Fakultet

dekanat scaled

O Fakultetu

Fakultet primenjenih umetnosti – Beograd (FPU), osnovan je pre više od sedam decenija kao prva visokoškolska ustanova u oblasti primenjenih umetnosti. Standardi po kojima FPU radi bili su mera i putokaz za osnivanje drugih visokih škola u okruženju. Po programu i idejama Bauhausa osnovana je 1938. godine u Beogradu Škola za primenjenu umetnost, koja je 1948. godine prerasla u Akademiju za primenjene umetnosti, a od 1973. godine menja naziv u Fakultet primenjenih umetnosti.

Samovrednovanje

STANDARDI  I UPUTSTVA ZA SAMOVREDNOVANJE I OCENJIVANJE KVALITETA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA 

Misija Fakulteta

Misija Fakulteta je da širi, unapređuje i promoviše znanje i učenje u oblasti Primenjene umetnosti i dizajna, motiviše kreativnost i podrži želju za usavršavanjem i sticanjem znanja u cilju konkretnog i merljivog razvoja, promoviše kreativnost, ideaciju i radi na povećanju ukupnog fundusa znanja u najširem kontekstu.

Istorijat Fakulteta

Istorija Fakulteta primenjenih umetnosti veoma je bogata. Kroz ovu insitutciju prošla su mnoga važna i velika imena koja su formirala umetničku i društvenu scenu naše zemlje. Na ovoj strani prikazani su zanimljivi momenti ključni za razvoj ove institucije. Oni koji su izostavljeni nisu manje važni, a bogata istorija može se naći je u mnogim knjigama i zbornicima o Fakultetu, dostupnim u Biblioteci Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu.

Nastavnici kroz istoriju

Kroz dugu istoriju Fakulteta primenjenih umetnosti svoj trag na studente, kao i na sam rad Fakulteta, ostavilo je veliki broj umetnika i strčnjaka iz raznih umetničkih i naučnih oblasti. Na ovoj strani pokušali smo da sakupimo male deliće njihovih bogatih biografija. Ukoliko posedujete neke od informacija koje nisu obuhvaćene na ovim stranama, a bile bi od značaja, molim vas da nam ih pošaljete.

Organizacija Fakulteta

Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, iako po broju zaposlenih čini manju organizaciju, ipak ima složenu strukturu koja omogućava da ceo sistem nesmetano funkcioniše. Fakultet čine Dekanat, Savet fakulteta, Studentski parlament, nastavno i nenastavno osoblje, različite komisije i radna tela, kao i stručne službe. Svi oni komuniciraju na svakodnevnom nivou unapređujući kvalitet rada ove institucije.

Zaposleni

Na Fakultetu primenjenih umetnosti zaposleni su nastavnici i saradnici čija je osnovna delatnost realizacija i unapređenje nastave i nastavnih procesa, kao i učešće u umetničkim i naučnim projektima. U nastavi Fakulteta uključeni su i nastavnici sa drugih visokoškolskih ustanova, predavači i drugi stručnjaci iz oblasti Primenjene umetnosti i dizajna. Pored njih na Fakultetu svoju delatnost obavlja i nenastavno osoblje, koje omogućava da nastava i ceo administrativni proces, koji iza nje stoji, bude realizovan na najbolji mogući način.

Dokumenta

Dokumenta Fakulteta su pomoć u organizaciji svih procesa poslovanja ove institucije. Uz pomoć dokumenata uređena je nastava, ali i drugi važni poslovi. Dokumenta su, radi lakše organizacije i snalaženja, podeljena po tematskim oblastima.

Fondovi

Fondovi Fakulteta nastajali su od njegovog osnivanja na ovamo, kako se ukazivala potreba za njima ili je želela da se sačuva uspomena na nekog od velikih i važnih imena koji su dali svoj doprinos Fakultetu. Svake godine, po pravilniku o Fondovima, dodeljuju se nagrade studentima za najbolja ostvarenja.

Nagrade i priznanja

Nagrade Fakulteta nastajale su kako je Fakultet rastao i kako su se širile usko stručne oblasti. Svake godine, a u okviru završnih izložbi, studentima se dodeljuju nagrade koje nose imena nastavnika koji su dali svoj veliki doprinos Fakultetu.

Izdavaštvo

Izdavaštvo Fakulteta razvijeno je u maloj meri i zasniva se na entuzijazmu pojedinih nastavnika. I pored toga izdavačka delatnost Fakulteta ima svoju dugu istoriju, upravo zato što se ceo jedan odsek (Primenjena grafika) u okviru nastave bavi izdavaštvom, što je velika prednost ovog Fakulteta.

Alumni klub

Kroz Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu prošlo je mnogo studenata. Veoma veliki broj njih dostigao je najviše tačke svoje profesionalne karijere. Na ovim stranam pokušali smo da obuhvatimo sva imena koja su završila studije bilo kog stepena.

back to top