Запослени

imenik scaled

Наставно особље

Наставно особље чини срж Факултета. Наставници и сарадници, како они који су бирани на Факултету, тако и они који су ангажовани са других високошколских установа или из других институција, чине да се наставни процес неометано одвија, као и да својим предавањима и стручношћу школују будуће генерације професионалаца.

Ненаставно особље

Ненаставно особље на Факултету примењених уметности у Београду чини велики број запослених који брину о административним и техничким пословима на Факултету и омогућавају да цео систем неометано функционише.

Именик

Именик Факултета примењених уметности у Београду је страна коју могу користити сви запослени на Факултету уз помоћ регистрованог приступа.

back to top