Одсеци

odseci

Графички дизајн

Шеф одсека: др ум. Елда Станковић, доцент Милош Илић, ванредни професор др ум. Елда Станковић, доцент Ненад Трифуновић, доцент Контакт: graficki.dizajn@fpu.bg.ac.rs

Индустријски дизајн

Шеф одсека: Славиша Савић, доцент мр Душан Нешић, редовни професор Владимир Загорац, ванредни професор мр Никола Кнежевић, редовни професор др ум. Марко Луковић, ванредни професор Тамара Панић, доцент Славиша Савић,…

Керамика

Шеф одсека: мр Лана Тиквеша, ванредни професор мр Игор Милићевић, редовни професор мр Татјана Јанковић-Неделков, ванредни професор др Бојан Јокић, ванредни професор др ум. Љубица Кнежевић, ванредни професор мр Лана…

Конзервација и рестаурација

Шеф одсека: Тијана Лазић, доцент мр Радомир Самарџић, редовни професор др Ирена Живковић, ванредни професор Мина Јовић, доцент мр Тијана Лазић, доцент Вук Ћук, доцент Немања Смичиклас, доцент Бојана Савић,…

Костим

Шеф одсека: Сенка Кљакић, доцент мр Љиљана Петровић, редовни професор др ум. Иван Грубанов, ванредни професор мр Маја Студен, ванредни професор Светлана Цвијановић, редовни професор Сенка Кљакић, доцент Тијана Милутиновић,…

Примењена графика

Шеф одсека: др ум. Ива Ћирић, доцент др ум. Бранка Кузмановић, редовни професор др ум. Владимир Татаревић, редовни професор Гордана Петровић, редовни професор др ум. Селма Ђулизаревић, редовни професор др…

Примењено вајарство

Шеф одсека: Ненад Вацић, доцент Горан Чпајак, редовни професор мр Зоран Ивановић, редовни професор мр Вукашин Миловић, ванредни професор др ум. Јулијана Протић, ванредни професор Ненад Вацић, доцент Марко Вукша,…

Примењено сликарство

Шеф одсека: мр Милка Вујовић, редовни професор мр Милка Вујовић, редовни професор мр Десимир Денић, редовни професор Слободан Кајтез, редовни професор Марко Лађушић, редовни професор мр Мирослав Лазовић, редовни професор…

Сценографија

Шеф одсека: др ум. Нинослава Вићентић, ванредни професор мр Весна Поповић, редовни професор др ум. Нинослава Вићентић, доцент др Милица Ђуров, доцент Милица Лазаревић, доцент др ум. Јелена Сопић, доцент…

Текстил

Шеф одсека: др ум Златко Цветковић, ванредни професор др ум. Леонора Векић, ванредни професор др ум. Драган Здравковић, ванредни професор др ум. Златко Цветковић, ванредни професор Маја Гецић, доцент Марија…

Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

Шеф одсека: др Данијела Димковић, доцент Ранко Бочина, редовни професор Драган Манојловић, редовни професор мр Тања Манојловић, редовни професор мр Милан Новаковић, редовни професор мр Селена Вицковић, редовни професор др…

Катедра друштвено-хуманистичких наука

Шеф катедре: Александар Вулетић, ванредни професор Александар Вулетић, ванредни професор Весна Круљац, доцент Милан Просен, доцент Контакт: katedraDHN@fpu.bg.ac.rs Катедра за историју и теорију Факултета примењених уметности реформисана је и преименована…

back to top