Odseci

odseci

Grafički dizajn

Šef odseka: Slavimir Stojanović, docentZoran Blažina, redovni profesor Miloš Ilić, vanredni profesor Slavimir Stojanović, docent dr um. Elda Stanković, asistent sa doktoratomKontakt: graficki.dizajn@fpu.bg.ac.rs

Industrijski dizajn

Šef odseka: Tamara Panić, docentmr Dušan Nešić, redovni profesor Vladimir Zagorac, vanredni profesor mr Nikola Knežević, vanredni profesor mr Marko Luković, vanredni profesor Tamara Panić, docent Slaviša Savić, docent Jovanka…

Keramika

Šef odseka: dr um. Ljubica Knežević, vanredni profesormr Miroljub Dramićanin, redovni profesor mr Tatjana Janković-Nedelkov, vanredni profesor dr Bojan Jokić, vanredni profesor dr um. Ljubica Knežević, vanredni profesor mr Igor…

Konzervacija i restauracija

Šef odseka: Tijana Lazić, docentmr Radomir Samardžić, redovni profesor dr Irena Živković, vanredni profesor Mina Jović, docent mr Sanja Dragutinović Komatina, docent mr Tijana Lazić, docent Vuk Ćuk, docentKontakt: konzervacija.restauracija@fpu.bg.ac.rs

Kostim

Šef odseka: dr um. Ivan Grubanov, vanredni profesormr Ljiljana Petrović, redovni profesor Zora Popović, redovni profesor dr um. Ivan Grubanov, vanredni profesor mr Maja Studen, vanredni profesor Svetlana Cvijanović, vanredni…

Primenjena grafika

Šef odseka: dr um. Iva Ćirić, docentIlija Knežević, redovni profesor dr um. Branka Kuzmanović, redovni profesor Gordana Petrović, redovni profesormr Rastko Ćirić, redovni profesor dr um. Selma Đulizarević, vanredni profesor…

Primenjeno vajarstvo

Šef odseka: Nenad Vacić, docentGoran Čpajak, redovni profesor mr Zoran Ivanović, redovni profesor mr Vukašin Milović, vanredni profesor dr um. Julijana Protić, vanredni profesorNenad Vacić, docent Marko Vukša, docent dr…

Primenjeno slikarstvo

Šef odseka: mr Milka Vujović, redovni profesormr Milka Vujović, redovni profesor mr Desimir Denić, redovni profesor Slobodan Kajtez, redovni profesor Marko Lađušić, redovni profesor mr Miroslav Lazović, redovni profesor mr…

Scenografija

Šef odseka: dr um. Ninoslava Vićentić, docentmr Vesna Popović, vanredni profesor dr um. Ninoslava Vićentić, docent dr Milica Đurov, docent Milica Lazarević, docent dr um. Jelena Sopić, docent Željko Rudić,…

Tekstil

Šef odseka: mr Zlatko Cvetković, vanredni profesormr Ivana Veljović, redovni profesor mr Leonora Vekić, vanredni profesor dr um. Dragan Zdravković, vanredni profesor mr Zlatko Cvetković, vanredni profesor Maja Gecić, docent…

Unutrašnja arhitektura i dizajn nameštaja

Šef odseka: Ranko Bočina, redovni profesorRanko Bočina, redovni profesor Dragan Manojlović, redovni profesor mr Tanja Manojlović, redovni profesor Aleksandar Mijatović, redovni profesor mr Milan Novaković, redovni profesor mr Selena Vicković,…

Katedra društveno-humanističkih nauka

Šef odseka: Milan Prosen, docentAleksandar Vuletić, vanredni profesorVesna Kruljac, docentMilan Prosen, docentKontakt: katedraDHN@fpu.bg.ac.rsKatedra za istoriju i teoriju Fakulteta primenjenih umetnosti reformisana je i preimenovana u Katedru društveno-humanističkih nauka 2017. godine….

back to top