Зборници

Informacije

Тематски зборник међународног значаја (М12)

ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК
УМЕТНОСТ И НАУКА У ПРИМЕНИ: ИСКУСТВО И ВИЗИЈА
Факултет примењених уметности, Београд, 2022

ПРИЛОЗИ

Тематски зборник међународног значаја (М12)

pdf
back to top