Ненаставно особље

Факултета примењених уметности

Секретар

Славица Срзентић

SlavicaSrnzetic

Славица Срзентић

Секретар Факултета примењних уметности у Београду
sekretar@fpu.bg.ac.rs
тел. 011 21 82 047

Служба за правне и опште послове

Милош Јовановић

Гордана Мајдaк

Дејан Стојковић

Борислав Филиповић

MilosJovanovic

Милош Јовановић

Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове
milos.jovanovic@fpu.bg.ac.rs
тел. 060 520 77 21

GordanaMajdak

Гордана Мајдaк

Стручнотехнички сарадник – архивиста
arhiva@fpu.bg.ac.rs
011 32 85 065

DejanStojkovic

Дејан Стојковић

Курир – набављач
nabavka@fpu.bg.ac.rs
011 26 30 748

BorislavFilipovic

Борислав Филиповић

Мајстро одржавања простора и инсталација

Служба за наставу и студентска питања

Јулијана Турукало

Александра Томовић

Зорица Јовановић

JulijanaTurukalo

Јулијана Турукало

Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – шеф студентске службе
julijana.turukalo@fpu.bg.ac.rs
studentska@fpu.bg.ac.rs
011 26 22 613

Aleksandra

Александра Томовић

Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања за мастер и докторске студије – пословни секретар у деканату
aleksandra.tomovic@fpu.bg.ac.rs
sekretar.dekana@fpu.bg.ac.rs
011 33 48 515

ZoricaJovanovic

Зорица Јовановић

Стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – основне студије
zorica.jovanovic@fpu.bg.ac.rs
011 26 22 613

Служба за међународну сарадњу, мобилност и пројекте

Жана Богуновић

Јовица Марковић

ZanaBogunovic

Жана Богуновић

Самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу
zana.bogunovic@fpu.bg.ac.rs
international.realations@fpu.bg.ac.rs

JovicaMarkovic

Јовица Марковић

Администратор информационих система и технологија
jovica.markovic@fpu.bg.ac.rs
administrator@fpu.bg.ac.rs

Служба за финансијско-материјално-пословање

Вања Ускоковић

Данијела Пејчић

Миланка Радојевић

VanjaUskokovic

Вања Ускоковић

Руководилац финансијско рачуноводствених послова
vanja.uskokovic@fpu.bg.ac.rs
racunovodstvo@fpu.bg.ac.rs
011 26 23 207

DanijelaPejcic

Данијела Пејчић

Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
danijela.pejcic@fpu.bg.ac.rs
racunovodstvo@fpu.bg.ac.rs
011 26 23 207

MilankaRadojevic

Миланка Радојевић

Референт за финансијско-рачуноводствене послове и контиста
milanka.radojevic@fpu.bg.ac.rs
racunovodstvo@fpu.bg.ac.rs
011 26 23 207

Библиотека

Љубица Јелисавац Катић

Милица Перић

LjubicaJelisavac

Љубица Јелисавац Катић

Дипломирани библиотекар – шеф библиотеке
ljubica.jelisavac@fpu.bg.ac.rs
biblioteka@fpu.bg.ac.rs
011 26 25 887

MilicaPeric

Милица Перић

Дипломирани библиотекар
milica.peric@fpu.bg.ac.rs
biblioteka@fpu.bg.ac.rs
011 26 25 887

Техничка служба

Деса Трифуновић

Весна Лочки

Невенка Митић

Светлана Тодоровић

Сафета Гришевић

Милка Годеч

Кристина Марковић

Станка Станковић

Весна Пешић

Деса Трифуновић

домар – шеф техничке службе
desa.trifunovic@fpu.bg.ac.rs

VesnaLocki

Весна Лочки

Портир

NevenkaMitic

Невенка Митић

Портир

SvetlanaTodorovic

Светлана Тодоровић

Портир

SafetaGrisevic

Сафета Гришевић

Спремачица

MilkaGodec

Милка Годеч

Спремачица

KristinaMarkovic

Кристина Марковић

Спремачица

Stanka

Станка Станковић

Спремачица

VesnaPesic

Весна Пешић

Спремачица

Радионички послови

Бранкица Цветкоски

Гордана Абрамовић

Милић Драговић

Драган Глушац

Вук Пантелић

Мирослав Миленковић

BrankicaCvetkoski

Бранкица Цветкоски

Виши стрчнотехнички сарадник – моделар у радионици Костима

GordanaAbramovic

Гордана Абрамовић

Стручнотехнички сарадник – кројачица

MilicDragovic

Милић Драговић

Стручнотехнички сарадник у радионици одсека Дизајн ентеријера и намештаја – столар

DraganGlusac

Драган Глушац

Стручнотехнички сарадник у радионици одсека Дизајн ентеријера и намештаја – столар

VukPantelic

Вук Пантелић

Стручнотехнички сарадник – грнчар

Мирослав Миленковић

Помоћни радник у радионици за штампу и бојење текстила

back to top