Еразмус+ програм

medjunarodna1 scaled

Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката мобилности и сарадње у областима високогопштегстручног и образовања одраслих, као и у областима младих и спорта.

Овај програм и његова кључна активност 1 (КА1) пружају могућност установама из области високог образовања да учествују у пројектима мобилности и шаљу студенте и запослене на високошколске установе у друге европске земље или да учествују у пројектима међународних сарадњи.

У оквиру КА1 пројеката мобилности, установе могу да пошаљу своје студенте и запослене на краће или дуже периоде учења, усавршавања или обављања радне праксе у неку од програмских земаља или могу да организују различите активности долазних мобилности за партнерске институције. За студенте и запослене у установама високог образовања доступни су пројекти физичке, као и комбиноване (blended) мобилности са циљем јачања квалитета наставе, европске димензије у настави и доприноса Европском образовном простору.

Конкретно у оквиру кључне активности 1 (КА1) могуће је остварити две врсте пројеката:

 • КА103/КА131 – пројекти мобилности у области високог образовања између програмских држава – Mobility between Programme Countries;
 • КА107/КА171 – пројекти међународне кредитне мобилности (између програмских и партнерских држава) – International Credit Mobility ICM

Кроз ове типове пројеката могуће је организовати различите врсте мобилности студената и запослених на високошколским установама:

 • мобилност студената у сврху студирања (Student Mobility for Studies);
 • мобилност студената у сврху обављања радне праксе у предузећима, институтима, различитим организацијама и установама (Student Mobility for Traineeships);
 • комбиноване физичке и виртуелне (blended) интензивне програме;
 • мобилност наставног и ненаставног особља у сврху извођења наставе (Staff Mobility for Teaching);
 • мобилност наставног и ненаставног особља у сврху усавршавања (Staff Mobility for Training).

Мобилности се одвијају у оквиру међу-институционалних споразума које на билатералном принципу Универзитет уметности склапа са  школама у иностранству. Сваким посебним споразумом дефинисана је студијска област у којој ће се одвијати размена, што значи да је на размене могуће отићи само на место са којим Факултет примењених уметности (ФПУ) има уговор  о размени.

Финансијска подршка

Кроз програм може да се финансира:

 • Индивидуална подршка за студенте и запослене;
 • Путни трошкови за запослене, студенте из најудаљенијих региона Европе, студенте са смањеним могућностима на краткорочним мобилностима, студенте на мобилностима из партнерских земаља;
 • Организациона подршка за високошколску установу;
 • Додатак за коришћење зелених транспортних средстава, додатак за студенте са смањеним могућностима, додатак за подршку инклузије студената, додатак за радну праксу.

Еразмус+ програм додељује месечну финансијску подршку студентима на мобилности у програмским земљама у износу од у зависности од висине трошкова живота у земљи у коју студент одлази:

Земља у којој се мобилност студената реализује Месечни износ Покривени путни трошкови
Програмске земље КА103 Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, УК, Лихтенштајн, Норвешка, Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португал 520 Не
Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Северна Македонија, Турска, Србија 470 Не
Партнерске земље КА 107 Партнерске земље (све остале које нису наведене у табели као програмске) 700 Да

Студенти који учествују у КА103 програму мобилности немају покривене путне трошкове, већ самостално организују пут и сносе трошкове путовања.

Финансијска подршка наставном и ненаставном особљу на мобилности покрива трошкове боравка (индивидуална подршка) и трошкове пута за мобилност у програмским и партнерским државама.

Индивидуална подршка обрачунава се по дану боравка на партнерској установи у иностранству и обухвата трошкове смештаја, исхране и локалног превоза учесника.

Трошкови по дану боравка Програмска земља боравка (КА103)
180 € Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, УК, Лихтенштајн, Норвешка
160 € Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка,

Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португал

140 € Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Северна Македонија и Турска
Трошкови по дану боравка Партнерска земља боравка (КА107)
180 €  у складу са одређеним КА107 пројектом

Путни трошкови за мобилности у партнерским земљама за студенте, наставно и ненаставно особље се рефундирају у паушалним износима и рачунају се зависно од удаљености места одредишта према калкулатору раздаљине Европске комисије:

 • 180 € за растојање 00-499 км
 • 275 € за растојање 500-1.999 км
 • 360 € за растојање 2.000-2.999 км
 • 530 € за растојање 3.000-3.999 км
 • 820 € за растојање 4.000-7.999 км
 • 1.300 € за растојање 8.000 и више
back to top