Стипендије и грантови

alumniji scaled

Поред програма Еразмус+ за размену студената и CEEPUS-а постоје и друге расположиве могућности за стипендирано усавршавање.

Еразмус Мундус заједнички мастер програми

Еразмус Мундус заједнички мастер програми подразумевају добијање стипендија за целокупне мастер студије и стицање иностране дипломе.

Настава на овим програмима се обавезно спроводи на неколико ВШУ из минимум две различите државе, а по успешном завршетку програма, студент стиче двоструку, односно вишеструку диплому. То за студенте практично значи промену државе и универзитета најмање једном у току трајања програма, а обично се сваки семестар изводи на другом универзитету. Програми могу да укључују и могућност обављања стручне праксе у трајању од једног семестра, те се врло често дешава да студенти промене и три државе током трајања програма. Ови програми се најчешће изводе на енглеском језику.

Стипендија за заједничке мастер програме подразумева већ плаћену школарину, месечни износ стипендије који студент добија током трајања студија у висини од 1.000 евра, накнаду за трошкове превоза и пресељења у висини од 1.000 евра по години студија и здравствено осигурање током студија. За оне програме који су одобрени пре 2019. године за студенте из Србије стипендија подразумева и нешто виши износ за трошкове превоза и пресељења од претходно наведеног.

Сваки програм са листе заједничких мастер програма има сопствени рок за подношење документације и неопходно га је проверити на сајту самог програма, али је он у правилу једну школску годину унапред.

Одлуку о прихватању студената на неки од Еразмус Мундус заједничких мастер програма доноси конзорцијум програма. Коначну одлуку о расподели стипендија, на основу ранг листа, доноси Европска комисија. Постоји могућност да студент који се пријавио за заједнички мастер програм буде прихваћен на студијски програм, а да притом не добије и стипендију. Сваки студент се може пријавити на највише три таква програма у једном конкурсном року.

Програми билатералне сарадње

Програми билатералне сарадње поред сарадње на нивоу Факултета или Универзитета подразумевају и могућност за усавршавање на целокупним студијама (углавном мастер, докторским, постдокторским) на основу споразума који је остварен са нашом земљом.

Такве врсте стипендија додељују Владе развијених држава студентима из целог света: Аустралија, Белгија, Велика Британија, Данска, Италија, Јапан, Немачка, Нови Зеланд, Сједињене Америчке Државе, Сингапур, Тајван, Турска, Француска, Холандија, Хонг Конг, Швајцарска и Шведска.

DAAD је стипендија Владе Немачке која се додељује за студирање на неком од државних или приватних немачких универзитета. Стипендија се додељује и докторандима на универзитетима у Србији за истраживачке боравке на институцијама у Немачкој, као и за радне боравке за предаваче. Поред тога, могуће је стипендирање језичких курсева у Немачкој, али и кратких курсева из других области на које могу конкурисати студенти основних, мастер и докторских студија. Понудa програма је доступна на сајту DAAD-a.

ВИШЕГРАД програм нуди стипендије студентима мастер и докторских студија, као и истраживачима у свим дисциплинама, да проведу један део студија на некој од високошколских установа у Чешкој, Пољској, Мађарској или Словачкој.

Услов за конкурисање за стипендију коју додељују држава Вишеградске групе је да аплицирање за неки од универзитета који није у држави из које студент долази, а удаљен је минимум 150 км од матичне високошколске институције. Студенти мастер студија могу да проведу до 4 семестра у иностранству, а студенти докторских студија највише 2 семестра. У једном конкурсном року могуће је аплицирати само за једну установу. Рок за пријаву обично буде средином марта сваке године, а пријава се врши преко онлајн портала Мy Visegrad.

Fullbrifght програм стипендија који додељује Влада Сједињених Америчких Држава у области образовања и намењена је професорима, истраживачима и студентима. Стипендија покрива трошкове школарине као и осталих трошкова школовања током трајања мастер студија, а покрива и трошкове здравственог осигурања, живота и повратних авионских карата.

Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) програм размене пружа студентима основних студија из Србије и Црне Горе пуну стипендију за једну академску годину студија у Сједињеним Америчким Државама. Овај међународни образовни и културолошки програм размене омогућава студентима да искусе амерички начин студирања, прошире своја знања и ближе упознају америчку културу и вредности.

Студенти су дужни да упишу најмање два предмета из своje академске области и најмање један предмет из области америчких студија, попут историје САД, књижевности, уметности и сл. Студенти су такође дужни да током програма учествују у најмање двадесет сати друштвених активности. Стипендија покрива школарину, међународна/домаћа путовања, консултације, смештај и исхрану, осигурање од повреда или у случају болести, мањи џепарац и куповину књига.

Претраживање и извори информација о доступним стипендијама

За претраживање извора информисања могу се користити различити портали и базе који обједињују информације о различитим програмима стипендирања.

Једна од таквих база је и база образовних могућности Obrazovanje.rs  која поред прегледа образовног система и базе акредитованих установа и програма у Србији, нуди и информације о стипендијама за боравак и усавршавање у иностранству, пре свега кроз програме билатералне сарадње, али и друге доступне програме.

Поред тога, портал Study in Europe обједињује практичне информације намењене страним студентима о студирању у различитим европским земљама.

На националном и локалном нивоу програме стипендирања спроводе за то надлежна министарства и локалне самоуправе, затим различите конкурсе фондација и задужбина (универзитетских и других), као и стипендије страних влада и фондација.

Више о програмима стипендирања за студенте, али и особље високошколских установа у Србији можете пронаћи и у брошури Фондације Темпус, Стипендије.

Све информације доступне Факултету примењених уметности у Београду о стипендијама доступним студентима и наставном и ненаставном особљу биће благовремено објављене на страници Конкурси.

back to top