Ненаставно особље

Факултета примењених уметности

Секретар

Славица Срзентић

SlavicaSrnzetic

Славица Срзентић

Секретар Факултета примењних уметности у Београду
sekretar@fpu.bg.ac.rs
тел. 011 21 82 047

Служба за правне и опште послове

Весна Јеремић

Милош Јовановић

Гордана Мајдaк

Дејан Стојковић

Борислав Филиповић

Весна Јеремић

Руководилац правних, кадровских и административних послова
vesna.jeremic@fpu.bg.ac.rs
тел. 060 520 77 21
тел. 011 3281251

MilosJovanovic

Милош Јовановић

Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове
milos.jovanovic@fpu.bg.ac.rs
тел. 060 520 77 21

GordanaMajdak

Гордана Мајдaк

Стручнотехнички сарадник – архивиста
arhiva@fpu.bg.ac.rs
011 32 85 065

DejanStojkovic

Дејан Стојковић

Курир – набављач
nabavka@fpu.bg.ac.rs
011 26 30 748

BorislavFilipovic

Борислав Филиповић

Мајстор одржавања простора и инсталација

Служба за наставу и студентска питања

Марија Ножинић

Јулијана Турукало

Александра Томовић

Марија Ножинић

Стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – основне студије
marija.nozinic@fpu.bg.ac.rs
011 26 22 613

JulijanaTurukalo

Јулијана Турукало

Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – шеф студентске службе
julijana.turukalo@fpu.bg.ac.rs
studentska@fpu.bg.ac.rs
011 26 22 613

Aleksandra

Александра Томовић

Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања за мастер и докторске студије – пословни секретар у деканату
aleksandra.tomovic@fpu.bg.ac.rs
sekretar.dekana@fpu.bg.ac.rs
011 33 48 515

Служба за међународну сарадњу, мобилност и пројекте

Анђела Јовановић

Јовица Марковић

Анђела Јовановић

Самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу
andjela.jovanovic@fpu.bg.ac.rs
international.realations@fpu.bg.ac.rs

57853183 1188383208009846 7654920012908896645 n111

Јовица Марковић

Администратор информационих система и технологија
jovica.markovic@fpu.bg.ac.rs
administrator@fpu.bg.ac.rs
тел: 060 520 77 05

Служба за финансијско-материјално-пословање

Иконија Ћосовић

Данијела Пејчић

Миланка Радојевић

Иконија Ћосовић

Руководилац финансијско рачуноводствених послова
ikonija.cosovic@fpu.bg.ac.rs
racunovodstvo@fpu.bg.ac.rs
011 26 23 207

IMG 6929

Данијела Пејчић

Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
danijela.pejcic@fpu.bg.ac.rs
racunovodstvo@fpu.bg.ac.rs
011 26 23 207

IMG 6928

Миланка Радојевић

Референт за финансијско-рачуноводствене послове и контиста
milanka.radojevic@fpu.bg.ac.rs
racunovodstvo@fpu.bg.ac.rs
011 26 23 207

Библиотека

Милица Перић

Љубица Јелисавац Катић

MilicaPeric

Милица Перић

Дипломирани библиотекар
milica.peric@fpu.bg.ac.rs
biblioteka@fpu.bg.ac.rs
011 26 25 887

IMG9960

Љубица Јелисавац Катић

Дипломирани библиотекар – шеф библиотеке
ljubica.jelisavac@fpu.bg.ac.rs
biblioteka@fpu.bg.ac.rs
011 26 25 887

Техничка служба

Марија Радуловић

Драгана Илић

Весна Лочки

Невенка Митић

Сафета Гришевић

Милка Годеч

Кристина Марковић

Станка Станковић

Весна Пешић

Марија Радуловић

Драгана Илић

VesnaLocki

Весна Лочки

Портир

NevenkaMitic

Невенка Митић

Портир

SafetaGrisevic

Сафета Гришевић

Спремачица

MilkaGodec

Милка Годеч

Спремачица

KristinaMarkovic

Кристина Марковић

Спремачица

Stanka

Станка Станковић

Спремачица

VesnaPesic

Весна Пешић

Спремачица

Радионички послови

Борис Зечевић

Бранкица Цветкоски

Гордана Абрамовић

Милић Драговић

Вук Пантелић

Мирослав Миленковић

Борис Зечевић

BrankicaCvetkoski

Бранкица Цветкоски

Виши стрчнотехнички сарадник – моделар у радионици Костима

GordanaAbramovic

Гордана Абрамовић

Стручнотехнички сарадник – кројачица

MilicDragovic

Милић Драговић

Стручнотехнички сарадник у радионици одсека Дизајн ентеријера и намештаја – столар

VukPantelic

Вук Пантелић

Стручнотехнички сарадник – грнчар

MiroslavMilenkovic

Мирослав Миленковић

Стручно-технички сарадник у лабораторији за штампу и бојење текстила

back to top