Национална сарадња

nagrade scaled

Опште о програмима финансирања

Факултет примењених уметности активно учествује у националним конкурсима за финансирање пројеката пре свега Министарства културе и информисања као и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Поред ових конкурса министарстава су на располагању и други републички фондови.

Процедура пријављивања и подношење пројектне пријаве

Факултет примењених уметности може учествовати у конкурсима за финансирање пројектних идеја самостално или у склопу Универзитета уметности у Београду у зависности од правила програма за чије финансије се конкурише. Пројектне пријаве чији је носилац Универзитет уметности потребно је пре финалног подношења финансијеру, доставити Универзитету на одобравање уз дефинисану процедуру и неопходну документацију.

Вебинари, презентације и други едукативни материјали

Установе или организације надлежне за спровођење програма за финансирање националних пројеката често пружају подршку потенцијалним корисницима средстава у виду тренинга или штампаног едукативног материјала.

Отворени позиви за подношење пројектних пријава

Конкурси за подношење пројектних пријава се у зависности од програма кроз који се пројекти финансирају, објављују и неколико пута годишње.

Текући и реализовани пројекти

Факултет примењених уметности има дугу традицију учешћа у пројектима који су финансирани од стране Министарстава културе и информисања као и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Уговори сарадње и протоколи

Факултет примењених уметности је током свог дугогодишњег рада изградио успешну сарадњу са великим бројем институција широм земље засноване на уговорима о сарадњи и протоколима.

Донатори

Страна је у припреми. Све информације можете добити у Канцеларији за међународну сарадњу или путем мејла.  

Сарадња са индустријом

Страна је у припреми. Све информације можете добити у Канцеларији за међународну сарадњу или путем мејла.  

Сарадња са институцијама културе и заштите културног наслеђа

Страна је у припреми. Све информације можете добити у Канцеларији за међународну сарадњу или путем мејла.  

back to top