КоБСОН / Отворена наука

zaglavlje 5 KOBSON

Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН) је нови облик организовања библиотека Србије. Између осталог, путем ове платформе омогућено је свим члановима академске заједнице, па тако и свим запосленима на Факултету примењених уметности, да претражују базе података (претраживање часописа, електронских часописа, претраживање књига, електронских књига, индексних база, страних докторских дисертација, часописа у папиру). Стално запослени могу остварити право на удаљени приступ, потписивањем лиценце, у договору са библиотекарима Факултета.

Услугу претраживања базе података могу користити студенти, односно сви корисници унутар Библиотеке Факултета.

Коришћење платформе КоБСОН је бесплатно.

КоБСОН платформа је један од облика деловања који се приближава остварењу концепта отвореног приступа и отворене науке. Универзитет уметности се такође активно укључује у процес отворене науке, потписивањем  Берлинске декларације о отвореном приступу научном знању као и формирањем дигиталног репозиторијума научно-истраживачких радова, а све у циљу да се резултати научно-истраживачког и уметничко-истраживачког рада учине бесплатно доступним научној и широј друштвеној заједници. Више о отвореној науци на Универзитету уметности.

back to top