Вебинари и презентације и други едукативни материјали

medjunarodna3

Страна је у припреми. Све информације можете добити у Канцеларији за међународну сарадњу или путем мејла.

https://www.fpu.bg.ac.rs/informacije/medjunarodna-saradnja/vebinari-nacionalni/

back to top