника и стрчњака из разних уметничких и научних области. На овој страни покушали смо да сакупимо мале делиће њихових богатих биографија. Уколико поседујете неке од информација које нису обухваћене на овим странама, а биле би од значаја, молим вас да нам их пошаљете.

Организација Факултета

Факултет примењених уметности у Београду, иако по броју запослених чини мању организацију, ипак има сложену структуру која омогућава да цео систем несметано функционише. Факултет чине Деканат, Савет факултета, Студентски парламент, наставно и ненаставно особље, различите комисије и радна тела, као и стручне службе. Сви они комуницирају на свакодневном нивоу унапређујући квалитет рада ове институције.

Запослени

На Факултету примењених уметности запослени су наставници и сарадници чија је основна делатност реализација и унапређење наставе и наставних процеса, као и учешће у уметничким и научним пројектима. У настави Факултета укључени су и наставници са других високошколских установа, предавачи и други стручњаци из области Примењене уметности и дизајна. Поред њих на Факултету своју делатност обавља и ненаставно особље, које омогућава да настава и цео административни процес, који иза ње стоји, буде реализован на најбољи могући начин.

Документа

Документа Факултета су помоћ у организацији свих процеса пословања ове институције. Уз помоћ докумената уређена је настава, али и други важни послови. Документа су, ради лакше организације и сналажења, подељена по тематским областима.

Фондови

Фондови Факултета настајали су од његовог оснивања на овамо, како се указивала потреба за њима или је желела да се сачува успомена на неког од великих и важних имена који су дали свој допринос Факултету. Сваке године, по правилнику о Фондовима, додељују се награде студентима за најбоља остварења.

Награде и признања

Награде Факултета настајале су како је Факултет растао и како су се шириле уско стручне области. Сваке године, а у оквиру завршних изложби, студентима се додељују награде које носе имена наставника који су дали свој велики допринос Факултету.

Издаваштво

Издаваштво Факултета развијено је у малој мери и заснива се на ентузијазму појединих наставника. И поред тога издавачка делатност Факултета има своју дугу историју, управо зато што се цео један одсек (Примењена графика) у оквиру наставе бави издаваштвом, што је велика предност овог Факултета.

Алумни клуб

Кроз Факултет примењених уметности у Београду прошло је много студената. Веома велики број њих достигао је највише тачке своје професионалне каријере. На овим странам покушали смо да обухватимо сва имена која су завршила студије било ког степена.

back to top