Одсеци

odseci

Графички дизајн

Шеф одсека: Славимир Стојановић, доцент Зоран Блажина, редовни професор Милош Илић, ванредни професор Славимир Стојановић, доцент др ум. Елда Станковић, асистент са докторатом Контакт: graficki.dizajn@fpu.bg.ac.rs

Индустријски дизајн

Шеф одсека: Тамара Панић, доцент мр Душан Нешић, редовни професор Владимир Загорац, ванредни професор мр Никола Кнежевић, ванредни професор мр Марко Луковић, ванредни професор Тамара Панић, доцент Славиша Савић, доцент…

Керамика

Шеф одсека: др ум. Љубица Кнежевић, ванредни професор мр Мирољуб Драмићанин, редовни професор мр Татјана Јанковић-Неделков, ванредни професор др Бојан Јокић, ванредни професор др ум. Љубица Кнежевић, ванредни професор мр…

Конзервација и рестаурација

Шеф одсека: Тијана Лазић, доцент мр Радомир Самарџић, редовни професор др Ирена Живковић, ванредни професор Мина Јовић, доцент мр Сања Драгутиновић Коматина, доцент мр Тијана Лазић, доцент Вук Ћук, доцент…

Костим

Шеф одсека: др ум. Иван Грубанов, ванредни професор мр Љиљана Петровић, редовни професор Зора Поповић, редовни професор др ум. Иван Грубанов, ванредни професор мр Маја Студен, ванредни професор Светлана Цвијановић,…

Примењена графика

Шеф одсека: Александар Келић, доцент Илија Кнежевић, редовни професор др ум. Бранка Кузмановић, редовни професор Гордана Петровић, редовни професор мр Растко Ћирић, редовни професор др ум. Селма Ђулизаревић, ванредни професор…

Примењено вајарство

Шеф одсека: Ненад Вацић, доцент Горан Чпајак, редовни професор мр Зоран Ивановић, редовни професор мр Вукашин Миловић, ванредни професор др ум. Јулијана Протић, ванредни професор Ненад Вацић, доцент Марко Вукша,…

Примењено сликарство

Шеф одсека: мр Милка Вујовић, редовни професор мр Милка Вујовић, редовни професор мр Десимир Денић, редовни професор Слободан Кајтез, редовни професор Марко Лађушић, редовни професор мр Мирослав Лазовић, редовни професор…

Сценографија

Шеф одсека: др ум. Нинослава Вићентић, доцент мр Весна Поповић, ванредни професор др ум. Нинослава Вићентић, доцент др Милица Ђуров, доцент Милица Лазаревић, доцент др ум. Јелена Сопић, доцент Жељко…

Текстил

Шеф одсека: мр Златко Цветковић, ванредни професор мр Ивана Вељовић, редовни професор мр Леонора Векић, ванредни професор др ум. Драган Здравковић, ванредни професор мр Златко Цветковић, ванредни професор Маја Гецић,…

Унутрашња архитектура и дизајн намештаја

Шеф одсека: Ранко Бочина, редовни професор Ранко Бочина, редовни професор Драган Манојловић, редовни професор мр Тања Манојловић, редовни професор Александар Мијатовић, редовни професор мр Милан Новаковић, редовни професор мр Селена…

Катедра друштвено-хуманистичких наука

Шеф одсека: Милан Просен, доцент Александар Вулетић, ванредни професор Весна Круљац, доцент Милан Просен, доцент Контакт: katedraDHN@fpu.bg.ac.rs Катедра за историју и теорију Факултета примењених уметности реформисана је и преименована у…

back to top