Документа, студенти

Пријемни

Одлука о утврђивању трошкова полагања испита за упис у прву годину студија на Факултету примењених уметности у школској 2023/2024 години

pdf

Програм задатака на испиту за проверу склоности и способност за упис у прву годину основних академских и интегрисаних академских студија на Факултету примењених уметности у Београду, 29.12.2022

pdf

Програм пријемног испита за упис на мастер академске студије Факултета примењених уметности у Београду, 29.12.2022

pdf

Правилник о упису студената на студијске програме основних и интегрисаних академских студија Факултета примењених уметности у Београду, 28.12.2021.

pdf

Правилник о упису на мастер академске студије Универзитета уметности у Београду, Факултета примењених уметности у Београду, 16.09.2021.

pdf

Настава ОАС, МАС

Измена Правилника о пријави, изради и одбрани завршног рада на основним, интегрисаним и мастер академским студијама 5.04.2024.године

pdf

Измена Правилника о пријави, изради и одбрани завршног рада на основним, интегрисаним и мастер академским студијама

pdf

Одлука за студенте који су уписали студије на студијским програмима акредитованим 2015. године

pdf

Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада на основним, интегрисаним и мастер академским студијама

pdf

Одлука о измени Правилника о студирању на основним, мастер и интегрисаним академским студијама ФПУ, 14.04.2022. године

pdf

Правилник о студирању на основним, мастер и интегрисаним академским студијама Факултета примењених уметности у Београду, 16.11.2021.

pdf

Образац предлога теме завршног рада на мастер академским студијама Факултета примењених уметности у Београду

pdf

Образац пријаве одбране завршног рада студента на мастер академским студијама Факултета примењених уметности у Београду и Сагласност ментора

pdf

Настава ДАС

Листа ментора на докторским академским уметничким студијама 5.04.2024

pdf

Одлука о проширењу листе ментора на докторским академским уметничким студијама 5.04.2024

pdf

Класификација репрезентативних референци наставника и компетентност ментора у пољу уметности

pdf

Правилник о докторским академским уметничким студијама (Пречишћен текст)

pdf

Правилник о поступку провере оригиналности докторских уметничких пројеката и докторских дисертација које се бране на Универзитету уметности у Београду, 26.11.2021.

pdf

Одлука о утврђивању листе ментора на докторским академским уметничким студијама Факултета примењених уметности у Београду 05.04.2021.

pdf

Водич кроз пријаву, израду и одбрану докторског уметничког пројекта 05.04.2021.

pdf

Образац захтева за одобрење теме докторског уметничког пројекта

pdf

Одлука о поступку и правилима именовања ментора на Факултету примењених уметности у Београду 20.04.2017.

pdf

Студенти

Правилник о раду студентског парламента

pdf

Правилник о избору чланова студентског парламента

pdf

Допуна Правилника о награђивању студентата

pdf

Допуна Правилника о награђивању студената Факултета примењених уметности 03-13/26 – II/1 од 30.03.2023.

pdf

Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета уметности

pdf

Програм развоја уметничког и научно-истраживачког подмлатка Факултета примењених уметности у Београду, 16.11.2021.

pdf

План развоја уметничког подмлатка Факултета примењених уметности у Београду 15.03.2021.

pdf

Одлука о именовању лица за послове планирања подршке студентима из осетљивих друштвених група 22.12.2020.

pdf

Правилник о критеријумима и начинима пружања подршке студентима из осетљивих друштвених група 09.12.2020.

pdf

Правилник о ближим условима за вредновање ваннаставних активности студената Факултета примењених уметности у Београду

pdf

Образац захтева о додели додатних ЕСПБ бодова за ваннаставне активности

pdf

Правилник о ауторским делима студената Факултета примењених уметности у Београду 21.06.2019.

pdf

Правилник о награђивању студената Факултета примењених уметности у Београду (пречишћен текст) 23.09.2015.

pdf

Акредитација

Решење Министарства просвете о допуни дозволе за рад ФПУ 02.02.2024

pdf

Решење о акредитацији НИО (7.12.2021)

pdf

Уверење о акредитацији високошколске установе (28.09.2022.)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – ОАС – Визуелне комуникације (28.09.2022.)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – ОАС – Дизајн (7.10.2022.)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – ИАС – Конзервација и рестаурација (3.11.2022)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – ИАС – Примењена уметност (3.11.2022)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – МАС – Визуелне комуникације (28.09.2022.)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – МАС – Дизајн (28.09.2022.)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – МАС – Конзервација и рестаурација (3.11.2022)

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма – МАС – Примењена уметност (3.11.2022)

pdf

Одлука Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Одборa за акредитацију научноистраживачких организација, број 660-01-00014/89 од 07.12.2021. године.

Уверењe о акрeдитацији студијског програма докторских академских уметничких студија Примењена уметност и дизајн 25.05.2020.

pdf

Одлука о акредитацији студијског програма докторских академских уметничких студија Примењена уметност и дизајн 27.11.2017.

pdf

Одлука о Акредитацији Факултета примењених уметности за научно-истраживачке делатности 20.09.2017.

pdf

Решење о допуни дозволе за рад Факултета примењених уметности у Београду 21.02.2017.

pdf

Уверења о акрeдитацији високошколске установе и студијских програма за основне и мастер академске студије 22.05.2015.

pdf

Решење о допуни дозволе за рад Факултета примењених уметности у Београду 19.11.2014.

pdf

Уверење о акредитацији студијског програма докторских академских студија Примењене уметности и дизајн 04.12.2013.

pdf

Дозвола за рад Факултета примењених уметности у Београду 22.03.2013.

pdf

Уверење о акредитацији високошколске установе Факултет примењених уметности у Београду 18.10.2010.

pdf

Уверења о акредитацији основних и мастер академских студија Факултета примењених уметности у Београду 04.10.2010.

pdf
back to top