Међународни пројекти

medjunarodna1 scaled

Опште о програмима финансирања

У складу са дугорочним циљевима Стратегије обезбеђивања квалитета Факултета примењених уметности и Стратегије интернационализације Универзитета уметности у Београду, Факултет спроводи активности везане за међународну сарадњу усмерене на успостављање и развијање пројектне сарадње са другим високошколским установама и организацијама у земљи и свету.

Процедура пријављивања и подношење пројектне пријаве

Факултет примењених уметности може учествовати у конкурсима за финансирање пројектних идеја самостално или у склопу Универзитета уметности у Београду у зависности од правила програма за чије финансије се конкурише. Пројектне пријаве чији је носилац Универзитет уметности потребно је пре финалног подношења финансијеру, доставити Универзитету на одобравање уз дефинисану процедуру и неопходну документацију.

Вебинари и презентације и други едукативни материјали

Установе или организације надлежне за спровођење програма за финансирање међународних пројеката често пружају подршку потенцијалним корисницима средстава у виду тренинга или штампаног едукативног материјала.

Отворени позиви за подношење пројектних пријава

Конкурси за подношење пројектних пријава се у зависности од програма кроз који се пројекти финансирају, објављују и неколико пута годишње.

Текући и реализовани пројекти

Факултет примењених уметности активно учествује у Еразмус + пројектима мобилности, али и другим пројектима међународне сарадње.

back to top